Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Κλειστός ο ΧΥΤΑ Πάτρας στην Ξερόλακκα

Στον επ΄ αόριστον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ της Πάτρας, που βρίσκεται στην περιοχή Ξερόλακκας, προχώρησαν από σήμερα το απόγευμα οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών. Οι κάτοικοι ζητούν να κλείσει ο ΧΥΤΑ, διότι όπως υποστηρίζουν έχει κορεσθεί και προκαλεί ρύπανση. Από την πλευρά του ο δήμος υποστηρίζει πως δεν έχει άλλη επιλογή για την εναπόθεση των απορριμμάτων, μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή «Φλόκα» στην δυτική Αχαΐα, που προσδιορίζεται χρονικά για το 2015.

Πάντως όπως προστίθεται από την πλευρά του δήμου, υπάρχει μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το 2016, υπό την προϋπόθεση να γίνει η σωστή διαμόρφωση, χωρίς να δημιουργηθεί νέο κύτταρο για την εναπόθεση των απορριμμάτων.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων αναφέρουν ότι λόγω της μη καύσης του βιοαερίου προκαλείται ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ συμπληρώνουν ότι τα στραγγίσματα των σκουπιδιών καταλήγουν στον Πατραϊκό κόλπο, μέσω των χειμάρρων «Καραββά» και «Μειλίχου». Ο αποκλεισμός του ΧΥΤΑ αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, αφού κάθε μέρα παράγονται στην Πάτρα σύμφωνα με τον δήμο περίπου 300 τόνοι.

Όσον αφορά τις λύσεις για την μεταφορά απορριμμάτων εκτός Αχαΐας, αποκλείσθηκε λόγω του υψηλού κόστους, ενώ ο δήμος δυτικής Αχαΐας έχει αρνητική στάση σε ενδεχόμενη μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα, με το σκεπτικό ότι θα κορεσθεί νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. Πάντως και ο δήμος Πατρέων φαίνεται να μην προτιμά το ΧΥΤΑ του «Φλόκα» αφ΄ ενός λόγω κόστους και αφ΄ ετέρου λόγω προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.


Ενημερωτικά για την κατάσταση στο ν. Αχαΐας:

Ο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας προβλέπει: «κεντρική μονάδα επεξεργασίας Α Σ.Α Νομού Αχαΐας. Η λειτουργία της μπορεί να ξεκινήσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την 1η Δ.Ε. και κατά προτίμηση και τη 2η Διαχειριστική Ενότητα, δηλαδή να καλύπτει τη ΒΔ-Δ Αχαΐα, ενώ δίδεται η δυνατότητα επέκτασής της ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές, έως και όλο τον Νομό.»

Για τη μονάδα επεξεργασίας έχει εκπονηθεί μελέτη από το δήμο Πατρέων, την οποία έθεσε σε διαβούλευση. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έχει γίνει παρέμβαση από τον καθ. Κ. Αλ. Οικονομόπουλο.

Σχετικά με τις διαχειριστικές ενότητες και τους ΧΥΤΑ, προβλέπεται:

β1) Λαμβάνοντας υπόψη την ωρίμανση των έργων Δ.Σ.Α θα λειτουργήσουν αρχικά τέσσερις (4) Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), και ενδεχομένως ένας ή δύο Σταθμοί      Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής:
   1η Δ.Ε: Εξακολουθεί να λειτουργεί ο Χ.Υ.ΤΑ Πατρέων για την εξυπηρέτηση των Δήμων Πατρέων και Ρίου.
   2η Δ.Ε: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.ΤΑ Δυτικής Αχαίας, στην εγκεκριμένη με χρηματοδότηση θέση «Φλόκα», για την εξυπηρέτηση των Δήμων Βραχναίικων, Δύμης, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόρβης, Παραλίας, Τριταίας, Φαρρών, Ωλενίας, και τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου.
   3η Δ.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α Συμπολιτείας, στην εγκεκριμένη με χρηματοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καραβρύτων, Λευκασίου, Παϊων και Συμπολιτείας. Για την εξυπηρέτηση της ενότητας αυτής, ενδεχομένως απαιτείται και η κατασκευή ενός ή δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) για την εξυπηρέτηση των Δήμων Καλαβρύτων, Παίων, Αροανίας και Λευκασίου.
Σε περίπτωση συμφωνίας του ΦοΔΣΑ της 2ης Δ. Ε., οι Δήμοι Παΐων και Αροανίας μπορεί, εφόσον το θελήσουν, να ενταχθούν στη 2η Δ.Ε.
   4η Δ.Ε.: Κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α  Αιγείρας, στην εγκεκριμένη με χρηματοδότηση θέση, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αιγείρας, Ακράτας, και Διακοπτού.

β2) Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον περιορισμένο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α Πατρέων μετά την παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Πατρέων, θα διαμορφωθούν τρεις (3) Δ.Ε. στο νομό. Συγκεκριμένα οι Δήμοι Πατρέων και Ρίου θα αποτελέσουν ενιαία διαχειριστική ενότητα είτε με μία από τις όμορες Δ.Ε., είτε και σε συνδυασμό και με τις δύο. Πιθανώς θα απαιτηθεί η κατασκευή ΣΜΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου