Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

"Σπρώχνει" τα μεγάλα έργα το ΥΠΕΚΑ

Σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου, τη Δευτέρα 21/2/2012, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ενημέρωσε την επιτροπή για την πολιτική και τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ στη διαχείριση αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Μια αντίστοιχη ενημέρωση, πιο περιορισμένη, είχε γίνει στην ίδια επιτροπή λίγες μέρες πριν, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο (τώρα ν. 4042/2012, ΦΕΚ Α΄ 24). Προφανώς, πολιτική ήταν η στόχευση. Από το μακροσκελές κείμενο της ομιλίας, θα ξεχωρίζαμε:
·         την επαναλαμβανόμενη διαβεβαίωση ότι: «ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων, πέρα από τα προφανή θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για την ποιότητα ζωής του πολίτη, είναι ένας τομέας που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις»
·         την ωραιοποίηση της κατάστασης στη διαχείριση των απορριμμάτων και, ειδικά, στον τομέα της ανακύκλωσης
·         την άσκηση πίεσης στις περιφέρειες και τους ΦοΔΣΑ να προχωρήσουν τα έργα των μεγάλων εγκαταστάσεων διαχείρισης
·         την εξοικείωση της κοινωνίας με αυτή την επιλογή και ειδικά την ενεργειακή αξιοποίηση

Ολόκληρη η ομιλία βρίσκεται εδώ.

Αξίζει να σημειωθούν δύο ακόμη ζητήματα:
·         η ισχυρή πίεση να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις στο θέμα της δημοπράτησης των τεσσάρων (4) εργοστασίων της Αττικής. Παρόλο που αναγνωρίζει το ΥΠΕΚΑ ότι αυτά τα ζητήματα είναι αρμοδιότητα της ΤΑ, δεν διστάζουν να ομολογήσει δημόσια ότι: «Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, δηλαδή τα τεύχη δημοπράτησης και όλη τη διαδικασία και είμαστε έτοιμοι ως συναρμόδιο Υπουργείο με το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας να τα εντάξουμε σε ΣΔΙΤ»
·         γίνεται, πλέον, λόγος ανοιχτά για τις ατασθαλίες στα εναλλακτικά συστήματα ανακύκλωσης. Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στην «Ανταποδοτική ανακύκλωση», είναι, όμως, γνωστό ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και με την ΕΕΑΑ.

Προβλήματα και ατασθαλίες στην ανακύκλωση

Ειδικά για το ζήτημα της ανακύκλωσης, πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ανατεθεί οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.” (7/12/2011). Επίσης, έχει ανατεθεί το έργο: επιτόπιος έλεγχος και αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας (εκτός ΒΕΑΣ) που συλλέγονται - ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.) “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”.

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις ιδιωτικές εταιρείες της ανακύκλωσης, αλλά και στον αρμόδιο δημόσιο φορέα, που έχει τη συνολική ευθύνη ρύθμισης και εποπτείας, τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), ο οποίος, επίσης, λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας. Πρέπει, επιτέλους, να πέσει φως στο καθεστώς λειτουργίας αυτού του οργανισμού και στα αποτελέσματα της δράσης του. Κάποτε, κάποιοι-ες πρέπει να μας πουν πόσα είναι τα έσοδα από τα τέλη ανακύκλωσης, που πληρώνουμε σαν καταναλωτές,  που διοχετεύονται, με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία.

Από τις γνωστές 4 ΜΚΟ, που εκπροσωπούνται στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, θα περιμέναμε να έχουν κάνει συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, να ενημερώσουν δημόσια για το τι συμβαίνει. Διαφορετικά, ας μας εξηγήσουν τι εξυπηρετεί η συμμετοχή τους στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου