Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτοβουλία για κοινή πανελλαδική δράση

Στις 23/12/2011, δημοσιοποιήθηκε πρόταση της "Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων", για μια κοινή πανελλαδική δράση φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών, με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Στα υλικά που έχουν σταλεί στις συλλογικότητες – αποδέκτες περιλαμβάνεται  κείμενο που περιγράφει την πρόταση, καθώς και ένα κείμενο - πρόταση για το πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Καθαρά ενημερωτικά, επισυνάπτεται και η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης, την οποία υποστηρίζει η Πρωτοβουλία συνεννόησης, με την ελπίδα ότι μπορεί να συμβάλλει στο διάλογο που αναμένεται να αναπτυχθεί.

Παρά το εορταστικό κλίμα των ημερών, κρίθηκε ότι δεν είναι χωρίς νόημα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ακριβώς αυτήν τη στιγμή, αφού οι εξελίξεις, και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αναμένονται ραγδαίες, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η διαδικασία που προτείνεται προβλέπει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να συζητηθεί η πρόταση στο εσωτερικό των συλλογικοτήτων και μια διαδικασία συνεννόησης, στο τέλος του επόμενου μήνα, με την οποία θα συμφωνηθούν, από όλους μαζί, οι πρακτικοί τρόποι για την υλοποίηση της κοινής δράσης.

Στη σελίδα αυτή φιλοξενείται το υλικό της πρότασης, καθώς και οτιδήποτε αφορά στις προτάσεις που θα κατατίθενται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου