Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Τι συμβαίνει στην Εσπερία ...

Κυβερνήσεις και εργολάβοι μας μιλούν πολύ συχνά για το συμβαίνει στην Ευρώπη, για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Σπανίως λένε (όλη) την αλήθεια. Κι αφού βρισκόμαστε λίγο πριν την επιχειρούμενη δημοπράτηση των τεσσάρων (4) νέων εργοστασίων της Αττικής, ας δούμε τι συμβαίνει σε μια άλλη μεγαλούπολη, το Λονδίνο. Μας πρωτοπληροφόρησε γι αυτό ο φίλος Κυριάκος Γκίκας από το Λονδίνο, παραπέμποντάς μας εδώ: http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/waste-management/london-mayor-launches-20-year-waste-strategies

Την είδηση τη βρήκαμε και εδώ (στα ελληνικά) και την αναδημοσιεύουμε:

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου Boris Johnson ανακοίνωσε στις 18 Νοεμβρίου την στρατηγική του Δήμου για τα απόβλητα για την περίοδο 2012-2031. Η στρατηγική αυτή (“London's Wasted Resources” καλύπτει ένα σύνολο θεμάτων και πρωτοβουλιών με στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα απόβλητα του Λονδίνου καθώς και την απόκτηση νέων υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου. Η στρατηγική του Λονδίνου, όπως παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο, στοχεύει στην αύξηση της ανακύκλωσης στο ύψος του 60% των απορριμμάτων μέχρι το 2031.

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής όπως ανακοινώθηκε είναι:
·         Μηδενική ταφή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2025
·      Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων από τα νοικοκυριά από 970 κιλά ανά νοικοκυριό σήμερα, σε 790 κιλά ανά νοικοκυριό μέχρι το 2031
·      Αύξηση της δυνατότητας του Λονδίνου για επαναχρησιμοποίηση από 6000 τόνους το χρόνο σήμερα σε 30.000 τόνους το χρόνο μέχρι το 2031
·      Ανακύκλωση και κομποστοποίηση των οικιακών απορριμμάτων από το 25% σήμερα, σε τουλάχιστον 45% μέχρι το 2015 και κατ' ελάχιστον 60% μέχρι το 2031
·      Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων τουλάχιστον στο 70% των παραγόμενων ποσοτήτων καθώς και των αποβλήτων από κατεδαφίσεις, οικοδομές και εκσκαφές σε ποσοστό 95% κατ' ελάχιστον μέχρι το 2020, κυρίως μέσω βελτίωσης της αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων υλών
·      Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1.000.000 τόνους το χρόνο μέχρι το2031
·      Παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειας από τα οργανικά και τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα.

Ένα πρώτο σχέδιο είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2010, αλλά στο νέο σχέδιο υπάρχουν μερικές αλλαγές όχι ως προς τους στόχους αλλά ως προς τις μεθόδους που θα προωθηθούν. Για παράδειγμα σήμερα περίπου 6000 προϊόντων επιδιορθώνονται και επαναχρησιμοποιούνται έναντι του στόχου για επαναχρησιμοποίηση 120.000 τόνων ετησίως μέχρι το 2031 όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο). Το νέο σχέδιο, όμως, στοχεύει σε επαναχρησιμοποίηση 30.000 τόνων απορριμμάτων μέχρι το 2031.

Ο Δήμαρχος επιδιώκει να αναδειχθεί το Λονδίνο σε “παγκόσμιας τάξης μάνατζερ στη διαχείριση των αποβλήτων του” κάτι που θα επιτρέψει στους κατοίκους να πετύχουν μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο τοπικά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επισήμανε επίσης ότι η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων του Λονδίνου θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 77.000.000 στερλινών το χρόνο. Μια προσέγγιση “Business as usual” δεν είναι αποδεκτή πλέον, σύμφωνα με τον Δήμαρχο τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη. Το κόστος της τελικής διάθεσης των αποβλήτων του Λονδίνου ανέρχεται σε περίπου 580.000.000 στερλίνες το χρόνο, εκ των οποίων περίπου 265.000.000 στερλίνες κάθε χρόνο αντιστοιχούν στον φόρο “ταφής αποβλήτων” που υποχρεώνεται να πληρώνει ο δήμος για την ταφή των αποβλήτων του. Ο φόρος αυτός αναμένεται από 56 στερλίνες τον τόνο σήμερα να ανέβει σε 80 στερλίνες τον τόνο το 2014.

Μεταξύ άλλων, η στρατηγική προβλέπει να δοθεί έμφαση στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στις περιοχές με υψηλά κτίρια και πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, όπου εντοπίζονται συνήθως χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τον μέσο όρο.
 
Καλά παραδείγματα, όμως, υπάρχουν παντού, όπως: στη Ρώμη και στα Χανιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου