Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Αναβολή στην αναβολή ... θα γίνουν και οι δημοπρατήσεις

Στο τέλος Ιουνίου είχαμε τις παρακάτω αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του κ. Σγουρού:
Πρόκειται για τις υποστηρικτικές μελέτες, προκειμένου οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής (τώρα του ΕΔΣΝΑ) να εκπονήσουν τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και τη Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ. Οι διαρκείς, τέσσερις (4) προς το παρόν, τροποποίησης αφορούν στην μετάθεση του χρόνου παράδοσης. Ενώ ο αρχικός χρόνος παράδοσης ήταν η 30ή Μαρτίου 2011, με τις τελευταίες τροποποιήσεις ο χρόνος παράδοσης είναι η 30ή Δεκεμβρίου του 2012.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Σγουρός, ως πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, προωθεί την άμεση δημοπράτηση των 4 μεγάλων μονάδων της Αττικής, δηλαδή την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή της λογικής, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κωμική, αν δεν διακυβεύονταν η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων για πολλά χρόνια και αν δεν προδιαγράφονταν η σκανδαλώδης διαχείριση τεράστιων οικονομικών μεγεθών, σε όφελος των μεγαλοεργολάβων. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να ανατραπούν στη βάση τους αυτές οι επιλογές.

Τη συνέχεια αυτού του θεάτρου του παραλόγου. Οι συνεχείς αναβολές θα συνεχιστούν μέχρι να οριστικοποιηθεί η ανάθεση των έργων. Μετά … θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

Και κάτι ακόμη: υποτίθεται ότι οι διαρκείς αναβολές στην παράδοση των μελετών γίνονται από τους αναδόχους, που, κατά σύμπτωση, στις ίδιες ημερομηνίες κάθε φορά διαπιστώνουν την αδυναμία παράδοσης του έργου που τους έχει ανατεθεί. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση – πρόκληση στην περιφέρεια Αττικής και στους δύο αναδόχους των μελετών (ΕΠΕΜ ΑΕ – Ι. ΦΡΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ) να δημοσιοποιήσουν τους ακριβείς λόγους των διαδοχικών αιτημάτων αναβολής.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Τριήμερο δράσεων ενάντια στα μεταλλεία χρυσούΚΑΛΕΣΜΑ

Οι επιτροπές αγώνα των «στοχοποιημένων περιοχών», μαζί με αλληλέγγυες συλλογικότητες από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οργανώνουν ένα τριήμερο δράσεων ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, στις 7-8-9 Σεπτεμβρίου 2012. Το τριήμερο περιλαμβάνει:

την Παρασκευή 7/9 (18:30)
συμμετοχή σε εκδήλωση - συζήτηση, με θέμα «ανάπτυξη και απομεγέθυνση: τα fast track και η άμεση δράση για το ζήτημα του χρυσού», στο πλαίσιο του φεστιβάλ άμεσης δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5-6-7 Σεπτέμβρη στο ΑΠΘ.

το Σάββατο 8/9
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ, με πανελλαδικό μπλοκ ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Προσυγκέντρωση στις 18:00, στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

την Κυριακή 9/9
συγκέντρωση στην Ιερισσό, στις 11.00, και πραγματοποίηση πορείας προς τις Σκουριές.

Η Επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αττικής) συμμετέχει στη διοργάνωση του τριημέρου και θα έχει παρουσία και στις πορείες, με δικό της πανό, με έμφαση στην πορεία του Σαββάτου, στο πλαίσιο του πανελλαδικού μπλοκ.

Καλούμε τους φίλους και συναγωνιστές, που θέλουν και μπορούν να πάρουν μέρος στις παραπάνω κινητοποιήσεις, ακόμη κι αν μεταβούν ατομικά στη Θεσσαλονίκη, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο attiki.forum@gmail.com ή στο 6942984299, για να οργανώσουμε την παρουσία μας, όσο γίνεται καλύτερα, αλλά και να λύσουμε μια σειρά πρακτικά προβλήματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΔΙΚΗ (ΑΤΤΙΚΗ)

e-mail επικοινωνίας: attiki.forum@gmail.com

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Ξανανοίγει το μέτωπο της Αττικής

Μετά από μια περίοδο επιφανειακής ακινησίας και υπόγειων διαβουλεύσεων, η δημοπράτηση των έργων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων περνά στην τελική της φάση, κατά τα πρότυπα των περιφερειών Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου (και άλλων περιοχών) που προηγήθηκαν, μετά την 9η συνεδρίαση του ΕΔΣΝΑ, τη Δευτέρα 27/8/2012.

Επανέρχεται το πλήρες «πακέτο» του αρχικού σχεδιασμού, που τόσες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει, τη στιγμή που η υποστηρικτική μελέτη της αναθεώρησης του περιφερειακού έπρεπε να έχει, ήδη, παραδοθεί (από τις 30/6/2012) στις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ, για να διαμορφώσουν την τελική τους πρόταση. Σημειώνεται ότι έχει γίνει η επιλογή για τέσσερις (4) ξεχωριστούς διαγωνισμούς. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα του δελτίου τύπου του ΕΔΣΝΑ:

Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ υπερβαίνει τα 430 εκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δις €, σύμφωνα και με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ με την καταβολή ποσού έως 150 εκ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που θα προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην χρηματοδότησή τους θα εξειδικευθεί και στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων η Αναθέτουσα Αρχή για το ύψος της συμμετοχής της. Παράλληλα θα εξετασθεί και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η οποία έχει εκφράσει επί της αρχής την πρόθεσή της να εξετάσει τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίεςεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.

Το ακριβές χρονικό διάστημα κάθε σύμβασης σύμπραξης θα καθορισθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα βασίζονται σε αντικειμενικό και διαφανή τρόπο αξιολόγησης τόσο στη φάση προεπιλογής όσο και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του, το έργο προτείνεται να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, έναν για κάθε ΜΕΑ και περιοχή. Η επιλογή αυτή κρίνεται σκόπιμη και για τη μείωση του ρίσκου εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων και επειδή στη σημερινή οικονομική συγκυρία ένα ενιαίο έργο θα μείωνε σημαντικά την δυνατότητα ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχής.

Η ανατροπή (στην Ευκαρπία) που περίμεναν δεν έγινε!


Στο κενό έπεσε, τελικά, η προσπάθεια του συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης (με τις πλάτες του δημάρχου Παύλου Μελά) να «μεταπείσουν» τους πολίτες που αντιδρούν στην κατασκευή του ΣΜΑ Ευκαρπίας. Οι υποτιθέμενες διαβουλεύσεις, η συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και του δημοτικού συμβουλίου είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Να δυναμώσουν τον αγώνα και τις αντιδράσεις. Η ανατροπή που περίμενα δεν έγινε. Και, τελικά, η αυλαία έπεσε (προσωρινά) με το κραυγαλέο αδιέξοδο στη συνεδρίαση του συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 24/8. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο τύπου του δικτύου των φορέων της περιοχής:

Η ΝΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΡΘΕ!

Όταν σύσσωμη η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή, επανειλημμένα δείχνουν τη στήριξη τους σε έναν αγώνα που δεν έχει κομματικό χρώμα και πηγάζει από αγάπη για αυτό που κάνεις και όχι από πολιτικοοικονομικά συμφέροντα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ένα….η ΝΙΚΗ!

Έπειτα από 9 μήνες, καθημερινού αγώνα η τοπική κοινωνία του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά και της ευρύτερης Δυτικής Θεσσαλονίκης, πέτυχε τη μεγαλειώδη νίκη.

Μετά από ένα μήνα προσχηματικής διαβούλευσης, η νέα (προσωρινή) διοίκηση του Συνδέσμου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης (ΦΟΔΣΑ) αποκόμισε ένα μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ  για 2η και τελεσίδικη φορά από το δημοτικό συμβούλιο και την επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Παύλου Μελά καθώς και από το δίκτυο των 50 συλλόγων και φορέων. Με καμιά 20αρια αυτονόητα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία έτσι και αλλιώς χρωστούσε η Πολιτεία στην Ευκαρπία και γενικότερα στο Δήμο Παύλου Μελά, προσπάθησε ο ΦΟΔΣΑ να νεκραναστήσει το έργο, αλλά απέτυχε.

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Εξελίξεις υπονόμευσης του αγώνα στην Ευκαρπία


Σε νέα φάση μπαίνει ο αγώνας των κατοίκων της Ευκαρπίας, κατά του ΣΜΑ, αφού φαίνεται ότι δρομολογούνται νέες εξελίξεις:
·         Την Παρασκευή 17/8, ο δήμαρχος Π. Μελά, σε ζωντανή εκπομπή στο TV100, δήλωσε ότι είναι υπέρ του ΣΜΑ, κάνοντας στροφή 180ο, σε σχέση με τη μέχρι τώρα στάση του.
·         Τη Δευτέρα 20/8, στις 7.30 μ.μ., θα γίνει συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Την Τετάρτη 22/8, στις 11.30 π.μ., έχει καλέσει ο δήμος συνάντηση εργασίας για το ΣΜΑ, μεταξύ του δικτύου των φορέων, του δήμου και του ΟΤΑ
·         Την Πέμπτη 23/8, στις 7.30 μ.μ., γίνεται δημοτικό συμβούλιο με θέμα τη λήψη απόφασης για το ΣΜΑ, σε μια προσπάθεια του δημάρχου να ανατραπεί το ομόφωνο ψήφισμα του ΔΣ του δήμου, το Φεβρουάριου του 2012.

Με βάση τα παραπάνω, το δίκτυο συλλόγων και φορέων προγραμματίζει τα παρακάτω:
·         Συνάντηση του συντονιστικού, τη Δευτέρα 20/8, στις 6 μ.μ., στο μικρασιάτικο σύλλογο. Θα ακολουθήσει η παρέμβαση στην επιτροπή διαβούλευσης του δήμου.
·         Την Τετάρτη 22/8, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία δημοκρατίας, θα γίνει έκτακτη ανοιχτή γενική συνέλευση, στην οποία θα γίνει ενημέρωση για τις συναντήσεις που θα έχουν ήδη γίνει, και θα παρθούν αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις.
·         Την Πέμπτη 23/8, στις 7.30 μ.μ., ΟΛΟΙ στο δημοτικό συμβούλιο.

Αλλαγή μοντέλου εξετάζει η Κομισιόν για τη διαχείριση των απορριμμάτων (;)

Ένα ενδιαφέρον άρθρο, με τίτλο «Αλλαγή μοντέλου εξετάζει η Κομισιόν για τη διαχείριση των απορριμμάτων», φιλοξενεί η «Καθημερινή» της Κυριακής 19/8/2012:

Στο άρθρο φιλοξενούνται απόψεις διευθυντικού στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Γιώργου Κρεμλή, προϊσταμένου της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κομισιόν, στις οποίες φαίνεται να υιοθετούνται μια σειρά επισημάνσεις της κριτικής που ασκούν τα κινήματα των πολιτών, τα τελευταία χρόνια. Σταχυολογώ ορισμένες εκτιμήσεις:
·         «η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τη διενέργεια ενός μεγάλου διαγωνισμού για τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων στην Αττική»
·         «η λύση που προωθείται δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων»
·         «η παρούσα οικονομική συγκυρία δυσχεραίνει την προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών»
·         «θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης, ώστε αντί για τη λογική των μεγάλων έργων η Πολιτεία να προωθήσει ένα σύστημα διαλογής και διαχείρισης κοντά στην πηγή»
·         «ο διαγωνισμός για την Αττική εκφράζει μια λογική “μεγάλων έργων” την οποία πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Η διαχείριση των απορριμμάτων, όμως, είναι διαφορετική. Χρειάζεται δουλειά σε επίπεδο νοικοκυριού και επίπεδο δήμου»
·         «το έργο αυτό, όπως επιχειρείται να δημοπρατηθεί, χρειάζεται σχεδόν το 100% των απορριμμάτων που παράγονται στην Αττική, ώστε να δικαιολογήσει φαραωνικά έργα για τη διαχείρισή τους. Μάλιστα, η Πολιτεία εγγυάται τις ποσότητες αυτές σε βάθος δύο δεκαετιών, κάτι που με την παρούσα οικονομική κρίση φαίνεται ότι είναι παρακινδυνευμένο»

Δεν είναι σαφές αν τα παραπάνω απηχούν προβληματισμούς με ισχυρά ερείσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή λέγονται για να «θολώσουν τα νερά». Οι επιφυλάξεις αυτές ενισχύονται από το γεγονός ότι στο «δια ταύτα» φαίνεται να υιοθετείται η πεπατημένη, που συμπυκνώνεται στο εξής: «Εκτιμώ ότι τελικά θα προχωρήσει μόνο η κατασκευή του εργοστασίου, που θα δώσει παράταση ζωής στο ΧΥΤΑ Φυλής». Μα αυτή, ακριβώς, η επιλογή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις που προαναφέρθηκαν.

Από το άρθρο επιβεβαιώνονται, πάντως, οι διεργασίες που γίνονται ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΕΔΣΝΑ, με στέλεχος του υπουργείου να φέρεται να δηλώνει: «Το γενικό πρόσταγμα έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Αττικής, ενώ ο ρόλος του υπουργείου είναι επικουρικός. Εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές. Περιφέρεια και κυβέρνηση συζητούν σε καλό κλίμα και αναμένονται κάποιες διευκρινίσεις από την περιφέρεια. Η επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων της Αττικής, πάντως, είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης». Αυτές οι διεργασίες ίσως να εξηγούν και το γεγονός ότι τα έργα της Αττικής δεν ανακοινώθηκαν μαζί με τα άλλα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε, αυτήν την περίοδο, είναι να εφησυχάζουμε.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο σε κρίσιμη καμπή

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια κριτικού σχολιασμού των τελευταίων εξελίξεων στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, με την πρόθεση να "ανοίξει" ο σχετικός διάλογος και να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανάσχεσης των φιλοεργολαβικών επιλογών της περιφέρειας και της κυβέρνησης. Σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που αναμένεται να κλιμακωθούν οι πιέσεις για παρόμοιες λύσεις και στις υπόλοιπες περιφέρειες.

2012_08_13_η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Ώθηση σε έργα διαχείρισης με ΣΔΙΤ

«Με τα μούτρα» στην προώθηση μιας σειράς έργων διαχείρισης των απορριμμάτων έχει πέσει το κυβερνητικό επιτελείο. Αυτό προκύπτει και από τη σημερινή (9/8/2012) συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Σε αυτήν το βάρος έπεσε στην εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για έργα που βρίσκονται, ήδη, σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία). Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και η έγκριση της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ στην Αχαΐα, που έχει περάσει από «χίλια κύματα» τα τελευταία χρόνια. 

Αντιγράφουμε, παρακάτω, από σχετικό ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής» 

Τα 400 εκατ. ευρώ ξεπερνούν συνολικά οι επενδύσεις για πέντε έργα ΣΔΙΤ που «τρέχουν» στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, η Επιτροπή ενέκρινε την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων στο νομό Αχαΐας προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. 

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο κ. Χατζηδάκης, η συγκεκριμένη έγκριση αποτελεί μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα της κρίσης μεγάλα έργα, ξεπερνώντας τα προβλήματα χρηματοδότησης και χωρίς να επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος. Σημείωσε μάλιστα ότι η ειδική γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στελεχώνεται μόνο από τέσσερις υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως είπε, «κατάφεραν σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να φέρουν σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο». 

Όπως αναφέρθηκε παράλληλα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, στα τέλη του χρόνου και τις αρχές του 2013 θα προχωρήσουν όλοι οι διαγωνισμοί για την επιλογή αναδόχων και η ολοκλήρωση των έργων υπολογίζεται σε μία διετία. Ειδικότερα όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ που «τρέχουν», σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε: 

· Ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στο τελικό στάδιο για την ανακήρυξη αναδόχου. Παράλληλα, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
· Η διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ξεκίνησε τέλος Δεκεμβρίου 2011 και έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των υποψηφίων. Τέλος Ιουλίου 2012 ξεκίνησε η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ενώ προηγήθηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσφυγής υποψηφίου, που δικαίωσε την απόφαση προεπιλογής της αναθέτουσας αρχής. 
· Για το διαγωνισμό του Νομού Ηλείας, που ξεκίνησε τον Μάιο 2012, ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου 2012 η προεπιλογή των υποψηφίων. Εάν δεν υπάρξουν προσφυγές, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2012. 
· Αναφορικά με τους Νομούς Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας, η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Απρίλιο και Μάιο 2012 αντίστοιχα και αναμένεται η ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012. Εφόσον δεν υπάρξουν προσφυγές, η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

H καταστροφή της Χαλκιδικής ξεκίνησε - την Κυριακή 5 Aυγούστου, όλοι στις Σκουριές!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ - 31.7.2012

Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής στην μεγάλη λαϊκή συνέλευση στην Ιερισσό, την Τρίτη 31 Ιουλίου, αποφασίσαμε να ανεβούμε στον Κάκαβο για να υπερασπιστούμε το δάσος, το νερό και τις ζωές μας, όπως ορίζει το σύνταγμα των Ελλήνων στο άρθρο 24 § 1:

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Τα συμφέροντα των Καναδών χρυσοθήρων, του Μπόμπολα, και του Πάχτα που τα υπηρετεί, δεν είναι ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε το ξεπούλημα της γης μας και το ξεκοίλιασμά της είναι μια απλή αλλαγή χρήσης. Είναι η καταστροφή.

Ο τόπος μας τελεί υπό ξένη κατοχή. Κάνουμε το πατριωτικό μας χρέος. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα των Ελλήνων και την πατρίδα. Την Κυριακή 5 Αυγούστου όλοι στις Σκουριές.