Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Στην τελική ευθεία για τη συγκρότηση του ΦοΔΣΑ Αττικής

Ανοίγει ο δρόμος για τη συγκρότηση του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ), που θα αποτελεί το ΦοΔΣΑ Αττικής, μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΣΔΝΑ, ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, προβλέπεται να γίνει εντός 15 ημερών. Από εκεί και μετά αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι με τι θέματα θα καταπιαστεί (υποθέτουμε με τις δημοπρατήσεις των μονάδων της Αττικής).

Εκκρεμεί το προεδρικό διάταγμα για τη συγκρότηση των ΦοΔΣΑ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Οι κυριότερες διατάξεις της υπουργικής απόφασης:

Άρθρο 1
Σύσταση − Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με  την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» και έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας. Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής.
2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η, εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 2
Διοίκηση

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκπροσωπούν την Περιφέρεια Αττικής και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και εκπροσωπούν τους Δήμους.

Άρθρο 3
Ετήσιες Εισφορές

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται η σχετική πρόβλεψη για εισφορές με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων και ορίζεται σαν προσωρινή τιμή το ποσό των 45 €/τόνο. Καλού – κακού καθορίζεται και η συνολική ετήσια εισφορά για το 2012, με την πρόβλεψη να γίνει η εκκαθάριση στο τέλος του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου