Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Λύση .... με προοπτική στην Ηλεία


Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης στη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού εδώ και μερικές εβδομάδες έχει σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, που συσσωρεύονται στους δρόμους. Ο υφιστάμενος τρόπος διαχείρισης είναι η δεματοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων και η εναπόθεσή τους στη θέση «Ποτόκι», ακριβώς δίπλα στην κοίτη του Αλφειού και σε άμεση γειτνίαση με κτηνοτροφική μονάδα, θερμοκήπια, άλλες αγροτικές καλλιέργειες και … χώρο αναψυχής. Κάποια χαντάκια «της κακιάς ώρας» υποτίθεται ότι συγκεντρώνουν τα στραγγίσματα. Οι οσμές στην γύρω περιοχή παραπέμπουν στη χειρότερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και φτάνουν μέχρι την πόλη του Πύργου. Ο ... εξευγενισμένος αυτός ΧΑΔΑ εξάντλησε τα χρονικά όρια της άδειας λειτουργίας του (και των δύο παρατάσεων που είχε λάβει), την χωρητικότητά του και τη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να σταματήσει τη λειτουργία του, με την πίεση και των κατοίκων, στην οποία, σημειωτέον, πρωτοστάτησε μια ακροδεξιά κίνηση.  


Ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν οι αρμόδιοι (δήμοι, περιφέρεια και η κυβέρνηση μέσω της ΓΓ πολιτικής προστασίας) είναι η κήρυξη των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα μέτρα που περιέχονται στη σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας είναι:
         η  άμεση αποκομιδή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας και η απόθεσή τους, στον έως πρότινος ΧΑΔΑ στη  θέση «Λίμνες» της ΔΕ Βώλακα του Δήμου Πύργου
         η προσωρινή λειτουργία του δεματοποιητή στη θέση «Ποτόκι» του Δήμου Πύργου

με τις εξής  προϋποθέσεις:
·  της επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης της νέας θέσης για  τη μεταφορά του δεματοποιητή σε αυτήν
·       της πλύσης των κάδων  και των σημείων (πεζοδρόμια, δρόμοι κλπ)  που έχουν εναποτεθεί - συσσωρευτεί μέχρι τώρα και την απολύμανση αυτών καθώς και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί
·         της  λήψης  των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Με λίγα λόγια, αποφασίστηκε η αναπαραγωγή και η διαιώνιση του προβλήματος που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, αντί να αναζητηθούν άμεσες λύσεις που να είναι συμβατές με μια βιώσιμη μόνιμη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως έχουν κατατεθεί και στο δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί και το εξής: η συγκεκριμένη απόφαση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης μόνο στους δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί και μια δημόσια παραδοχή των δήμων και της περιφέρειας ότι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους δήμους της Ηλείας εξακολουθεί να είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση, αφού άλλος «νόμιμος» δρόμος διαχείρισης, πλην του δεματοποιητή, δεν υπάρχει στην Ηλεία.

Λίγα λόγια για το ιστορικό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ηλεία, η οποία χαρακτηρίζεται:
         από μια μακριά παράδοση ανεξέλεγκτης διάθεσης
         από μια αποτυχημένη απόπειρα εφαρμογής ενός στοιχειώδους σχεδιασμού (έστω και σε λάθος κατεύθυνση) με τον περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ
         από το «φιάσκο» των δεματοποιητών, που υποτίθεται ότι θα «μπάλωνε» τα βασικά κενά από τη μη υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ και θα αποσοβούσε τα πρόστιμα από τη συνέχιση της λειτουργίας των ανεξέλεγκτων χωματερών

Ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) έχει εγκριθεί στις 20/12/2005 και προέβλεπε για την Ηλεία τα εξής (σημειώνεται και το τι έχει γίνει από αυτά):

         μία διαχειριστική ενότητα - ένα φορέα διαχείρισης
     συγκροτήθηκε ο σύνδεσμος  των δήμων 20/11/2006 και 22/5/2007
         όλη η διαχείριση να στηριχτεί στη διαλογή στην πηγή
     συνέβη το ακριβώς αντίθετο, κυριαρχούν τα σύμμεικτα σκουπίδια
         έμφαση στην ανακύκλωση, τουλάχιστον ένα (1) ΚΔΑΥ
     κανένα ΚΔΑΥ, τα ανακυκλώσιμα μεταφέροντα εκτός νομού
         διαλογή στην πηγή των οργανικών - μονάδα κομποστοποίησης
         συγκέντρωση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων για κομποστοποίηση μαζί με τα οργανικά
     μηδενική κομποστοποίηση
         ο φορέας διαχείρισης να προσδιορίσει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ
     δεν έχει γίνει καμία σχετική μελέτη
         οι μελέτες ωρίμανσης όλων των έργων να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006
     δεν έγινε καμία μελέτη σε αυτό το διάστημα
         να αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ μετά από πέντε χρόνια (2010)
     δεν έγινε
         να κλείσουν οι ΧΑΔΑ μέχρι το 2008 και να αποκατασταθούν
εξακολουθούν να υπάρχουν 3 ενεργοί, 3 ανενεργοί χωρίς πρόταση χρηματοδότησης, 5 ανενεργοί με ελλείψεις στους φακέλους και 3 ανενεργοί που εντάχθηκαν, με στόχο να αποκατασταθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2012
         να γίνει μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΜΕΑ), ένας ΧΥΤΑ και δύο σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
     δεν έχει υλοποιηθεί κανένα από αυτά τα έργα

οι τελευταίες εξελίξεις είναι οι εξής:

         στις 21/9/2011, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για ΜΕΑ και ΧΥΤΥ
         στις 5/12/2011, έγινε αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου ΧΥΤΥ και των 2 ΣΜΑ. Στις 29/3/2012 απορρίφθηκε
         στις 8/5/2012 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός, με ΣΔΙΤ, για τη ΜΕΑ. Συμμετείχαν 7 σχήματα, από τα οποία επιλέχθηκαν 4, για τη β΄ φάση (στις 8/8/2012)
         στις 28/9/2012, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μονάδα επεξεργασίας μπάζων (ΑΕΕΚ), στο Βρυολάγγαδο

Σημειώνεται ότι στους όρους της δημοπράτησης για τη ΜΕΑ προβλέπεται δυναμικότητα επεξεργασίας 100.000 τόνων/έτος σύμμεικτων, για ένα πληθυσμό του νομού, με την πρόσφατη απογραφή, της τάξης των 160.000 κατοίκων και, φυσικά, με ανοιχτές όλες τις επιλογές τεχνολογίας (τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραμίδια).

το κατάλληλο έδαφος για τους δεματοποιητές

Σε αυτές τις συνθήκες της πλήρους απραξίας και με τη δαμόκλειο σπάθη των προστίμων άνοιξε ο δρόμος για το δεματοποιητή, που αποφασίστηκε το 2007 και υλοποιήθηκε το 2009. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στην Πύλο και στο Κρανίδι. Εννοείται ότι δεν τίθεται θέμα καλύτερης διαχείρισης  των δεματοποιητών. Πρόκειται για επιλογή με προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Περιβαλλοντικά η μακροχρόνια αποθήκευση ισοδυναμεί με διάθεση - ταφή.

ένα δοκιμασμένο σενάριο …

Αν η (σκόπιμη;) αδράνεια του 2005 -2006 έφερε την αθλιότητα του δεματοποιητή, το σημερινό αδιέξοδο κινδυνεύουμε επιβάλλει τις φιλοεργολαβικές λύσεις και τη μακροχρόνια αφαίμαξη των πολιτών. Επιβεβαιώνεται, για μια ακόμη φορά, η δοκιμασμένη συνταγή της όξυνσης των προβλημάτων, προκειμένου, στην κρίσιμη στιγμή, να έρθει σαν ώριμο φρούτο το προσχεδιασμένο σενάριο. Αυτό που οδηγεί στη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και στην καύση.

Ορισμένες σκέψεις για μέτρα άμεσης ανακούφισης

Αν τα σημεία αιχμής της παρούσας κρίσης είναι:
         ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων
         η περιβαλλοντικά επισφαλής διαχείριση - διάθεση

Τότε, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από:
         τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, που χρειάζονται αποθήκευση ή θάψιμο ΤΩΡΑ!!!!
         την ασφαλή διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων μπορεί να υλοποιηθεί με την άμεση δρομολόγηση μέτρων ΔσΠ και έργων ανακύκλωσης και κομοστοποίησης, στη βάση της πρότασης για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.


Η ασφαλής διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων περιλαμβάνει δύο πιθανές λύσεις:
         αποκατάσταση  κάποιου ΧΑΔΑ με πρόβλεψη  υποδομών για υγειονομική ταφή των απορριμμάτων
         συμφωνία με άλλες διαχειριστικές ενότητες για αποδοχή διάθεσης (ενδεχόμενα στη βάση της αμοιβαιότητας) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου