Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Αναβολή στην αναβολή ... θα γίνουν και οι δημοπρατήσεις

Στο τέλος Ιουνίου είχαμε τις παρακάτω αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του κ. Σγουρού:
Πρόκειται για τις υποστηρικτικές μελέτες, προκειμένου οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής (τώρα του ΕΔΣΝΑ) να εκπονήσουν τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και τη Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ. Οι διαρκείς, τέσσερις (4) προς το παρόν, τροποποίησης αφορούν στην μετάθεση του χρόνου παράδοσης. Ενώ ο αρχικός χρόνος παράδοσης ήταν η 30ή Μαρτίου 2011, με τις τελευταίες τροποποιήσεις ο χρόνος παράδοσης είναι η 30ή Δεκεμβρίου του 2012.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Σγουρός, ως πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, προωθεί την άμεση δημοπράτηση των 4 μεγάλων μονάδων της Αττικής, δηλαδή την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή της λογικής, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κωμική, αν δεν διακυβεύονταν η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων για πολλά χρόνια και αν δεν προδιαγράφονταν η σκανδαλώδης διαχείριση τεράστιων οικονομικών μεγεθών, σε όφελος των μεγαλοεργολάβων. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να ανατραπούν στη βάση τους αυτές οι επιλογές.

Τη συνέχεια αυτού του θεάτρου του παραλόγου. Οι συνεχείς αναβολές θα συνεχιστούν μέχρι να οριστικοποιηθεί η ανάθεση των έργων. Μετά … θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

Και κάτι ακόμη: υποτίθεται ότι οι διαρκείς αναβολές στην παράδοση των μελετών γίνονται από τους αναδόχους, που, κατά σύμπτωση, στις ίδιες ημερομηνίες κάθε φορά διαπιστώνουν την αδυναμία παράδοσης του έργου που τους έχει ανατεθεί. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση – πρόκληση στην περιφέρεια Αττικής και στους δύο αναδόχους των μελετών (ΕΠΕΜ ΑΕ – Ι. ΦΡΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ) να δημοσιοποιήσουν τους ακριβείς λόγους των διαδοχικών αιτημάτων αναβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου