Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Υπόμνημα για το σχέδιο νόμου κατέθεσε στη Βουλή η "Πρωτοβουλία συνεννόησης"

Τη Δευτέρα 23/1, η “Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων” κατέθεσε το παρακάτω αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της πάνω στο σχέδιο νόμου για το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και την εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, στη μόνιμη διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής και όλους τους βουλευτές.

Υπόμνημα

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, αποκλειστικά, στο τμήμα του σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στη διαχείριση αποβλήτων, παρόλο που και στο υπόλοιπο μέρος του υπάρχουν κρίσιμες επιλογές ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ορισμένες εκ των οποίων αποτελούν επιλεκτικές ρυθμίσεις «τακτοποίησης» συγκεκριμένων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Κατά τα άλλα, η προσπάθεια ενοποίησης της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων και η (υποχρεωτική) ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να μπουν σε ένα δρόμο επίλυσης κρίσιμα και χρονίζοντα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται, κυρίως, από:
·         την εμφανή απροθυμία της πολιτείας να υποστηρίξει ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης
·         τις ανεξέλεγκτες πρακτικές επιμόλυνσης των αστικών απορριμμάτων από επικίνδυνα-βιομηχανικά απόβλητα
·         τη συνειδητή επιλογή διατήρησης του μέγιστου μέρους των αστικών απορριμμάτων σε σύμμεικτη μορφή, την οδήγησή τους σε κεντρικές, κατά κανόνα υπερδιαστασιολογημένες, σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση και την καύση
·         τη σταδιακή εκχώρηση όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης (από την αποκομιδή, έως την καύση και τη διάθεση) στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, με την παράλληλη υποβάθμιση του δημόσιου - κοινωνικού χαρακτήρα και κάθε ίχνους κοινωνικού ελέγχου τους, μέρος των οποίων αποτελεί και η αναμενόμενη εκτόξευση του κόστους διαχείρισης

Πιστεύουμε ότι η χρησιμότητα του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου δεν κρίνεται από την τυπική μεταφορά της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αλλά από το κατά πόσο θα συμβάλλει στη ριζική ανατροπή της κατάστασης, που περιγράφηκε προηγουμένως. Δυστυχώς, αποδεικνύεται και με μια απλή ανάγνωση ότι η πρόθεση των συντακτών του σχεδίου νόμου και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ δεν είναι αυτή. Αντίθετα, αναδεικνύεται μια συνειδητή επιδίωξη εξασφάλισης της απαιτούμενης νομιμοφάνειας σε επιλογές που έχουν, εδώ και πολύ καιρό, δρομολογηθεί (στην Ημαθία, στη Δυτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας). Πως επιτυγχάνεται αυτό;
·         με τη μηχανιστική μεταφορά (μετάφραση) της οδηγίας, κρίσιμα σημεία της οποίας, μάλιστα, έχουν παραλειφθεί
·         με την υποβάθμιση της ουσίας των θετικών προβλέψεων της οδηγίας
·         με τη συντήρηση της ασάφειας των «θολών» ή ανοιχτών σημείων της οδηγίας
·         με την προσθήκη μιας σειράς αρνητικών ρυθμίσεων και, βεβαίως,
·         με τον «εγκλωβισμό» της ενότητας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ανάμεσα σε άλλες δύο ενότητες σοβαρών ρυθμίσεων, που θα μπορούσαν, κάλλιστα, να αποτελέσουν ξεχωριστά σχέδια νόμων


Δείτε σε video το “ζωντανό” σχολιασμό του σχεδίου νόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου