Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

"Σπρώχνουν" τα έργα διαχείρισης (με ΣΔΙΤ)


Σε μια προσπάθεια επίσπευσης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων, ανά την Ελλάδα, έχει αποδυθεί το ΥΠΕΚΑ και, ειδικότερα, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Στ. Καλαφάτης. Τελευταία ενέργειά του η επιστολή προς τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας «σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στην κατεύθυνση προώθησης της υλοποίησης έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».

Σε αυτήν, ανάμεσα σε άλλα αναφέρονται:

«Άμεσος στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι παράλληλα πρέπει να υλοποιηθούν εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ καθώς και να ολοκληρωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός υποδομών των Περιφερειακών Σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ).

……………………………………………….

Απαιτείται λοιπόν να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις, με στενή συνεργασία και συναντίληψη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο παραπάνω πλαίσιο πρέπει:
1.    Να οριστικοποιηθεί άμεσα πίνακας των υποδομών που μπορούν και είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και οι οποίες απαιτούνται βάσει ανελαστικών υποχρεώσεων και να γίνει πλήρης καταγραφή της κατάστασης ωρίμανσης, βασικών μεγεθών και ειδικών συνθηκών (προβλήματα κλπ) που χρήζουν αντιμετώπισης.
2.    Να ορισθούν στελέχη σας, κατά προτίμηση από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, που σε συνεργασία με τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ, θα έχουν ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση των έργων διαχείρισης των αποβλήτων στη χωρική εμβέλειά σας και θα αποτελέσουν τα κομβικά σημεία διασύνδεσης του Υπουργείου με τις Περιφέρειες και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τα θέματα των έργων ΠΕΣΔΑ.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι για την ενίσχυση της προσπάθειας συντονισμού και παρακολούθησης της κατάστασης έχουμε αναπτύξει συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία ως εξής:
·         δημιουργήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Προστασίας Πολίτη), σε συνέχεια αυτών που συστήθηκαν το 2008 και το 2010, που αποτελεί ένα συλλογικό όργανο σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο με στόχο να συντονίσει τις ενέργειες των συναρμόδιων υπουργείων φορέων και υπηρεσιών και της οποίας προΐσταμαι.
·         συγκροτείται εκτελεστική γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής ως μηχανισμός προώθησης και παρακολούθησης των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που τελεί υπό το συντονισμό του ΥΠΕΚΑ.
·         αποφασίστηκε η επέκταση της συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ με τη ΜΟΔ AE, για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων όπως αναλυτικότερα θα ενημερωθείτε εγγράφως άμεσα».

Σχόλιο:
Θεωρητικά, κανείς-μία δεν θα μπορούσε να κατακρίνει μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό που αποτελεί λόγο ανησυχίας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η εμμονή στην υλοποίηση έργων και περιφερειακών σχεδιασμών, που έχουν αποδειχθεί αστήρικτοι και επιβλαβείς, σε συνδυασμό με τις δημοπρατήσεις με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και την τάση πλήρους ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου