Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Το πάρτυ συνεχίζεται και διευρύνεται

Είναι, ήδη, γνωστή η δημοπράτηση, μέσω ΣΔΙΤ, μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων, σε επίπεδο περιφερειών (Δυτ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Αττικής) ή νομών (Σερρών, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας), με πιο πρόσφατη αυτές της Αττικής: 

Φυλή 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382005-2012:TEXT:EL:HTML&src=0  

ΒΑ Αττική (Γραμματικό) 

Εκτός, όμως, από τις δημοπρατήσεις των μεγάλων έργων, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δημοπράτηση επιμέρους υπηρεσιών διαχείρισης, σε μικρότερη κλίμακα. Ορισμένες από αυτές αντιστοιχούν σε πλήρη εκχώρηση της διαχείρισης των υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων σε ιδιώτες. Ακολουθεί ένα μέρος αυτών των δημοπρατήσεων (των τελευταίων έξι ημερών)

Σέρρες 

Αποκομιδή των απορριμμάτων μέρους της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών, καθώς και των Δ. Κ. Ορεινής και Αν. Βροντούς, του κέντρου της πόλης των Σερρών τα Σαββατοκύριακα και των λαϊκών αγορών. 
Ενδεικτικός πρoϋπολογισμός: 415.000 EUR, χωρίς ΦΠΑ. 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383438-2012:TEXT:EL:HTML&src=0  

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουταρέως του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2013-2014 
Ενδεικτικός πρoϋπολογισμός: 260.000 EUR, χωρίς Φ.Π.Α 

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Κ. Μητρούσι του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2013-2014 
Ενδεικτικός πρoϋπολογισμός: 260.000 EUR, χωρίς Φ.Π.Α 

Ζάκυνθος 

Ενίσχυση των εργασιών συλλογής απορριμμάτων και της χειροδιαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, συμπληρωματικά με τις εργασίες που επιτελούνται από το προσωπικό του Φορέα με επιπλέον προσωπικό από τον ανάδοχο με χειριστές, οδηγούς και εργάτες έως του συνόλου των δεκατριών (13) ατόμων το μέγιστο ημερησίως και σε 12μηνη βάση και δέκα (10) σε 6μηνη βάση τη θερινή περίοδο. 
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 334.000,00 EUR 

Δήμος Κασσάνδρας Χαλκιδικής 

Παροχή υπηρεσιών για τη αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης των οικιακών, αστικών, ξενοδοχειακών απορριμμάτων, την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, την απολύμανση των προσωρινών μέσων αποθήκευσης απορριμμάτων, το χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό, το κλάδεμα των δένδρων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των πάρκων, τον καθαρισμό λοιπών δημοτικών κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πάρκα, χώροι στάθμευσης οχημάτων, κοιμητήρια, παραλίες), τη συλλογή και διάθεση των φυτικών υπολειμμάτων από τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. 
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 14.156.430,00 EUR 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου