Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Το σχέδιο για το Μελετάνι …«μπάζει»!

Ανακοίνωση των κινήσεων πολιτών
ECOELEUSIS - ΠΡΩΣΥΝΑΤ


Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανοιχτών πληγών, που άφησε πίσω της η εξορυκτική δραστηριότητα του βωξίτη στο Μελετάνι, είναι βασική επιδίωξη όσων αντιταχθήκαμε:
1)   Στις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα Στερεά Απόβλητα της Αττικής (άρθρο 33 του ν. 3164/2003) για τη συγκεκριμένη θέση στο Τρικέρατο.
2)   Στο σχέδιο του 2007 της ΜANDRECO για την εγκατάσταση του πρώτου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων και μη βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) της χώρας.
3)   Στην πρόσφατη εξαίρεση της συγκεκριμένης θέσης από τις Ζώνες Προστασίας  του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που εκπόνησε το 2012 ο Οργανισμός της Αθήνας (ΟΡΣΑ). 

Η απόθεση στις 2 λεκάνες της θέσης Μαλιαζέζας των προϊόντων από τις εκσκαφές του μετροπόντικα αλλά και των νέων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3 (Χαϊδάρι - Πειραιά) του Μετρό και η συνακόλουθη φύτευση των λεκανών με τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων θα ήταν μια ευκαιρία για επαναφορά, έστω και μερική, του τραυματισμένου οικοσυστήματος. 

Η έγκριση σχεδίου, με φορέα εκτέλεσης την εταιρεία ΕΛΛΑΝ ΑΕ, έγινε τον περασμένο Οκτώβριο από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε εντελώς αδιαφανείς συνθήκες, χωρίς ενημέρωση του κοινού αλλά και των φορέων της περιοχής και το δημοσιοποιήσαμε ευθύς μόλις συγκεντρώσαμε τα πρώτα στοιχεία.   

Η σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της απόθεσης στο Μελετάνι  προϊόντων από τις εκσκαφές της Γραμμής 3 του Μετρό, που διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής (Τρίτη 20/1/2014) ύστερα από γραπτό αίτημά μας, έγινε αφορμή για να ζητηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς διευκρινίσεις και διασφαλίσεις -  εγγυήσεις  για το εγχείρημα, αλλά και για να διατυπωθούν οι προτάσεις μας:
·       Για εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπλασης των εγκαταλειμμένων λεκανών εξόρυξης στο Μελετάνι, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Έτσι ώστε και οι τμηματικές και περιστασιακές παρεμβάσεις, που προτείνονται, να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο.
·       Για ουσιαστικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και διασφαλίσεις, όσον αφορά στην έγκαιρη και περιβαλλοντικά ορθή εκτέλεση του προτεινόμενου έργου με αποκλεισμό της χρήσης του χώρου για διαχείριση αποβλήτων και με απομάκρυνση των παράνομων αποθέσεων που έχουν ήδη γίνει στις δύο λεκάνες.
·       Για τη συμμετοχή,  κυρίως της αυτοδιοίκησης των δύο βαθμών, στην παρακολούθηση του έργου σε όλες του τις φάσεις.

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Οι φήμες βγήκαν αληθινές. Τα μπάζα από τις εκσκαφές του Μετρό στο Μελετάνι!

(αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της ΕCOELEUSIS)

Κι όμως οι φήμες βγήκαν αληθινές! Τα μπάζα από τις εκσκαφές της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προορίζονται για το Μελετάνι. Παρασκηνιακά και αθόρυβα, χωρίς τη στοιχειώδη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων, τόσο η πολιτεία όσο κι ο «εθνικός εργολάβος», προκειμένου να επιλύσουν το πιεστικό πρόβλημα της τελικής διάθεσης μπαζών από τις εκσκαφές (τόσο του μετροπόντικα, όσο και τις συμβατικές) του Μετρό, σκέφθηκαν για άλλη μια φορά τη …δυτική λύση, ως την πλέον συμφέρουσα οικονομικά. Η σχετική εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν αναρτήθηκε στο «Διαύγεια», ενώ το θέμα ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ή αντιπαράθεσης κατά την πρόσφατη προεκλογική τύρβη στην Μάνδρα, παρότι πολλοί γνώριζαν τα σχέδια και τις …φήμες.

Η ΕCOELEUSIS αποκαλύπτει σήμερα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη της περιοχής. Επιβάλλεται η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, κυρίως από την Αντιπεριφέρεια, αλλά και από τους Δήμους Μάνδρας και Ελευσίνας, προκειμένου η τοπική κοινωνία μέσω των αιρετών οργάνων της και των κοινωνικών της φορέων να πάρει σαφή θέση. Σχετική επιστολή απέστειλε, τη Δευτέρα 29/12, η Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Γ. Βασιλείου.

Το πλήρες κείμενο μαζί με πλούσιο οπτικό υλικό, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕCOELEUSIS.Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Σημαντική εξέλιξη η ακύρωση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ της Αττικής

Σημαντική εξέλιξη, στο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων, αποτελεί η ακύρωση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ, για τα τέσσερα θηριώδη εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων της Αττικής, που αποτελούν τη «ναυαρχίδα» των αντίστοιχων έργων, δρομολογημένων σε όλες, σχεδόν, τις περιοχές της χώρας. Η απόφαση πάρθηκε στη σημερινή (29/12/2014) συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, που ήταν ο φορέας των έργων, μετά από εισήγηση της κ. Δούρου και αφού είχαν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τo τυπικό σκέλος της υπόθεσης αποδείχθηκε σχετικά εύκολη υπόθεση, αφού οι όροι των προκηρύξεων των διαγωνισμών, τόσο της πρώτης φάσης, όσο και της δεύτερης, προέβλεπαν τη δυνατότητα του ΕΔΣΝΑ να ακυρώσει τη διαδικασία, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στα εργολαβικά σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή είχαν προεπιλεγεί. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχει και το ουσιαστικό σκέλος της υπόθεσης, στο οποίο ήταν αφιερωμένο και το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησης της κ. Δούρου, με την οποία αμφισβητούνταν η συμβατότητα της επιλογής των εργοστασίων σύμμεικτων με τις προτεραιότητες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την ανάγκη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ: «H αντίθεσή μας στο σχέδιο των 4 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) με ΣΔΙΤ, δεν είναι κάποιες επιφυλάξεις σε επί μέρους ζητήματα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Γι αυτό και δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση, όπως προτείνει η κυβέρνηση, περί αλλαγής των όρων, κλπ. Είμαστε σαφείς: απορρίπτουμε συνολικά και επί της αρχής το περιεχόμενο και τον τρόπο της υλοποίησης του σχεδίου για τις 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων με ΣΔΙΤ».

Με την ακύρωση των διαγωνισμών παραμερίζεται ένα σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθεια υλοποίησης ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης, το οποίο εξακολουθεί να είναι το κυρίως ζητούμενο στη νέα φάση, στην οποία έχουμε, ήδη, περάσει.  Και μάλιστα σε συνθήκες οριακές, που απαιτούν ξεκάθαρους στόχους, γρήγορα αντανακλαστικά και καθόλου χάσιμο χρόνου. Κρίσιμοι κρίκοι αυτής της διαδικασίας είναι η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης, η επιτυχής υλοποίηση των οποίων μπορεί να «εκτονώσει» την εκρηκτικότητα του προβλήματος, όσο θα δρομολογείται μια μόνιμη και βιώσιμη λύση. Στα πεδία αυτά θα δοκιμαστούν, το επόμενο διάστημα, όχι μόνο η περιφερειακή αρχή και ο ΕΔΣΝΑ, αλλά όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που πιστεύουν ειλικρινά στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή και ανάκτηση.

Η απόφαση για την ακύρωση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ, ειδικά για το Γραμματικό και την Κερατέα, οφείλει να συνοδευτεί από μια, εξίσου, σαφή απόφαση «απαγκίστρωσης» από τις συμβάσεις κατασκευής των αντίστοιχων ΧΥΤΑ, που, για διαφορετικό λόγο στην κάθε περίπτωση, έχουν κριθεί σαν εντελώς ακατάλληλες λύσεις. Σημειώνουμε ότι:
·       Στην περίπτωση του Γραμματικού, η σύμβαση υλοποιείται και το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο.
·       Στην περίπτωση της Κερατέας, το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ, χωρίς να έχει ακυρωθεί η σύμβαση. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια, έχουν δοθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή έξι διαδοχικές παρατάσεις, η τελευταία των οποίων έληξε στις 28/12/2014.

Στα θετικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να προσμετρηθεί και η άρνησή της να ανταποκριθεί θετικά στο νέο αίτημα του δήμου Τρίπολης, για συνέχιση της μεταφοράς των απορριμμάτων του στο ΧΥΤΑ Φυλής. 

31/12/2014

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Κάτι τρέχει με τις ΣΔΙΤ …

Η τελευταία συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, υπό την προεδρία του κ. Σγουρού, έγινε στις 27/8/2014. Η πρώτη συνεδρίαση (και μοναδική προς το παρόν) της ΕΕ, υπό την προεδρία της κ. Δούρου, έγινε στις 12/12/2014. Όπως ήταν φυσικό, στην ημερήσια διάταξη υπήρχε πλήθος θεμάτων, σχετικών με την τρέχουσα διαχείριση του ΕΔΣΝΑ. Εστιάζουμε στο γεγονός ότι εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το θέμα των διαγωνισμών ΣΔΙΤ, για τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», στις 18/12/2014, με τίτλο: «Ενημέρωση ΕΕ αναφορικά με τους διαγωνισμούς των ΣΔΙΤ - Λήψη απόφασης».

Από την ανάγνωση της απόφασης προκύπτει ότι η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν ήταν έτοιμη, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για το πώς θα υλοποιήσει τη δέσμευσή της για «την ανατροπή του σχεδίου των ΣΔΙΤ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων». «Αναγκάστηκε» να συζητήσει έκτακτα το θέμα στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30/9/2014), που διαβιβάστηκε στον ΕΔΣΝΑ, μέσω εγγράφου του υφυπουργού εσ(ξ)ωτερικών (38237/16.10.2014). Σύμφωνα με την απόφαση, με την επιστολή ζητούνταν πληροφορίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, μετά από καταγγελίες δύο εταιρειών (Μυτιληναίος - Καλογρίτσας), που αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση των διαγωνισμών. Ο ΕΔΣΝΑ απάντησε στην επιστολή της ΕΕ στις 8/12/2014.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο εξωτερικών, με τη συμμετοχή του εκτελεστικού γραμματέα της περιφέρειας Αττικής, στην οποία γνωστοποιήθηκε (!) ότι πρέπει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ να λάβει απόφαση για τη συνέχιση ή μη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε παράταση δύο μηνών, αλλά «το σχετικό αίτημα δεν έχει γίνει αποδεκτό» (!!!). Με αυτά τα δεδομένα το θέμα ήρθε για συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης, στην εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, στις 12/12/2014. Η οποία, αποδεχόμενη την τελεσιγραφική απαίτηση της ΕΕ, αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβει απόφαση εντός δεκαπέντε ημερών, όπως της ζητήθηκε.     

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ο περιφερειάρχης, Ο ΕΣΔΑΚ, οι ΦοΔΣΑ και οι μονάδες βιοαερίου - βιομάζας

Με την απόφαση 89/02-07-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης[1] εγκρίθηκε η Αναθεώρηση - Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ).

Από τότε και στο εξής ο Περιφερειάρχης επιχαίρει και διατυμπανίζει ότι η Κρήτη απέφυγε την καύση απορριμμάτων. Προχθές μάλιστα πρωτοστάτησε στη λήψη της απόφασης του νέου Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ, που δεν αποδέχθηκε την απόφαση του Δήμου Ηρακλείου που ζητούσε τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας βιοξήρανσης, για να μη μπει σε κίνδυνο «ο καλύτερος περιφερειακός σχεδιασμός για τ’ απορρίμματα σε όλη τη χώρα» όπως είπε!

1. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΣΔΑΚ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στον ΠΕΣΔΑΚ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις  για τα οργανικά απόβλητα και τα γεωργικά υπολείμματα. Τέθηκαν ποιοτικοί στόχοι όπως:
·       Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας
·       Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).
·       Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα.
·       Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας).
·       Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
·       Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας.
·       Χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.
·       κλπ.

Οι ποιοτικοί στόχοι που τέθηκαν αναφέρονται και στις τρεις (3) γενικές κατηγορίες αποβλήτων, δηλαδή όχι μόνο στα αστικά απόβλητα, αλλά και σε άλλες κατηγορίες όπως είναι τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν «Μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών που η δυναμικότητά τους μπορεί να αυξηθεί με συνεπεξεργασία φυτικών υπολειμμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και η βελτιστοποίηση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (compost)».

Σε ότι αφορά στα «Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα»[2] η απόφαση αναφέρεται στη Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ (Κεφ. 4, σελ.134-151). Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην τελική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου αναφέρεται:
«Δράσεις
Η Περιφέρεια θα συνδράμει στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, με την προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών:
·       την ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων και άχρηστων γεωργικών προϊόντων μέσω ενεργοποίησης των Συλλόγων των αγροτών, κτηνοτρόφων και λοιπών παραγωγών,
·       την οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τις διαθέσιμες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης,
·       την υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδομών επεξεργασίας και αξιοποίησης.

Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά το επιτρέπουν. Αυτό αποτελεί ευθύνη του ΦοΔΣΑ που διαχειρίζεται έργα επεξεργασίας ή/και διάθεσης ΑΣΑ, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει, καθώς και ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Αναφορικά με τα γεωργικά υπολείμματα θα πρέπει να προχωρήσει καταρχήν η υλοποίηση των τριών μονάδων επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων (στην Ιεράπετρα ΠΕ Λασιθίου, την Μεσσαρά ΠΕ Ηρακλείου, και την Κουντούρα ΠΕ Χανίων) που προβλέπονταν στην απόφαση τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης το 2006 (ορθή επανάληψη) έτσι ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή οργανικής ουσίας, στοιχείου πολύτιμου για τα εδάφη της Κρήτης τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον το φαινόμενο της ερημοποίησης και της διάβρωσης. Επιπλέον, προτείνεται σε δεύτερο στάδιο η εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης για να διερευνηθεί η πιθανή ανάγκη κατασκευής επιπλέον μονάδων επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων».

Στην απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, προβλέπεται για τα προδιαλεγένα οργανικά απόβλητα προς κομποστοποίηση, η μικρή -κατά τη γνώμη μας- ποσότητα των 57.900 τόνων, ποσότητα που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη αν πράγματι η προώθηση της διαλογής στην πηγή αποτελούσε προτεραιότητα του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Προβλέπονται επίσης Μονάδες Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, που αποτυπώνονται και σε σχετικό χάρτη.

2. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΕΣΔΑΚ

Ενώ λοιπόν θα περίμενε κανείς την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της Κρήτης, (μικρές ποσότητες υπολειμμάτων, διασπορά, εναλλακτικές χρήσεις με συγκριτική αξιολόγηση και προτεραιότητα την κάλυψη αναγκών σε ζωοτροφές και εδαφοβελτιωτικά που εισάγονται και ανεβάζουν το κόστος παραγωγής του πρωτογενή), η κυβέρνηση νομοθετεί απέναντι στις υποχρεώσεις του ΠΕΣΔΑ, του ΕΣΔΑΚ και των ΦοΣΔΑ.

Η διαδικασία αδειοδότησης βιομάζας - βιοερίου - βιορευστών με κατανομή ισχύος έως 1 MW (999 ΚW), ανά μονάδα:
·       επιτρέπει την καύση, με τη μορφή της αεριοποίησης,
·       προτάσσει την προτεραιότητα παραγωγής ενέργειας με χρήση υλικών που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή,
·       αφήνει ανοικτά, είτε την εισαγωγή υλικών για τη λειτουργία των μονάδων, είτε τη δημιουργία βιομάζας με νέες φυτεύσεις που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες ως καλλιέργειες ή ως ζωοτροφές όπως π.χ. φραγκόσυκα, είτε τη συλλογή «αυτοφυούς βιομάζας» όπως π.χ. καλάμια, ή και τι άλλο άραγε;
·       καταργεί την αρχή της εγγύτητας, αφού προτεραιότητα αδειοδότησης αποκτούν όσοι κινήθηκαν γρηγορότερα και όχι κατ’ ανάγκη όπου υπάρχει συγκεντρωμένη και -βέβαια- μη χρήσιμη βιομάζα,
·       ανταγωνίζεται και υπαρκτές προσπάθειες τοπικών φορεών (Ιεράπετρα, Χανιά κλπ.) για διαχείριση του κατσίγαρου με κομποστοποίηση, ως εδαφοβελτιωτικού, με χαμηλό κόστος,
·       προσθέτει κόστος στην παραγωγή ενέργειας, αφού η παραγόμενη ενέργεια θα αποζημιώνεται με το τριπλάσιο του ποσού που πληρώνουμε σήμερα.

Ο Περιφερειάρχης, ο ΕΣΔΑΚ, οι ΦοΣΔΑ, θα υπερασπιστούν σήμερα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τον οποίο υπερηφανεύονται; Ειδικά η Περιφέρεια, θα υποστηρίξει ως κρίσιμες προτεραιότητες για την Κρήτη την εξασφάλιση ζωοτροφών και εδαφοβελτιωτικών, και το χαμηλό κόστος της ενέργειας;

Ηράκλειο 7-12-2014

Βάννα Σφακιανάκη
Αρχιτέκτων[1] ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ
[2]  Γ. Λοιπές κατηγορίες μη επικινδύνων αποβλήτων πλην των ΑΣΑ