Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Ξανανοίγει το μέτωπο της Αττικής

Μετά από μια περίοδο επιφανειακής ακινησίας και υπόγειων διαβουλεύσεων, η δημοπράτηση των έργων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων περνά στην τελική της φάση, κατά τα πρότυπα των περιφερειών Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου (και άλλων περιοχών) που προηγήθηκαν, μετά την 9η συνεδρίαση του ΕΔΣΝΑ, τη Δευτέρα 27/8/2012.

Επανέρχεται το πλήρες «πακέτο» του αρχικού σχεδιασμού, που τόσες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει, τη στιγμή που η υποστηρικτική μελέτη της αναθεώρησης του περιφερειακού έπρεπε να έχει, ήδη, παραδοθεί (από τις 30/6/2012) στις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ, για να διαμορφώσουν την τελική τους πρόταση. Σημειώνεται ότι έχει γίνει η επιλογή για τέσσερις (4) ξεχωριστούς διαγωνισμούς. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα του δελτίου τύπου του ΕΔΣΝΑ:

Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ υπερβαίνει τα 430 εκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δις €, σύμφωνα και με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ με την καταβολή ποσού έως 150 εκ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που θα προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην χρηματοδότησή τους θα εξειδικευθεί και στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων η Αναθέτουσα Αρχή για το ύψος της συμμετοχής της. Παράλληλα θα εξετασθεί και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η οποία έχει εκφράσει επί της αρχής την πρόθεσή της να εξετάσει τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίεςεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.

Το ακριβές χρονικό διάστημα κάθε σύμβασης σύμπραξης θα καθορισθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα βασίζονται σε αντικειμενικό και διαφανή τρόπο αξιολόγησης τόσο στη φάση προεπιλογής όσο και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του, το έργο προτείνεται να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, έναν για κάθε ΜΕΑ και περιοχή. Η επιλογή αυτή κρίνεται σκόπιμη και για τη μείωση του ρίσκου εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων και επειδή στη σημερινή οικονομική συγκυρία ένα ενιαίο έργο θα μείωνε σημαντικά την δυνατότητα ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχής.

Εκτεταμένο απόσπασμα της ανακοίνωσης αποτελεί η προσπάθεια δικαιολόγησης και εξωραϊσμού της διαδικασίας ΣΔΙΤ που προκρίνεται για την υλοποίηση του έργου:

Σε ό,τι αφορά τις Σ.Δ.Ι.Τ. αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξηςστους τομείς των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών από την πλευρά του Δημοσίου Τομέα, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή υποδομών και υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η μέθοδος της υλοποίησης έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων με τη διαδικασία των Σ.Δ.Ι.Τ. αποτελεί  κοινή πρακτική σε πολλές χώρες στη Διαχείριση Αποβλήτων, και κυρίως στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνεται λύση σε όλα τα επίπεδα Διαχείρισης των Απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται στους πολίτες η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος Φορέας δεν προμηθεύεται απλώς υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Στην παρούσα δε δυσχερή οικονομική συγκυρία, οι Σ.Δ.Ι.Τ. δε δίνουν μόνο νέα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζοντας την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση αναγκαίων υποδομών, αλλά, συμβάλλουν παράλληλα στην απελευθέρωση κρατικών πόρων, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, προς όφελος των πολιτών.

Ένας σχολιασμός αυτής της επιλογής γίνεται από το Θ. Μπιζά εδώ.

Ως προς τη διαδικασία, που θα ακολουθηθεί, επισημαίνονται τα εξής:

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και ένταξής της στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων, ακολούθως θα υποβληθεί αίτηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για την υπαγωγή της προτεινόμενης Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Είναι προφανές ότι για τις συλλογικότητες και τους πολίτες της Αττικής, τις επιτροπές αγώνα των «στοχευμένων» περιοχών, τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και τα «ζωντανά» κύτταρα της αυτοδιοίκησης (ξανα)ανοίγει ένα τεράστιο μέτωπο απέναντι στις αντικοινωνικές, αντιπεριβαλλοντικές και φιλοεργολαβικές επιλογές περιφέρειας, ΕΔΣΝΑ και κυβέρνησης. 

1 σχόλιο:

  1. προκαλουν οι τοποθετησεις των μελων της ΕΕ ΕΔΣΝΑ ότι όσοι διαφωνούν λαϊκίζουν, δεν κάνουν προτάσεις κλπ κλπ
    δείτε το βίντεο της συνεδρίασης και κρατείστε το στο αρχείο
    (υπάρχει στο blog της Α.ΕΝ.Κ. και στη σελίδα του ΕΔΣΝΑ esdkna.gr)

    ΑπάντησηΔιαγραφή