Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Άρον - άρον αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ

Με επιστολή της ΓΓ του ΥΠΕΚΑ κ. Νάντιας Γιαννακοπούλου, με ημερομηνία 1/4/2013, δρομολογείται η εσπευσμένη αναθεώρηση - επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η κίνηση αιτιολογείται με την «αναγκαιότητα τάχιστης ολοκλήρωσης της προσαρμογής των ΠΕΣΔΑ στις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2014-20120».

Η επιστολή απευθύνεται στις περιφέρειες της χώρας και στους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης, από τους οποίους ζητείται, μέχρι 7/4/2014 (!), να αποστείλουν στο ΥΠΕΚΑ τα σχετικά σχέδια και χρονοδιαγράμματα, που θα αφορούν στις αναθέσεις μελετών (εφόσον απαιτείται), στη διάρκεια της κατάρτισης των ΠΕΣΔΑ, στο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας ΣΠΕ (εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεις, διαβούλευση, έγκριση ΣΜΠΕ) και στο χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης και έγκρισης των ΠΕΣΔΑ από τα περιφερειακά συμβούλια. Στην επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ ζητείται να παρθούν υπόψη τα νέα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, που ακόμη δεν έχουν πάρει την οριστική τους μορφή (!). Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.

Στη διαδικασία επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ καλούνται να συμμετάσχουν και οι περιφέρειες που έχουν αναθεωρήσει, παλιότερα, τους δικούς τους ΠΕΣΔΑ, έστω με την έκδοση συμληρωματικών όρων, «μετά από σχετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΚΑ». Όπου οι περιφερειακοί φορείς διαχείρισης, που είναι αρμόδιοι και για το σχεδιασμό και για την υλοποίησή του, δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, την επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ καλούνται να αναλάβουν οι οικείες περιφέρειες, «κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης».

Τρία σχόλια:

Η διαδικασία της εσπευσμένης αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ φαίνεται ότι συνδέεεται (και) με τις ανάγκες σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και, ιδιαίτερα, με τις επενδύσεις της προγραμματικής περιόδου. Ασφαλώς, εξυπηρετείται και η ανάγκη της τυπικής εναρμόνισης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων (ν. 4042/2012, ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ).

Η αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ, παρότι έχει μια αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα, αφυδατώνεται από το ουσιαστικό της περιεχόμενο και μόνο από τον τρόπο με το οποίο υλοποιείται. Αναφερόμαστε και στη μη ολοκλήρωση, με ευθύνη της κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, των εθνικών σχεδιασμών και στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης των νέων ΠΕΣΔΑ και των ΣΜΠΕ και της «διαβούλευσης» που προδιαγράφεται.

Προϋπόθεση για μια ουσιαστική αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ είναι το «πάγωμα» των διαγωνισμών ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Διαγωνισμών που αφορούν σε φαραωνικές υποδομές διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, προϊόντα μιας αντίληψης ασύμβατης με αυτήν την οποία πρέπει να υπηρετήσουν οι νέοι σχεδιασμοί (αν θέλουμε να είναι νέοι). 

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

«Μπλόκο» στο έργο του Γραμματικού

Σε ακύρωση του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού ενδέχεται να οδηγήσει η πρόσφατη (7/3/2013) πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Καθώς το έργο αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της εγκατάστασης, συμπαρασσύρει στην τύχη του και τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, η οποία αποτελεί αντικείμενο του ενός από τους τέσσερις (4) διαγωνισμούς, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μιλάμε για γενικότερη εμπλοκή στην υλοποίηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Αττικής, κάτι που συνιστά θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει να υλοποιείται ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης, στη λογική της αποκέντρωσης, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή, στο χαμηλό κόστος και στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο, εδώ και πολλά χρόνια, τεκμηριώνοντας την ακαταλληλότητα της περιοχής. Παρόλα αυτά, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την έναρξη κατασκευής του έργου του ΧΥΤΑ το 2009. Δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους, παρόλο που αυτός δεν είχε τα μαζικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου. Το 2011 προσέφυγαν στην επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου, ενώ προκάλεσαν και έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος τον Οκτώβρη του 2010 και το Φλεβάρη του 2011, καθώς και σε μια σειρά κατοπινών επισκέψεων για συλλογή στοιχείων. Οι τελευταίοι, στις 18/1/2012, εξέδωσαν μια σημαντική έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Στη βάση, αυτής της έκθεσης, οι κάτοικοι πέτυχαν μια ολιγόμηνη προσωρινή διακοπή εργασιών, μετά την οποία το έργο συνεχίστηκε.

Φτάσαμε, αισίως, στο 2014, για να εκδώσει η επιτροπή αναφορών του ΕΚ μια σημαντική έκθεση, με την οποία διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σκέλος της κοινοτικής χρηματοδότησης, όχι μόνον του συγκεκριμένου έργου, αλλά συνολικά του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Ενθαρρημένοι, πιθανότατα, από την έκθεση της επιτροπής αναφορών του ΕΚ οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εκδίδουν, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια (7/3/2014), τη δική τους πράξη βεβαίωσης παράβασης περιβαλλοντικών όρων. Ταυτόχρονα, η πράξη βεβαίωσης διαβιβάζεται στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας για τη διερεύνηση ευθυνών και την πιθανή άσκηση διώξεων κατά του κύριου (περιφέρειας Αττικής), του ανάδοχου του έργου (Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ) και των κατά το νόμο υπεύθυνων.

Οι βασικές επισημάνσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος

Οι παραβάσεις που επισημαίνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είναι οι εξής:
1.    Εκτέλεση έργων σε έκταση από την οποία διέρχεται υδατόρεμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και άδεια.
2.    Απόθεση υλικών - προϊόντων εκσκαφής στις όχθες και στην κοίτη υδατορέματος.
3.    Απόληψη αργιλικού υλικού για την κατασκευή γεωλογικού φραγμού του χώρου υγειονομικής ταφής από μη αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους.
4.    Πλημμελής προστασία της συνθετικής γεωμεμβράνης από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
5.    Κατσκευή της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε άλλη θέση από την προβλεπόμενη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.
6.    Υπέρβαση των κλίσεων των πρανών του κυττάρου του χώρου υγειονομικής ταφής.    

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της πράξης βεβαίωσης και του διαβιβαστικού στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας.


Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Το ΠΣ Αττικής απέφυγε να πάρει θέση για τη μονάδα κομποστοποίησης

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, την Πέμπτη 18/3 και αφού είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, το προεδρείο ανακοίνωσε από την αρχή ότι αποσύρονται τα θέματα με αντικείμενο τη γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ της μονάδας κομποστοποίησης στη Φυλή και τριών μονάδων καύσης βιοκαυσίμων (Φυλή, Ωρωπός-Αυλώνας, Κορωπί). Οι δικαιολογίες, στο παρασκήνιο, ποικίλες και γελοίες.

Πιθανολογούμε ότι σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΣ πριν τις εκλογές ο κ. Σγουρός δεν είχε καμία διάθεση να ανοίξει κόντρα με τους κατοίκους κάποιων περιοχών. Ιδιαίτερα για ένα θέμα στο οποίο η θέση του ΠΣ είναι, απλά, γνωμοδοτική. Και για το λόγο αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος ο ελιγμός αυτός να θεωρηθεί σαν νίκη. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι αδειοδοτικές αρχές (ΥΠΕΚΑ και αποκεντρωμένη διοίκηση, αντίστοιχα) έχουν όλη την ευχέρεια να προχωρήσουν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωρίς τη γνωμοδότηση του ΠΣ. Συνεπώς, η πίεση θα πρέπει να συνεχιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, πλέον.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του ΠΣ, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ διένειμε το παρακάτω κείμενο για τη μπνάδα κομποστοποίησης στη Φυλή, που θα ήταν και η παρέμβασή της, στο βαθμό που θα συζητούνταν το θέμα.

Ενστάσεις για τη μονάδα κομποστοποίησης
προδιαλεγμένων οργανικών υλικών ή/και πράσινων αποβλήτων,
την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής


Ο χαρακτήρας της μονάδας

Η προτεινόμενη μονάδα κομποστοποίησης είναι το «φύλλο συκής» των (1+4) μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων, που έχουν δυναμικότητα 1.660.000 τόνων/έτος, ίση με το 87% του συνόλου των ΑΣΑ της Αττικής. Η δυναμικότητά της αντιπροσωπεύει το 4% του συνόλου των ΑΣΑ της Αττικής, όταν τα οργανικά της Αττικής, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, είναι το 43,6% των ΑΣΑ. Γι αυτό και η ΜΠΕ, ενώ έχει συνταχθεί από το 2009, μαζί με τις αντίστοιχες των μονάδων βιοξήρανσης και ΕΜΑΚ ΙΙ, έμεινε «στο συρτάρι», μέχρι τώρα. Οι άλλες δυο πήραν περιβαλλοντική αδειοδότηση στις 5/1/2011. Διότι οι προτεραιότητες κράτους  - περιφέρειας και ΕΔΣΝΑ δεν ήταν στην οικονομική και φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση, αλλά στο πως θα «στρωθεί το τραπέζι» στους εργολάβους με τις φαραωνικές, υψηλού κόστους κατασκευής και διαχείρισης μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Συγκροτήθηκε Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Είκοσι τέσσερις (24) συλλογικότητες, με μόνιμη δράση για τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, συγκρότησαν πανελλαδικό Δίκτυο συντονισμού. Η συγκρότηση του Δικτύου ήταν αποτέλεσμα ουσιαστικών συνεννοήσεων το τελευταίο τρίμηνο, που «σημαδεύτηκαν» από δύο συναντήσεις συλλογικοτήτων, στις 25 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη και στις 22-23 Φλεβάρη στην Αθήνα.

Ο συντονισμός έγινε εφικτός στη βάση ενός κοινού πλαισίου θέσεων, που περιλαμβάνει κριτική στους προωθούμενους σχεδιασμούς, περιγράφει τις βασικές αρχές ενός εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και προσδιορίζει τους βασικούς στόχους των δράσεων για το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίζει να δρομολογούνται και οι πρώτες κοινές δράσεις και παρεμβάσεις.

Οι συλλογικότητες που συγκροτούμε το Δίκτυο συντονισμού το αντιλαμβανόμαστε σαν μια πρωτοβουλία με δυναμικό και κινηματικό χαρακτήρα, ανοιχτή σε νέες συμμετοχές συλλογικοτήτων, που συμμερίζονται τους προβληματισμούς μας και την ανάγκη για κοινές δράσεις. Ιδιαίτερα, αυτήν την περίοδο, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα κεντρικό σχέδιο γενικευμένης εφαρμογής ενός φιλοεργολαβικού και αντιπεριβαλλοντικού σχεδίου διαχείρισης υψηλού κόστους, δεσμευτικού για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, με εμφανή την πρόθεση της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να επικοινωνήσει μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου συντονισμού: diktiosintonismou@gmail.com.

Το πλήρες κείμενο του πλαισίου συντονισμού, καθώς και ο κατάλογος των συλλογικοτήτων που συγκροτούν το Δίκτυο, βρίσκονται στη διεύθυνση: http://diktiosintonismou.blogspot.gr.


Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων
για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Παρέμβαση στο περ. συμβούλιο Αττικής, Τρίτη 18 Μαρτίου

Μια σειρά συλλογικότητες, ανάμεσά τους και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, καλούν σε δυναμική παρέμβαση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την Τρίτη 18 Μαρτίου, στις 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού, στάση μετρό «Εθνική άμυνα»).

Ο λόγος είναι η συζήτηση, ανάμεσα σε άλλα, για:
·       τη ΜΠΕ μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων  οργανικών υλικών ή/και πράσινων αποβλήτων, στη Φυλή, δυναμικότητας 80.000 τόνων/έτος. Μιας μονάδας που έχει συμπεριληφθεί στους, υπό εξέλιξη, διαγωνισμούς ΣΔΙΤ της Αττικής.
·       την προγραμματική σύμβαση ΕΔΣΝΑ - δήμου Αθήνας για το ΣΜΑ Ελαιώνα
·       τις ΜΠΕ τριων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση βιομάζας (φυτικών ελαίων -vegetable oil), στη Φυλή, στον Ωρωπό και στο Κορωπί.

Συζητήσεις - παρεμβάσεις
για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ένας νέος κύκλος συζητήσεων - παρεμβάσεων ξεκινά, από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ορισμένες από αυτές, στις οποίες συμμετέχει και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, καταγράφουμε εδώ:

Δευτέρα, 17 Μαρτίου, στο Χολαργό
Τετάρτη, 19 Μαρτίου, στο Γαλάτσι
Σάββατο, 22 Μαρτίου, στον Εύδηλο Ικαρίας
Παρασκευή, 28 Μαρτίου, στη Ν. Ιωνία
Κυριακή, 30 Μαρτίου, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
Πέμπτη, 3 Απριλίου, στη Γλυφάδα
Σάββατο, 12 Απριλίου, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας