Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Σε διαβούλευση η μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης


Η διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της περιφέρειας Κρήτης ολοκλήρωσε τη σύνταξη της μελέτης αναθεώρησης - επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης, για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της και την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 24 Αυγούστου 2012:

Θυμίζουμε ότι για το αντικείμενο αυτό η παλιά (κρατική) περιφέρεια Κρήτης είχε αναθέσει την εκπόνηση δύο βασικών μελετών:
- το 2007, σε επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό τον κ. Αλ. Οικονομόπουλο, που παραδόθηκε στις αρχές του 2008, αποτέλεσε αντικείμενο τετράμηνης εντατικής διαβούλευσης και, στη συνέχεια, μπήκε «στο συρτάρι»
- το 2010, σε επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ, υπό την κ. Λοϊζίδου, που παραδόθηκε το 2011

Μέσα στο 2011, επίσης, δημοσιοποιήθηκε μια νέα παρέμβαση του κ. Οικονομόπουλου, καθώς και μια μελέτη του κ. Φ. Κυρκίτσου, για λογαριασμό οικολογικών οργανώσεων της Κρήτης.

Παρακάτω, παραθέτουμε το αρχείο με τις βασικές επιλογές της μελέτης της περιφέρειας, καθώς και τις αντίστοιχες επιλογές των άλλων προτάσεων, που προαναφέρθηκαν. Μια συνολικότερη κριτική της μελέτης δεν είναι εφικτό να γίνει αυτήν τη στιγμή. Σημειώνουμε, πάντως, ότι ενώ περιλαμβάνεται η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας βιολογικής ξήρανσης (παραγωγή SRF) του Ηρακλείου, δεν έχει υιοθετηθεί η κατασκευή μονάδας καύσης, αν και εξετάζεται σαν πιθανό σενάριο.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι στο σενάριο, που περιλαμβάνει κατασκευή μονάδας καύσης  με δυναμικότητα 192.500 t/έτος (το RDF της ΕΜΑΚ Χανίων και το SRF της μονάδας βιολογικής ξήρανσης του Ηρακλείου), το κατασκευαστικό κόστος υπολογίζεται σε 125.000.000 € και το λειτουργικό κόστος σε 65 €/t.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου