Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Εμπλοκή με τον ΠΕΣΔΑ Κρήτης


Σύμφωνα με σημερινό διαδικτυακό δημοσίευμα φέρεται να έχει υπάρξει εμπλοκή με τον ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Όπως είναι γνωστό, η περιφέρεια Κρήτης έχει καταλήξει σε μια μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, την οποία έθεσε σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα της, μαζί με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η λήξη της διαβούλευσης έχει μετατεθεί για τις 15 Νοεμβρίου 20012. Στη συνέχεια το αναθεωρημένο σχέδιο πρόκειται να εισαχθεί στο περιφερειακό συμβούλιο για οριστική έγκριση, αφού ο αρμόδιος κατά το νόμο περιφερειακός φορέας διαχείρισης δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη, παρότι η σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης από τον Ιούνιο (ΦΕΚ Β΄ 1908/15.06.2012).

Μέχρι να γίνει αυτό, η περιφέρεια Κρήτης έστειλε τη μελέτη της αναθεώρησης στα υπουργεία ΠΕΚΑ και εσωτερικών. Ενώ αναμένεται η απάντηση του ΥΠΕΚΑ, έγινε γνωστή η απάντηση του υπουργείου εσωτερικών, η οποία φέρεται να διατυπώνει ενστάσεις, κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό η μονάδα καύσης των RDF και SRF. Μέχρι να δούμε το ακριβές περιεχόμενο της απάντησης του υπουργείου εσωτερικών, μένουμε στην εκδοχή του ρεπορτάζ. Ενδιαφέρον, επίσης, θα έχει να δούμε και την απάντηση του ΥΠΕΚΑ.

Ας περιοριστούμε στις εξής τρεις επισημάνσεις:
- η μελέτη της αναθεώρησης είναι, σχεδόν, ταυτόσημη με τη γνωστή μελέτη του ΕΜΠ (Λοϊζίδου), που περιελάμβανε την κεντρική μονάδα καύσης. Το γιατί δεν την περιέλαβε η μελέτη της περιφέρειας δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί.
- το γεγονός ότι το υπουργείο εσωτερικών επιμένει στην «πλήρη» λύση δεν καθιστά την πρόταση της περιφέρειας ριζοσπαστική, αφού ενστερνίζεται την ίδια φιλοσοφία.
- για τους παραπάνω λόγους, θα ήταν λάθος οι φορείς και οι συλλογικότητες, αλλά και όσες πολιτικές δυνάμεις ενστερνίζονται έναν εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης, να οπισθοχωρήσουν από τις θέσεις τους, με τη λογική του μικρότερου κακού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου