Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Η Στερεά χρειάζεται νέο σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας Στερεάς και για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που τη συνοδεύει, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της.  

Στο κείμενο, που παρατίθεται αυτούσιο, επισημαίνεται η ασάφεια και η σύγχυση που διακρίνει τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ, οι αντιφάσεις που τον διακρίνουν και η απουσία σαφούς περιγραφής των βασικών υποδομών. Η παρέμβαση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εναλλακτικής πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών και συμπυκνώνεται στο καταληκτικό συμπέρασμα:

«Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπόνησε ένα προσχηματικό ΠΕΣΔΑ, που απεραντολογεί χωρίς αξιόπιστα στοιχεία και χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, προκειμένου να αφήσει ελεύθερο το πεδίο της δράσης σε ένα συγκεντρωτικό μόρφωμα που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί και μάλιστα με μορφή Α.Ε.. Σήμερα αυτό το μόρφωμα έχει κριθεί ως μη νόμιμο από τις αρμόδιες αρχές.


Οι πολίτες της Στερεάς πρέπει να διεκδικήσουν από τους αιρετούς εκπροσώπους τους, δημοτικούς και περιφερειακούς, να προχωρήσουν σε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο, με αποκέντρωση, με διαλογή στην πηγή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με δημόσιο χαρακτήρα και με προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού οφέλους. Σε διαφορετική περίπτωση αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα θα παίρνονται μακριά από τον κοινωνικό έλεγχο και οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές και μη αναστρέψιμες».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου