Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Ασύμβατη με το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής η επέκτασή του!

Ανακοίνωση του Δυτικού μετώπου

Ασύμβατη με το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής η επέκτασή του!

Το πασχαλιάτικο δώρο του ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας Αττικής στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας ήταν η ανακοίνωση της επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής. Αυτό έγινε μέσω της δημοσιοποίησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου που περιλαμβάνει τον επανακαθορισμό (επέκταση) των ορίων του ΧΥΤΑ Φυλής και την επαύξηση της χωρητικότητάς του.

Για να κατανοήσουμε την τωρινή εξέλιξη, χρειάζεται να θυμίσουμε ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής, ο μόνος ενεργός στην Αττική, διαδέχτηκε το ΧΑΔΑ Α. Λιοσίων και το ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων -που έχουν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια- και βρίσκεται στην ίδια εγκατάσταση με αυτούς (ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής), μαζί με πολλές άλλες δραστηριότητες (εργοστάσιο επεξεργασίας - ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας υγειονομικών αποβλήτων, καύση βιοαερίου, βιολογικοί καθαρισμοί, ιδιωτική μονάδα ανακύκλωσης, οι κυριότερες από αυτές). Ο ΧΥΤΑ Φυλής κατασκευάστηκε και λειτούργησε σε δύο φάσεις. Πρώτα η β΄ φάση (310 στρέμματα) και μετά η α΄ φάση (350 στρέμματα). Επειδή ο παλιός σχεδιασμός, εκτός του ΧΥΤΑ και των άλλων εγκαταστάσεων, προέβλεπε τη δημιουργία στη Φυλή (που αλλού;) δυο νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και μιας μονάδας κομποστοποίησης οργανικών, έπρεπε να βρεθεί ο ανάλογος χώρος. Έτσι, το 2011, με υπουργική απόφαση, ένα τμήμα της β΄ φάσης (περίπου, 108 στρέμματα, γνωστά σαν κύτταρα Β3 και Β6) εξαιρέθηκε από την ταφή και τροποποιήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση, για να κατασκευαστεί η μία από τις μονάδες επεξεργασίας και η μονάδα κομποστοποίησης. Σε αντιστάθμισμα (χώρου), έγινε επέκταση της α΄ φάσης κατά 14 στρέμματα (από 350 σε 364) και μια πολύ μεγάλη εκβάθυνση, ώστε να μεγαλώσει η χωρητικότητά της. Παρόλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο που γέμισε και η α΄ φάση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέχρι το φθινόπωρο του 2017!!! Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τι μας περιμένει, από κει και μετά, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι, κάθε χρόνο, πάνω από 1.800.000 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων οδηγούνται στη Φυλή για θάψιμο και ότι, αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη εναλλακτική λύση (για τη μείωση των ποσοτήτων των σκουπιδιών που χρειάζονται ταφή και για την κατασκευή νέων χώρων ταφής ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). Η εύκολη λύση: νέα αύξηση της χωρητικότητας και επέκταση του ΧΥΤΑ

Μπροστά σε αυτήν την τραγική εξέλιξη, η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη, οι διοικήσεις της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ έχουν πολιτευθεί με ασυγχώρητη καθυστέρηση, αδιαφορία και έλλειψη ευθύνης. Με το νέο σχεδιασμό επέλεξαν τη γιγαντιαία επέκταση του ΕΜΑΚ, αντί των νέων μονάδων στη Φυλή. Και αντί της κατασκευής νέων, ασφαλών ΧΥΤΥ στην Αττική, επέλεξαν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής. Πώς; Μα, με την «αξιοποίηση» των κυττάρων Β3 και Β6, δηλαδή των 108 στρεμμάτων της β΄ φάσης, που είχαν εξαιρεθεί. Μόνο που δεν πρόκειται για μια απλή επαναφορά του αρχικού σχεδιασμού, αφού και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται μια βαθιά εκβάθυνση για να μεγαλώσει η χωρητικότητα των συγκεκριμένων κυττάρων. Ο στόχος εξαιρετικά μακρόπνοος: να αντέξει η Φυλή 24 μήνες ακόμη (!!!). Και ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το συγκεκριμένο έργο δρομολογήθηκε μόλις τώρα, οι σχετικές εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες!

Ταυτόχρονα με την εκβάθυνση, με τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση -χωρίς καμία δικαιολόγηση- επιχειρείται μια επέκταση της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, κατά 50 στρέμματα, σε διαφορετική θέση από αυτή των κυττάρων Β3-Β6. Το πιθανότερο είναι ότι επιχειρείται να συγκαλυφθούν κάποιες αμαρτίες του παρελθόντος (π.χ. παράνομες αποθέσεις, εκτός της αδειοδοτημένης περιοχής). Μόνο που γι αυτές πρέπει να δοθούν σαφείς εξηγήσεις.
Τι προοπτική μπορεί να έχει μια ακόμη σπασμωδική επιλογή, σαν την παραπάνω; Απολύτως καμία. Ο κίνδυνος μιας τεράστιας περιβαλλοντικής και υγειονομικής κρίσης θα εξακολουθεί να είναι απειλητικά παρών, δε θα μπορεί να τον αποτρέψει ούτε μια νέα επέκταση στη λεγόμενη γ΄ φάση της Φυλής (άλλα 300 στρέμματα) και θα αφορά, πλέον, ολόκληρη την Αττική.

Οι διαρκείς επεκτάσεις είναι ασύμβατες με το στόχο του κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής και έρχονται σαν αποτέλεσμα της απουσίας βούλησης, από την περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, να στηριχτούν και να υλοποιηθούν αποκεντρωμένες υποδομές διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή και στην ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένων νέων χώρων ασφαλούς ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). Αποδεικνύεται ότι οι υποσχέσεις τους για αποκεντρωμένη διαχείριση και για κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής είναι «λόγια του αέρα» και χρησιμεύουν μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων σε απληροφόρητους. Ούτε λόγος, φυσικά, δε γίνεται για το κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης, αφού επεκτείνεται το ΕΜΑΚ και βρίσκεται σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης η κατασκευή και μιας ιδιωτικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων από την εταιρεία WATT ΑΕ, με το περιφερειακό συμβούλιο να μην έχει ακόμη γνωμοδοτήσει!!!   

Να γίνει συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο

Προξενεί εντύπωση ότι για μια τόσο κρίσιμη επιλογή, έχει επιλεγεί η «ανώδυνη» διαδικασία της δημοσιοποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι αυτή της δημόσιας διαβούλευσης, που περιλαμβάνει και συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο. Ανεξάρτητα από το τυπικό της διαδικασίας, η διοίκηση της περιφέρειας και το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου οφείλουν να φέρουν το θέμα για συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο και το ίδιο πρέπει να κάνουν για τη μονάδα επεξεργασίας της WATT. Αποφάσεις, ερήμην μας, δεν πρόκειται να δεχτούμε, ούτε να τις νομιμοποιήσουμε. Απαιτούμε:
·       Καμία επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, πέρα από τα όρια της αρχικής αδειοδότησης.
·       Καμία επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων (ΕΜΑΚ), καμία νέα δραστηριότητα (WATT).
·       Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, άμεση δρομολόγηση του κλεισίματος του συνόλου της εγκατάστασης (ΟΕΔΑ) Φυλής, περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.
·       Χρηματοδότηση και άμεση υλοποίηση των αναγκαίων -δημοτικών και περιφερειακών- υποδομών αποκεντρωμένης διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων νέων χώρων ασφαλούς διάθεσης του υπολείμματος, μετά από τις διαδικασίες προδιαλογής, ανάκτησης και επεξεργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων).

Στον αγώνα αυτόν αντιλήψεις, που καλλιεργούν την ηττοπάθεια και παραπέμπουν τη λύση του προβλήματος στις καλένδες, που διοχετεύουν εκτιμήσεις για απεριόριστη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής και που υπονομεύουν -ανοιχτά ή συγκαλυμμένα- τη δημιουργία αποκεντρωμένων υποδομών ήπιας διαχείρισης, το μόνο που καταφέρνουν είναι να δίνουν συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια και στην πλειονότητα των δήμων, που έχουν επιλέξει να αναπαράγουν την υφιστάμενη ζοφερή κατάσταση και πρέπει να αναθεωρηθούν. Οι φορείς τους ας αναλογιστούν και τις δικές τους ευθύνες και ας συνταχθούν, χωρίς μιζέριες και στενοκεφαλιές, με τις μαζικές, μετωπικές προσπάθειες που αναπτύσσονται και βρίσκονται σε εξέλιξη.

18/4/2017

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας
oxi.xyta.filis@gmail.com

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ποδηλατοπορεία … αφύπνισης συνειδήσεων

Πάλι στους δρόμους βρέθηκαν κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, για ποδηλατοπορεία, την Κυριακή 19/3/2017. Μετείχε μεγάλος αριθμός μελών ποδηλατικών σωματείων της περιοχής και όχι μόνο, υποστηρίζοντας (και) με αυτή την δράση το αίτημα για το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής και της εφαρμογής προγράμματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Μετά το τέλος της δράσης, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου, από το Δυτικό μέτωπο.19/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποδηλατοπορεία … αφύπνισης συνειδήσεων

Την αγωνία και την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής φέρνει στην επιφάνεια και η νέα κινητοποίηση που οργάνωσε το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών σε Δ. Αττική και Δ. Αθήνα). Αυτή τη φορά είχε τη μορφή ποδηλατοπορείας, που διέτρεξε μια σειρά δήμους της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, την Κυριακή 19/3/2017.

Η ποδηλατοπορεία ξεκίνησε από την πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στις 10.30 το πρωί  και κατέληξε στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων, το μεσημέρι, με ενδιάμεσους σύντομους σταθμούς σε κεντρικές πλατείες των Αγ. Αναργύρων, του Ιλίου, του Περιστερίου, της Πετρούπολης και στον κυκλικό κόμβο των Άνω Λιοσίων. Ένα μεγάλο κονβόι ποδηλατιστών, μελών ποδηλατικών συλλόγων και σωματείων, αλλά και συλλογικοτήτων, συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών της περιοχής «αναστάτωσε» την κυριακάτικη ηρεμία μιας τεράστιας περιοχής, που υποφέρει από την πολύχρονη παρουσία και λειτουργία του συνόλου, σχεδόν, των υποδομών διαχείρισης των σκουπιδιών ολόκληρης της Αττικής.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας ήταν το αίτημα για το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής -συμπεριλαμβανομένης της χωματερής, της οποίας η χωρητικότητα εξαντλείται στο τέλος του 2018- και για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με βάρος στην πρόληψη, στην προδιαλογή και ανάκτηση υλικών και με δίκαιη κατανομή των υποδομών διαχείρισης σε όλη την Αττική.

Ένα αίτημα που δε φαίνεται, για την ώρα, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο διαβαθμιδικό σύνδεσμο (ΕΔΣΝΑ). Γεγονός που επιβεβαιώνεται, τόσο από το περιεχόμενο του νέου περιφερειακού σχεδιασμού, όσο και από την καθημερινή πρακτική και πολιτική που ακολουθούν. Μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από την αδικαιολόγητη επιμονή στη συνέχιση της λειτουργίας και στην επέκταση της εγκατάστασης της Φυλής, σε συνδυασμό με μια εγκληματική αμέλεια για την έγκαιρη και ουσιαστική υλοποίηση των υποδομών αποκεντρωμένης διαχείρισης των υπολειμματικών σύμμεικτων και, κυρίως, της προδιαλογής και ανάκτησης υλικών, όπου είναι βαριά και η ευθύνη των δήμων.

Η ίδια στάση χαρακτηρίζει και τον τομέα της ασφαλούς τελικής διάθεσης του υπολείμματος. Αντί της έγκαιρης κατασκευής των νέων χώρων υγειονομικής ταφής , ο ΕΔΣΝΑ προσπαθεί να εξαντλήσει και την παραμικρή σπιθαμή εδάφους στην εγκατάσταση της Φυλής, προκειμένου να της δώσει μια μικρή παράταση ζωής. Η στάση αυτή είναι αδιέξοδη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εκδήλωση μιας τεράστιας κρίσης σκουπιδιών στην Αττική, με ανυπολόγιστες συνέπειες στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, για μια ακόμη φορά, χτυπά το καμπανάκι κινδύνου και καλεί την περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ σε ριζική αλλαγή πορείας.

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
(Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας)Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Δυτικό μέτωπο: "οι φτωχοί θα φάνε τη ρύπανση"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
(Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων 
και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14/2/2017

Μηνύματα αγωνίας, αλλά και αγώνα από τα Δυτικά
Η Δυτική Αττική εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο 
της διαχείρισης των αποβλήτων

Το κλίμα ανησυχίας, μαζί και τη διάθεση αντίστασης, των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής μετέφερε το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας), στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τρίτη 14/12, στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του κύκλου της διαμόρφωσης των νέων σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (εθνικού - ΕΣΔΑ, περιφερειακών - ΠΕΣΔΑ, τοπικών - ΤΣΔΑ), το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ παρέθεσε τις εκτιμήσεις του για το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι απαλλαγμένο από τις παθογένειες και τα ουσιαστικά προβλήματα της προηγούμενης περιόδου και των παλιών σχεδιασμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βασικοί στόχοι του νέου εθνικού σχεδίου «πριονίζονται» από τις περισσότερες επιλογές των ΠΕΣΔΑ και των ΤΣΔΑ, αλλά και από την πολιτική της κυβέρνησης, που εκφράζεται με ατολμία ρήξεων σε κρίσιμους τομείς (δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης, επανεξέταση του ρόλου των ΦοΔΣΑ, ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος ανακύκλωσης κλπ.), από απουσία στήριξης των δήμων (χρηματοδότηση, χωροθέτηση και λειτουργία δημοτικών υποδομών) και από ανοχή -αν όχι ενθάρρυνση- στη συνέχιση πρακτικών ιδιωτικοποίησης και επαναφοράς των συμβάσεων ΣΔΙΤ.

Δυσοίωνη διαμορφώνεται και η κατάσταση στην Αττική, αφού:
·       Οι στόχοι της προδιαλογής και της ανάκτησης είναι στον «αέρα», καθώς απουσιάζει και το κατάλληλο μοντέλο διαχείρισης και τα αναγκαία εργαλεία.
·       Απουσιάζουν οι δημοτικές υποδομές υποδοχής και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών και των προδιαλεγμένων οργανικών.
·       Το ουσιαστικό έργο της ανακύκλωσης θα εξακολουθήσουν να το κάνουν τα ιδιωτικά συστήματα -και θα επωφελούνται από αυτό-, ενώ οι δήμοι θα συνεχίσουν να κάνουν τη συλλογή και τη μεταφορά και να επωμίζονται το κόστος.
·       Τα σύμμεικτα θα εξακολουθήσουν να είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ΑΣΑ.
·       Για πολλά χρόνια ακόμη, το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης υπολειμματικών σύμμεικτων θα είναι το ΕΜΑΚ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Eνδεχομένως, και η μονάδα της WATT στη Φυλή και μια μονάδα στην Ανατολική Αττική.
·       Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τεράστιες ανάγκες σε χώρους ταφής, την ώρα που τα τελευταία κύτταρα του ΧΥΤΑ Φυλής θα έχουν γεμίσει, μέχρι το τέλος του 2018 και οι νέοι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι ακόμη στα χαρτιά.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην ότι και ο νέος σχεδιασμός στην Αττική είναι -κατά βάση- συγκεντρωτικός, αναπαράγει τις παθογένειες του υφιστάμενου, ανάμεσά τους και την τάση για διαρκή κατακερματισμό και ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων, δεν παράγει σοβαρό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, δεν αντιμετωπίζει την επερχόμενη κρίση και επιταχύνει την έλευση της κρίσης, με την περιφέρεια και τους δήμους παντελώς απροετοίμαστους να την αντιμετωπίσουν.
Οι εκπρόσωποι του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ έδωσαν στοιχεία και για την οικονομική πτυχή του νέου σχεδιασμού, επισημαίνοντας και τα υψηλά κόστη διαχείρισης και τα «διαφυγόντα» οφέλη, που αποτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Περιέγραψαν τις περιφερειακές υποδομές, που προβλέπει το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Δυτική Αττική εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο της κρίσης, αφού και πάλι θα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων διαχείρισης των αποβλήτων ολόκληρης της Αττικής. Βασικές πτυχές αυτού του ζοφερού μέλλοντος είναι η συνέχιση της λειτουργίας -στο διηνεκές- του ΧΥΤΑ Φυλής, η επέκταση του ΕΜΑΚ, η επιδίωξη κατασκευής νέας μονάδας επεξεργασίας της εταιρείας WATT AE μέσα στην ΟΕΔΑ Φυλής, η παραπομπή στις καλένδες της απομάκρυνσης του αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων, η προοπτική συγκέντρωσης υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και η συνεχιζόμενη φωτιά στο, πρώην, ΚΔΑΥ Ασπροπύργου. Πρόκειται για ένα μέλλον, που δεν μπορεί να αναιρέσει η παραπλανητική και αόριστη φιλολογία της αποκατάστασης της χωματερής, κατά τα πρότυπα της «Χιρίγια».

Σημαντικό μέρος της εισηγητικής παρέμβασης αφιερώθηκε στην ανάγκη δραστηριοποίησης των πολιτών και των συλλογικοτήτων τους. Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, παίρνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις συνθήκες που διαμορφώνονται, θα εντείνει τις προσπάθειές του το επόμενο διάστημα, ώστε, αφενός μεν, να εμποδίσει με όλους τους τρόπους και όλες του τις δυνάμεις τις διαφαινόμενες αρνητικές εξελίξεις που προωθούνται, αφετέρου δε, να πρωτοστατήσει στην προώθηση θετικών πλευρών που υιοθετήθηκαν στο ΕΣΔΑ και σήμερα εγκαταλείπονται. Στο επίκεντρο των στόχων και των διεκδικήσεων του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ περιλαμβάνονται:
·       Η απόρριψη της συνέχισης του συγκεντρωτικού μοντέλου των μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων, που θα συνοδεύονται από την καύση.
·       Το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, στο τέλος του 2018, όταν και εξαντλείται η χωρητικότητά του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του ΕΔΣΝΑ.
·       Το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής και η άμεση ένταξή της, μαζί και της ευρύτερης περιοχής, σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης - αποκατάστασης.
·       Η αποτροπή οποιασδήποτε νέας εγκατάστασης στην ΟΕΔΑ Φυλής, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης - επέκτασης του ΕΜΑΚ ΦΥΛΗΣ και της νέας μονάδας της WATT ΑΕ.
·       Η άμεση μεταφορά της μονάδας αποτέφρωσης των νοσοκομειακών αποβλήτων εκτός αστικού ιστού.
·       Η κατάργηση των αντισταθμιστικών προς το δήμο Φυλής, που λειτουργούν σαν μέσο εξαγοράς της ανοχής στην καταστροφή του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

Στην παραπάνω κατεύθυνση, το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ έχει προγραμματίσει μια σειρά δράσεων - παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα, ανάμεσα στις οποίες η διεύρυνση του ίδιου του ΜΕΤΩΠΟΥ, η επιδίωξη συνεργασίας και κοινού βηματισμού με όλα τα κινήματα και τις συλλογικότητες, που δραστηριοποιούνται στην Αττική και έχουν κοινούς στόχους και κοινό όραμα με το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, συγκεντρώσεις σε όλους τους δήμους και τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής μέχρι το καλοκαίρι, διανομή ενημερωτικού υλικού στα σχολεία και στους φορείς των δήμων, οργάνωση ποδηλατοπορείας, στις 19 Μαρτίου, σε συνεργασία με τους ποδηλατικούς συλλόγους των δήμων μας, αλλά και άλλους φορείς, με αίτημα το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, που θα διασχίσει τους δήμους της Δυτικής Αθήνας και θα καταλήξει στην πλατεία Ηρώων, στο Δημαρχείο στα Άνω Λιόσια.

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν:
·       Εκ μέρους της ΠΟΕ ΟΤΑ, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Βασίλης Γκιτάκος.
·       Εκπρόσωποι φορέων, ο κ. Δημ. Κοντός από την ένωση γονέων Πετρούπολης και μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, ο κ.  Χρ. Κουρνιώτης μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου – Φυλής, αντιπροσωπεία της ομάδας Τέχνης και Πολιτισμού «Τέχνης …ΔΡΩμενα», ο κ. Μιχ. Μιχαηλίδης πρόεδρος του συλλόγου Λίμνης και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων δήμου Φυλής, ο κ. Κ. Φωτεινάκης πρόεδρος των «Φίλων της φύσης».

Ακολουθούν η εισαγωγική παρέμβαση και η παρουσίαση του Δυτικού μετώπου στη συνέντευξη τύπου, συνοδευόμενες από ένα γράφημα με τις υποδομές του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής. Σε αντιπαραβολή η διάρθρωση και οι υποδομές της πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει το Δυτικό Μέτωπο. 


Οι υποδομές του νέου ΠΕΣΔΑ


Πρόταση αποκεντρωμένης διαχείρισης: διαχειριστικές ενότητες


Πρόταση αποκεντρωμένης διαχείρισης: υποδομές
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Συνέντευξη τύπου του Δυτικού μετώπου


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
την  Τρίτη 14/2/2017, στις 12.00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Καρόλου 24, 3ος όροφος)

Αντικείμενο της συνέντευξης τύπου είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, μετά την έγκριση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής και οι συνέπειές του τελευταίου στη Δυτική Αττική και στη Δυτική Αθήνα.

Ειδικότερα, θα τεθούν ζητήματα, όπως:

·       Ο ορατός κίνδυνος της αναπαραγωγής του συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης, της ιδιωτικοποίησης των δομών του και της υποχρηματοδότησης των δράσεων προδιαλογής και ανάκτησης υλικών.
·       Η συνέχιση της λειτουργίας της χωματερής της Φυλής.
·       Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην εγκατάσταση διαχείρισης (ΟΕΔΑ) της Φυλής (επέκταση του ΕΜΑΚ, νέα ιδιωτική μονάδα της WATT ΑΕ κλπ.).
·       Η σκοπιμότητα των ψευδεπίγραφων σχεδίων «ανάπλασης» της εγκατάστασης της Φυλής.
·       Η απουσία ενεργειών αντιμετώπισης της φωτιάς στο ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου, που συνεχίζεται από τον Ιούνη του 2015.
·       Οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης, για τις συνέπειες της πολύχρονης λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής.
·       Οι στόχοι και οι δράσεις του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, για το επόμενο διάστημα.

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

(Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας)