Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Συγκροτήθηκε επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλκιδική

Στη δεύτερη συνάντηση συλλογικοτήτων και πολιτών της Αττικής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/4/2012, αποφασίστηκε η δημιουργία “Επιτροπής αλληλεγγύης στη Χαλκιδική”, με αντικείμενο την υποστήριξη του αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, ενάντια στα σχέδια των νέων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του γενικότερου αγώνα για την προάσπιση της δημόσιας γης και της περιουσίας και συνδέεται ουσιαστικά με τις αντιστάσεις που εκδηλώνονται σε μια σειρά κοινωνικά μέτωπα, και στην περιοχή της Αττικής (καταστροφή ορεινών όγκων, εκποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, περιβαλλοντική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, νέες φαραωνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.).

Οριστικοποιήθηκε το κείμενο υποστήριξης, που θα αποτελέσει και το βασικό ενημερωτικό υλικό της Επιτροπής αλληλεγγύης. Ήδη,  μια σειρά φορείς και συλλογικότητες συνυπογράφουν το κείμενο και στηρίζουν την Επιτροπή. Η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή και θα επιδιωχθεί να διευρυνθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Δημιουργήθηκε το ιστολόγιο attiki-forum.blogspot.com, βασικό τμήμα του οποίου αποτελεί το αρχείο υλικών, ενώ σε εβδομαδιαία βάση θα συντάσσεται ενημερωτικό δελτίο, με τις κυριότερες εξελίξεις στη Χαλκιδική και με αποδέκτες συλλογικότητες και διαδικτυακούς τόπους της Αττικής.

Η Επιτροπή αλληλεγγύης θα οργανώσει δημόσιες ενημερωτικές παρεμβάσεις και, παράλληλα, θα στηρίξει εκδηλώσεις - συζητήσεις ενημέρωσης σε διάφορες περιοχές και κοινωνικούς χώρους της Αττικής, ενώ θα συμμετάσχει με δικό της μπλοκ στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς.

Η πρώτη φάση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής αλληλεγγύης θα κορυφωθεί με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που μπορεί να συνδυαστεί με συναυλία, στο τέλος Μαΐου - αρχές Ιουνίου και με κινητοποίηση στις 6 Ιουνίου, οπότε έχει οριστεί η συζήτηση στο ΣτΕ των αιτήσεων αναστολής εργασιών.

Η “Επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλκιδική”, καλεί τις συλλογικότητες και τους πολίτες της Αττικής να στηρίξουν τις παραπάνω δραστηριότητες και να αναλάβουν και άλλες δικές τους πρωτοβουλίες (e-mail επικοινωνίας: attiki.forum@gmail.com).

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΔΙΚΗ (ΑΤΤΙΚΗ)

e-mail επικοινωνίας: attiki.forum@gmail.com

Νέα δημοπράτηση, μέσω ΣΔΙΤ, στις Σέρρες

Το δρόμο της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου ακολουθεί και η περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, για την περίπτωση του νομού Σερρών, όπου, μέσω της Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ), δημοπρατείται το έργο της “μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών”, μέσω ΣΔΙΤ.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
Το αντικείμενο της παρούσας σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Νομό Σερρών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών “μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών” που θα εξυπηρετεί την περιοχή του Νομού Σερρών. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου είναι 90 000 τόνοι/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ. Η συνολική ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί ρητά στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγοy.

Προβλέπεται, επίσης, ότι:
Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου ΧΥΤΥ Σερρών στη θέση “Ερείπια Νεράιδας” καθώς και των δύο ΣΜΑ στις θέσεις “Νιγρίτα” και “Ν. Ζίχνης”.

Είχε προηγηθεί η γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης:

Σημειώνεται, με την ευκαιρία, ότι, στις 21/4/2012, έγινε γνωστοποίηση της ανάθεσης σύμβασης για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 1ης διαχειριστικής ενότητας Νομού Πέλλας (Αριδαία).
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127928-2012:TEXT:EL:HTML&src=0

Ασφυκτικός ο έλεγχος της διαχείρισης των απορριμμάτων από το ΥΠΕΚΑ

Πριν λίγες μέρες, ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής ο ν. 4071/2012 (Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ), που ονομάστηκε και «Καλλικράτης 2». Μια ενότητα του νόμου (κεφάλαιο 3, άρθρα 13, έως 17) αφορά στην υλοποίηση της πρόβλεψης του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης 1») για ενοποίηση των ΦοΔΣΑ, σε έναν, ανά κάθε περιφέρεια. Στο τμήμα αυτό, η κριτική εστιάστηκε, στο άρθρο 16, παρ. 6, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ΦοΔΣΑ σε ΑΕ, ανοίγοντας άλλη μια πόρτα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λοιπόν, σχεδόν απαρατήρητη, μια ακόμη πιο σοβαρή ρύθμιση (άρθρο 17, παρ. 13), με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 45 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων Μ.Ε.Α., οι εξυπηρετούμενες από αυτές περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.»

Με τον τρόπο αυτό, αφαιρείται η αρμοδιότητα του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, που παραχωρήθηκε στους ΦοΔΣΑ πριν ελάχιστο διάστημα με το ν. 4042/2012, και εκχωρείται, ουσιαστικά, ο πλήρης έλεγχος του σχεδιασμού, στους υπουργούς εσωτερικών και ΠΕΚΑ. Προφανώς, οι μέχρι τώρα πολιτικές κρίθηκαν ότι δεν ικανοποιούν, στο βαθμό που θα ήθελαν, τους φιλοεργολαβικούς προσανατολισμούς της κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, με συνέπεια να επιχειρείται ο ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος της κεντρικής εξουσίας.