Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τα έργα στο Γραμματικό


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε σήμερα η υπ' αριθ. 6428/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα και μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ.

Η εν λόγω απόφαση απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τυπικούς λόγους. Συγκεκριμένα κρίνει ότι:
α) δεν έχει δικαιοδοσία για να εκδικάσει την αίτηση και
β) δεν προσδιορίζονται  συγκεκριμένες ενέργειες του έργου και πως αυτές επιδρούν στην υγεία των κατοίκων, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου, καθώς και ότι δεν γίνεται επίκληση άλλης παρανομίας.

Σε κανένα  σημείο της απόφασης δεν γίνεται αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είτε σε οποιαδήποτε άλλο έγγραφο, γνωμοδότηση κ.λπ. που προσκομίστηκε για την απόδειξη καταστροφής του περιβάλλοντος.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου της απόφασης.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!

Γραμματικό 10 Ιουλίου 2012
 
Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου