Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ασφυκτικός ο έλεγχος της διαχείρισης των απορριμμάτων από το ΥΠΕΚΑ

Πριν λίγες μέρες, ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής ο ν. 4071/2012 (Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ), που ονομάστηκε και «Καλλικράτης 2». Μια ενότητα του νόμου (κεφάλαιο 3, άρθρα 13, έως 17) αφορά στην υλοποίηση της πρόβλεψης του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης 1») για ενοποίηση των ΦοΔΣΑ, σε έναν, ανά κάθε περιφέρεια. Στο τμήμα αυτό, η κριτική εστιάστηκε, στο άρθρο 16, παρ. 6, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ΦοΔΣΑ σε ΑΕ, ανοίγοντας άλλη μια πόρτα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λοιπόν, σχεδόν απαρατήρητη, μια ακόμη πιο σοβαρή ρύθμιση (άρθρο 17, παρ. 13), με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 45 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων Μ.Ε.Α., οι εξυπηρετούμενες από αυτές περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.»

Με τον τρόπο αυτό, αφαιρείται η αρμοδιότητα του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, που παραχωρήθηκε στους ΦοΔΣΑ πριν ελάχιστο διάστημα με το ν. 4042/2012, και εκχωρείται, ουσιαστικά, ο πλήρης έλεγχος του σχεδιασμού, στους υπουργούς εσωτερικών και ΠΕΚΑ. Προφανώς, οι μέχρι τώρα πολιτικές κρίθηκαν ότι δεν ικανοποιούν, στο βαθμό που θα ήθελαν, τους φιλοεργολαβικούς προσανατολισμούς της κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, με συνέπεια να επιχειρείται ο ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος της κεντρικής εξουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου