Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Φρένο στις δημοπρατήσεις – συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Παράλληλα με τα όσα διαδραματίζονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, που είναι επόμενο να κυριαρχούν αυτές τις ημέρες, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σοβαρές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ειδικά για την περιφέρεια Αττικής. Εξελίξεις, που σίγουρα θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Για τη Δευτέρα 13/12, λοιπόν, συγκαλείται το ΔΣ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ (φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής) με κεντρικό ζήτημα την υλοποίηση έργων του περιφερειακού σχεδιασμού. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και άλλα ζητήματα με σοβαρό, ενδεχομένως, περιεχόμενο, όπως: «προσαρμογή της παραγωγικότητας του ΕΜΑΚ …», «έγκριση σχεδίου σύμβασης με ιδιωτικές εταιρείες, για τη μεταφορά απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Αττικής», «έγκριση σχεδίου σύμβασης με υγειονομικές μονάδες κλπ., για την αποτέφρωση και τη μεταφορά – αποτέφρωση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων».

Έχει γίνει γνωστή η εισήγηση Σγουρού στο κεντρικό ζήτημα (παρατίθεται). Το πρώτο μέρος της είναι μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, που επαναλαμβάνεται από τον περιφερειάρχη κάθε φορά που συζητείται θέμα διαχείρισης. Το δεύτερο τμήμα της αναλώνεται σε μια προσπάθεια να πείσει για την ορθότητα της επιλογής της λύσης ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα) και να περιγράψει τις διαδικασίες για την άμεση δημοπράτηση, με αντικείμενο «τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των τεσσάρων (4) Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στην Αττική, ήτοι δύο ΜΕΑ στη Δυτική (Φυλή & Άνω Λιόσια) και δύο ΜΕΑ στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό & Κερατέα), για χρονικό διάστημα από 23 έτη έως 27 έτη».

Περιγράφονται οι υποχρεώσεις του ΕΔΣΝΑ και του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης – ΙΦΣ, καθώς και η διαγωνιστική διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί η εξής αναφορά: «λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του,  προτείνεται να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, έναν για κάθε ΜΕΑ και περιοχή. Η επιλογή αυτή κρίνεται σκόπιμη και για τη μείωση του ρίσκου εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων και επειδή στη σημερινή οικονομική συγκυρία ένα ενιαίο έργο θα μείωνε σημαντικά την δυνατότητα ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχής». Η υφέρπουσα φημολογία του προηγούμενου διαστήματος ότι θα εξαιρεθεί η Κερατέα από αυτή τη διαδικασία, αποδεικνύεται ότι δεν είχε καμία βάση.

Η εισήγηση κλείνει με την πρόταση για υιοθέτηση των παρακάτω:

1.   Την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική», όπως αυτό περιγράφηκε αναλυτικά ανωτέρω, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατά τις διατάξεις  του Ν. 3389/2005.
2.   Τη δημοπράτηση το έργου μέσω τεσσάρων διαγωνιστικών διαδικασιών (ανά εκάστη περιοχή και ΜΕΑ), με ενδεικνυόμενη διαδικασία δημοπράτησης αυτή του ανταγωνιστικού διαλόγου για τους λόγους που ήδη αναλύθηκαν.
3.   Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.:
  • Να υποβάλει προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόταση για ένταξη στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3389/2005) του ως άνω έργου, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά συναφή στοιχεία και έγγραφα
  • Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της εν θέματι προτάσεως από την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και εντάξεώς της στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων, να υποβάλει αίτηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υπαγωγή της προτεινόμενης Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
  • Να προβεί σε όποια άλλη ενέργεια συμπληρωματικά απαιτηθεί για τη διεκπεραίωση και επιτυχή ολοκλήρωση των ως άνω.
Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ενταφιάζει οποιαδήποτε προοπτική εναλλακτικής διαχείρισης για δεκαετίας, αφού θα μας εγκλωβίσει σε επιλογές υπέρ των εργολάβων και σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ να προχωρήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης. Ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ διακινεί την παρακάτω δήλωση: «Όλοι, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 στις 12.00 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μεταφορών (Μεσογείων - Πεντάγωνο), στη Συνεδρίαση του Συνδέσμου Απορριμμάτων Αττικής που θέλει ν' αποφασίσει την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες. Να μην λείψει κανένας. Ο Πόλεμος τώρα αρχίζει!».

Η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων» συντάσσεται με όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες στο χώρο των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και καλεί σε συγκέντρωση - διαμαρτυρία στο χώρο  της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ: στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τη Δευτέρα, 13-02-2012, στις 13:00 μ.μ.,  

2012_02_13_εισήγηση στον ΕΔΣΝΑ

1 σχόλιο: