Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Στα σκουπίδια κρύβεται χρυσάφι: διαχείριση απορριμμάτων και κοινωνικές συγκρούσεις

(αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα barikat.gr)

Είναι δυο-τρία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τέτοια που προδιαγράφει ένα ριζικά διαφορετικό τοπίο. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να συνέπεσαν με την περίοδο εφαρμογής των μνημονίων, ωστόσο έχουν τη ρίζα τους σε προγενέστερο χρόνο. Απλά, τώρα, υπάρχουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εφαρμογή των σχεδίων στα οποία αναφερόμαστε. Ο γενικευμένος τρόπος εφαρμογής των κυβερνητικών σχεδίων, κατά κανόνα με πανομοιότυπες - προκαθορισμένες διαδικασίες, έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής αίσθησης για το χαρακτήρα των αλλαγών που προωθούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Σε πλατιά στρώματα της κοινωνίας έχουν εντυπωθεί ορισμένες βασικές αλήθειες, όπως:
Ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό οικονομικό αντικείμενο και θα συνεχίσει να το αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βάθος χρόνου.
* Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων σε έναν κατ’ εξοχή «αυτοδιοικητικό» τομέα, με την μορφή της ιδιωτικοποίησης μεγάλων τμημάτων του και με τη μορφή της παραχώρησης της κατασκευής και εκμετάλλευσης βασικών υποδομών, κυρίως μέσω ΣΔΙΤ.
Επειδή κριτήριο των όποιων σχεδιασμών τείνει να καθιερωθεί το επιχειρηματικό κέρδος οι τεχνικές επιλογές αγνοούν ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας, οικονομικότητας του συστήματος και τήρησης βασικών κανόνων ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αν είναι έτσι τα πράγματα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την επανάληψη κοινότυπων διαπιστώσεων, παρουσιάζει η εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και η αναζήτηση τρόπων και προϋποθέσεων για την ανακοπή της προδιαγεγραμμένης πορείας των εξελίξεων. Σε αυτά τα ζητήματα εστιάζει το παρόν σημείωμα. Εμβόλιμα, γίνεται μια αναφορά στο πως φτάσαμε ως εδώ, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δυσλειτουργίες που πρέπει να υπερβούμε.

Η συνέχεια του άρθρου εδώ

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Νέα δεδομένα για τη μονάδα της Κερατέας

Όπως είχε προαναγγελθεί, στις 6/12/2013, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε το σχέδιο προκήρυξης της Β.Ι φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ»

Στην απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αναφέρεται ότι: «το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η χωροθέτηση προβλέπεται στην ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής και η συνολική ετήσια δυναμικότητα θα είναι 80.000 τόνων αστικών απορριμμάτων σύμφωνα και με την 94/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρεωτικής».

Θυμίζουμε ότι η πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ ήταν για μονάδα ετήσιας δυναμικότητας 127.500 τόνων, ενώ η αρχική πρόβλεψη της α΄ φάσης του διαγωνισμού ήταν για 127.500 τόνους το μέγιστο. Στην προκήρυξη της α΄ φάσης αφηνόταν ανοιχτό το θέμα του προσδιορισμού της τελικής δυναμικότητας της μονάδας, όπως και το θέμα της χωροθέτησής της.

Ως προς το θέμα της δυναμικότητας φαίνεται να υιοθετείται η πρόταση του δήμου Λαυρεωτικής. Σχετικά πρόσφατα, επίσης, το ΥΠΕΚΑ μίλησε για ακύρωση του ΧΥΤΑ της Κερατέας. Εκεί που τα πράγματα εξακολουθούν να εμφανίζεται συγκεχυμένα είναι στα θέματα της χωροθέτησης της μονάδας και των περιοχών που θα εξυπηρετεί, αφού η απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αναφέρεται σε έργο του ΠΕΣΔΑ και στην ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής. Θα είναι το Οβριόκαστρο και θα εξυπηρετεί όλη την ΝΑ Αττική, που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ ή θα είναι οι Φοβόλες και θα εξυπηρετούνται μόνο οι δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού;

Ερωτηματικό αποτελεί και το ουσιαστικό περιεχόμενο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Διότι αν έχει υπάρξει συμφωνία για την τεχνική λύση που προτείνει ο δήμος (με την ανοχή των εργολάβων;), τότε περιττεύει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στην περίπτωση αυτή ο ανταγωνιστικός διάλογος θα έχει τυπικό χαρακτήρα. 


Νεότερη ενημέρωση

Σε δελτίο τύπου, που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση της απόφασης, γίνεται γνωστό ότι σαν θέση της ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής προσδιορίζεται η περιοχή «Φοβόλες» της Κερατέας. Η δυνατότητα αλλαγής της χωροθέτησης, από το Οβριόκαστρο στις Φοβόλες, είχε δοθεί με τροπολογία στο ν. 4122/2013 (άρθρο 28). Με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν υπάρχει ακόμη, αλλά στο πλαίσιο της συναίνεσης που φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο θεωρείται δεδομένο. Να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ πήρε μέρος και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λεβαντής.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκπόνηση ΜΠΕ, στη βάση μιας συγκεκριμένης τεχνικής λύσης, εξυπηρετεί (και) την αλλαγή της χωροθέτησης της εγκατάστασης. Πιθανότατα, δεν προδιαγράφει την ακριβή τεχνική λύση που θα επιλεγεί, κάτι που φαίνεται να αντιφάσκει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το θέμα ενδέχεται να αποσαφηνίζεται στα αναλυτικά τεύχη της προκήρυξης της β΄ φάσης του διαγωνισμού, που, όμως, παραμένουν απόρρητα για τους «κοινούς» θνητούς.

Το νερό είναι δικαίωμα

Στις  5 Δεκεμβρίου, στην αγορά Αργύρη στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Το νερό είναι δικαίωμα», με ομιλητές:
·       την Μαρία Κανελλοπούλου (savegreekwater.org)
·       το Θ. Γιανναδάκη (ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας) και
·       τον Κώστα Γαβριηλίδη (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης του Κ. Γαβριηλίδη.

Για το φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου


Στην Αχαία αναμένεται να παραδοθεί εντός των επόμενων μηνών το φράγμα Πείρου-Παραπείρου.Το έργο πρόκειται να ενισχύσει την υδροδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και να επιλύσει σε μακροχρόνια βάση το υδρευτικό πρόβλημα στην υπόψη περιοχή, καθότι μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης εξασφαλίζεται είτε από υπάρχουσες γεωτρήσεις, είτε από πηγές, ή από τον συνδυασμό και των δύο. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών από υπόγειους υδροφορείς, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, δεν είναι ικανοποιητική και επαρκής. Άρχισε λοιπόν τον τελευταίο χρόνομία περίεργη συζήτηση από την κυβέρνηση για το ποιος θα διαχειριστεί αυτό το έργο.

Διαβάζω λοιπόν τη δήλωση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σχετική σύσκεψη προ ολίγων ημερών: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι το έργο να περάσει στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με μια μορφή που θα επιλεγεί μετά από περαιτέρω διερεύνηση που θα ζητήσει από τους μελετητές του Πανεπιστημίου Πατρών μιας και τα ερωτήματα που τέθηκαν στη συνάντηση δεν προσδιορίζεται από τα παραδοτέα».

Στην ίδια αυτή σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ότι η ΠΔΕ σε συνεργασία με τους Δήμους και το ΤΕΕ θα εκπονήσει άμεσα ένα ερευνητικό πρόγραμμα όπου θα προσδιορίζονται όλες οι μορφές διαχείρισης φορέα βάσει των σημερινών δεδομένων έτσι όπως λειτουργούν σήμερα οι τρεις Δήμοι και η ΠΔΕ καλύπτοντας όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στο τραπέζι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εργαλείο όπου θα διευκολύνει τις όποιες αποφάσεις ληφθούν σε επόμενη συνάντηση.

Όλοι λοιπόν συμφωνούν για το δημόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο Φορέας αλλά ας δούμε τι έχουν κάνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Έκανε πίσω ο ΕΔΣΝΑ για τη μονάδα κομποστοποίησης του δήμου Σαρωνικού

Με πρόσφατη απόφασή της, στις 4/11/2013, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ δεν είχε κάνει αποδεκτή την πρόταση του Περιβαλλοντικού συνδέσμου δήμων Αθήνας - Πειραιά και του δήμου Σαρωνικού για τη δημιουργία τοπικών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και κλαδεμάτων. Μετά από επιμονή του δήμου Σαρωνικού, το θέμα επανήλθε στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 20/11/2013, οπότε και τροποποιήθηκε η παραπάνω απόφαση, ως προς το δήμο Σαρωνικού και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ συναίνεσε στο αίτημα υλοποίησης της συγκεκριμένης μονάδας.

Παρά αυτήν την εξέλιξη, φαίνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ είναι προσανατολισμένος στην κεντρική διαχείριση των οργανικών, με απώτερο στόχο την κατασκευή (και) της μονάδας κομποστοποίησης στη Φυλή. Το έδαφος προετοιμάζεται με προγράμματα υποδοχής προδιαλεγμένων οργανικών και «πράσινων» από την ΕΜΑΚ στη Φυλή.

Έτσι, μετά το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών BIOWASTE, ο ΕΔΣΝΑ παροτρύνει τους δήμους της Αττικής να στέλνουν τα «πράσινά» τους στην ΕΜΑΚ, χωρίς χρέωση, αντί να τα θάβουν στο ΧΥΤΑ, πληρώνοντας 45 ευρώ/τόνο.

Λογικές και χρήσμες, αναμφισβήτητα, οι κινήσεις εκτροπής από την ταφή και κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων, μόνο που θα μπορούσαν να ήταν πιο τολμηρές και πιο εκτεταμένες (για τα προδιαλεγμένα οργανικά) και να γίνονταν με τη λογική της αποκέντρωσης, σε μονάδες μικρής κλίμακας, από τα αποτελέσματα της λειτουργίας των οποίων θα επωφελούνταν άμεσα οι δήμοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μεταφέρονται σε τόσο μεγάλες διαδρομές τα οργανικά και τα «πράσινα», πληρώνοντας, μάλιστα, για τα πρώτα 45 ευρώ/τόνο. 

Χονδροειδής παραπλάνηση από τον ΕΔΣΝΑ, για τις εισφορές των δήμων

Όπως είχαμε γράψει, μετά από τρεις αναβολές, το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ συζήτησε το θέμα του καθορισμού της ετήσιας εισφοράς δήμων μελών ΕΔΣΝΑ,  για τα έτη 2012, 2013 και 2014, την Τρίτη 26/11. Συζήτησε, επίσης, το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, που καταβάλλονται στους δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και του ΣΜΑ Σχιστού. Οι πληροφορίες που διέρευσαν, αλλά και το θριαμβευτικού ύφους δελτίο τύπου του ΕΔΣΝΑ, ισχυρίζονταν ότι: «Αμετάβλητη θα παραμείνει και για το 2014 η τιμή χρέωσης για τους Δήμους της Αττικής των εισερχομένων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής». Μεταφέραμε τα παραπάνω στο blog της ΠΡΩΣΥΝΑΤ με τον τίτλο: «Στα ίδια τα τέλη των δήμων στον ΕΔΣΝΑ και τα αντισταθμιστικά»

Την Τετάρτη 4/12 δημοσιεύτηκαν στη «Διαύγεια» οι σχετικές αποφάσεις:
- για τις εισφορές των δήμων στον ΕΔΣΝΑ, για τα έτη 2012 και 2013
- για τις εισφορές των δήμων στον ΕΔΣΝΑ, για το έτος 2014

Διαβάζοντές τις, διαπιστώνουμε ότι:
·       για το 2012, η οριστική τιμή διαμορφώνεται στα 55,53 ευρώ/τόνο, στη βάση της μελέτης κοστολόγησης. Ως τώρα, είχε εφαρμοστεί προσωρινή τιμή 45 ευρώ/τόνο επί των ποσοτήτων του 2010. Η εκκαθάριση θα γίνει με τις εισφορές του 2014, αφού οι εισφορές του 2013 έχουν, ήδη, προεισπραχθεί.
·       για το 2013, έχει εφαρμοστεί προσωρινή τιμή 45 ευρώ/τόνο, επί των ποσοτήτων του 2011, ενώ η οριστική τιμή θα διαμορφωθεί με νέα μελέτη κοστολόγησης, μετά τις 31/12/2013. Το τελικό κόστος για τους δήμους θα επιμεριστεί σε εισφορά στον ΕΔΣΝΑ και σε αντισταθμιστικό όφελος (για τους δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος), σύμφωνα με το ν. 4164/2013.
·       για το 2014, ισχύουν ακριβώς τα ίδια: Προσωρινή τιμή μέχρι 45 ευρώ/τόνο και οριστική μετά από νέα μελέτη κοστολόγησης, μετά τις 31/12/2014. Η προσωρινή τιμή επιμερίζεται σε 20,94 ευρώ/τόνο εισφορά και, περίπου, 24,068 ευρώ/τόνο αντισταθμιστικά.
·       Με τη χρέωση 24,068 ευρώ/τόνο και τις ποσότητες του 2012, προκύπτουν τα 43.500.000 ευρώ των αντισταθμιστικών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μόνο ποσό που παραμένει σταθερό είναι τα αντισταθμιστικά, που προορίζονται για τιυς τέσσερις δήμους. Οι συνολικές τελικές εισφορές, όμως, των δήμων έχουν αυξηθεί κατά 10,53 ευρώ/τόνο για το 2012 και αναμένεται να προσδιοριστούν για τα έτη 2013 και 2014, όταν θα υπάρξουν οι αντίστοιχες μελέτες κοστολόγησης.  

Αντιλαμβάνεται κανείς-μία ότι ο τρόπος με τον οποίο προβλήθηκαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις («Αμετάβλητη θα παραμείνει και για το 2014 η τιμή χρέωσης για τους Δήμους της Αττικής») ισοδυναμούν με συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης των πολιτών. Δεν νομίζει ο κ. Σγουρός και το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ ότι οφείλονται κάποιες εξηγήσεις; Εκτός και αν επιλέξουν και πάλι το δρόμο της συγκάλυψης των επικοινωνιακών τους τρυκ, δια της σιωπής. Όπως, ακριβώς, συνέβη με την αποκάλυψη του υποτιθέμενου «κουρέματος» των χρεών και των, δήθεν, εκπτώσεων στις τιμές της εργολαβίας λειτουργίας του ΕΜΑΚ, που παρατάθηκε πρόσφατα.

Να σημειώσουμε ότι, στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 6/12/2013, συζητείται η παράταση της σύμβασης (και) για τον αποτεφρωτήρα. Μένει να δούμε αν θα ισχύσουν τα περί κουρέματος και εκπτώσεων. Στην ίδια συνεδρίαση, αναμένεται να δρομολογηθεί η β΄ φάση του διαγωνισμού και για την ΝΑ Αττική (έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες για τη ΒΑ Αττική και θα ακολουθήσουν αυτές των Α. Λιοσίων και της Φυλής).

Παρατίθενται, στη συνέχεια, οι πίνακες με τις προσωρινές και τις τελικές (όπου υπάρχουν) εισφορές των δήμων στον ΕΔΣΝΑ για τα έτη 2011,2012, 2013 και 2014. Θυμίζουμε ότι οι πίνακες με τις ποσότητες των ΑΣΑ των δήμων της Αττικής, που οδηγήθηκαν στη Φυλή τα έτη 2010, 2011 και 2012 έχουν αναρτηθεί εδώ.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Κατατέθηκε ΜΠΕ εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ στην Κερατέα

Μετά από κυοφορία αρκετών μηνών, ολοκληρώθηκε η ΜΠΕ μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Φοβόλες», στην Κερατέα. Πρόκειται για τη λύση, την οποία είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει ο δήμος Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ και στην περιφέρεια Αττικής, σχεδόν ταυτόχρονα με τη λήξη των κινητοποιήσεων, την άνοιξη του 2011, στο πλαίσιο μιας άτυπης συμφωνίας «ανακωχής».

Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά, μέχρι αυτήν τη στιγμή, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:
·       Μονάδα ξηρής προδιαλογής
·       Μονάδα υγρού διαχωρισμού και αναερόβιας χώνευσης
·       Μονάδα αερόβιας χώνευσης (ανάκτηση)
·       Μονάδα αεριοποίησης υπολειμμάτων (ανάκτηση)
·       Χώρο διάθεσης της τέφρας του αεριοποιητή (ΧΥΤΥ)

Την τεχνική και την οικονομική πτυχή της υπόθεσης θα μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε όταν θα έχουμε υπόψη μας την πλήρη ΜΠΕ, μαζί με την προβλεπόμενη δυναμικότητα της μονάδας. Αυτό που δεν έχει γίνει καθαρό, παρόλο που η ΠΡΩΣΥΝΑΤ το έχει θέσει επανειλημμένα, είναι η σχέση της προωθούμενης λύσης με τον υφιστάμενο σχεδιασμό και με τον, υπό εξέλιξη, διαγωνισμό για μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Κερατέα: Πιο συγκεκριμένα:
·       Αν η λύση του δήμου προωθείται σε συμφωνία με τον ΕΔΣΝΑ και το ΥΠΕΚΑ, η Κερατέα θα είναι η μοναδική περίπτωση έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, με τη μέθοδο του «ανταγωνιστικού διαλόγου», στην οποία η επιθυμητή λύση θα έχει προκύψει πριν αυτός διεξαχθεί. Το ενδεχόμενο αυτό προϋποθέτει, εκτός των άλλων, τη συμφωνία των εργολάβων, που έχουν προεπιλεγεί για τη β΄ φάση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με τη συγκεκριμένη λύση. Επίσης, προϋποθέτει ότι η συγκεκριμένη λύση θα είναι η οικονομικότερη από όσες θα μπορούσαν να προταθούν.
·       Αν, πάλι, η λύση του δήμου κινείται ανταγωνιστικά στον προωθούμενο σχεδιασμό, δεν είναι πολύ προβληματική η «χαλαρή» στάση του δήμου, η έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών και η απουσία κινηματικών δράσεων; Πώς, ακόμη, εξηγείται η στάση αποδοχής του κ. Σγουρού;

Τέλος, η πρόβλεψη δημιουργίας ΧΥΤΥ στις «Φοβόλες», έστω για την τέφρα του αεριοποιητή, πώς συμβαδίζει με την πρόσφατη δήλωση του ΥΠΕΚΑ για ακύρωση του ΧΥΤΑ στην Κερατέα;

Νέα στοιχεία για τα ΑΣΑ της Αττικής, το 2012

Όπως συμβαίνει, συνήθως, βασικά στοιχεία της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική τα μαθαίνουμε έμμεσα ή τυχαία. Ενώ έχουμε ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τον ΕΔΣΝΑ, από τις 25/9/2013, πληροφορούμαστε μέρος μόνο των στοιχείων από την μελέτη κοστολόγησης των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε τις ποσότητες των ΑΣΑ των δήμων της Αττικής, που οδηγήθηκαν στη Φυλή, το 2012. Έτσι, έχουμε μια πλήρη εικόνα για την τελευταία τριετία. Τα αποτελέσματα τα έχουμε συνθέσει σε έναν ενιαίο πίνακα, υπολογίζοντας, ταυτόχρονα, έναν σημαντικό δείκτη, αυτόν της ετήσιας κατά κεφαλή παραγωγής ΑΣΑ.


Για την καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων, σημειώνουμε τα εξής:

Οι παραπάνω ποσότητες δεν αποτελούν το σύνολο των ΑΣΑ. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν οι ποσότητες των ΑΣΑ που εκτρέπονται (ανακυκλώσιμα μπλε κάδου, ηλ. συσκευές, οργανικά κλπ.). Ενδεχομένως και οι ποσότητες των απορριμμάτων, που προέρχονται από δήμους της Αττικής και οδηγούνται στη Φυλή από ιδιώτες, στη βάση συμβάσεων με τον ΕΔΣΝΑ , με ξεχωριστή χρέωση. Με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ΑΣΑ. Είναι υπό διερεύνηση το ποιες είναι αυτές οι ποσότητες, τι σύνθεση έχουν και αν περιλαμβάνονται στις ποσότητες του παραπάνω πίνακα. Πιθανότατα, όχι, αφού έχουν ξεχωριστή μεγαλύτερη χρέωση από αυτή των δήμων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πραγματικές ποσότητες των αποβλήτων, που οδηγούνται στην ΟΕΔΑ Φυλής είναι μεγαλύτερες από αυτές που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Αντίστοιχα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και για την κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ των κατοίκων των δήμων της Αττικής.

Ορισμένες οφθαλμοφανείς διαπιστώσεις είναι οι εξής:
1.  Έχουμε ραγδαία μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων. Από 2.231.624 τόνους το 2010, πάμε στους 1.807.357 τόνους (μείωση 9%).
2.  Αντίστοιχη μείωση 19% έχουμε στο μέσο όρο της ετήσιας κατά κεφαλή παραγωγής ΑΣΑ, από 583 σε 472 kg/άτομο/έτος.
3.  Υπάρχουν αρκετοί δήμοι με δείκτες πολύ πάνω από το μέσο όρο, για παράδειγμα τα 600  kg/άτομο/έτος. «Πρωταθλητής» και για το 2012 ο δήμος Ασπροπύργου, με δείκτη 1.035  kg/άτομο/έτος. Τον ακολουθούν οι δήμοι Μαρκόπουλου - Μεσογαίας (810), Μαραθώνα (702), Βάρης - Βούλας - Βουλιγμένης (691), Κηφισιάς (691), Σπάτων - Αρτέμιδας (689), Σαλαμίνας (675), Πόρου (651), Φυλής (643), Κορωπίου (627), Φιλοθέης – Ψυχικού (609) και Μάνδρας - Ειδυλίας (609). Ο δήμος Ελευσίνας, για τον οποίο έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν παρουσιάζει 563 kg/άτομο/έτος.
4.  Στον αντίποδα βρίσκεται ο δήμος Μεγάρων με 247 kg/άτομο/έτος, γεγονός που πρέπει να το ερευνήσουμε περισσότερο, αφού οι αντίστοιχοι δέικτες του το 2010 και το 2011 ήταν, αντίστοιχα, 845 και 748  kg/άτομο/έτος. Ακολουθούν οι δήμοι Γαλατσίου (323), Περάματος (340), Ζωγράφου (354), Πετρούπολης (358), Βύρωνα (359), Τροιζηνίας (375), Ηλιούπολης (383), Ν. Σμύρνης (387), Ιλίου (388) και Αγ. Αναργύρων - Καματερού (399).
5.  Εξακολουθούν να παρουσιάζονται ασυμφωνίες ανάμεσα στα στοιχεία που δίνουν οι δήμοι (όσοι δίνουν) και σε αυτά του ΕΔΣΝΑ. Θα επαναλάβουμε την περίπτωση του δήμου Αθήνας, λόγω του μεγέθους του και λόγω της μεγάλης ψαλίδας των εκτιμήσεων για τις οφειλές στον ΕΔΣΝΑ.

Στα ίδια τα τέλη των δήμων στον ΕΔΣΝΑ και τα αντισταθμιστικά

Μετά από τρεις αναβολές, την Τρίτη 26/11, το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ συζήτησε το θέμα του καθορισμού της ετήσιας εισφοράς δήμων μελών ΕΔΣΝΑ,  για τα έτη 2012, 2013 και 2014, καθώς και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, που καταβάλλονται στους δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και του ΣΜΑ Σχιστού.

Αποφασίστηκε το τέλος να παραμείνει στα 45 ευρώ/τόνο, μέχρι και το 2014 και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών στα 43,5 εκ. ευρώ, όπως είναι και σήμερα. Στην ίδια συνεδρίαση, εκτός ΗΔ, ο κ. Σγουρός επεδίωξε και πήρε τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ΔΣ (γνωστής σύνθεσης, άλλωστε) στην απόφαση της ΕΕ να παρατείνει τις συμβάσεις λειτουργίας της ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτήρα. Περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου.

Η συζήτηση για τα οικονομικά έγινε στη βάση μελέτης, που ο ίδιος ο ΕΔΣΝΑ είχε αναθέσει, για την κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΔΣΝΑ στους δήμους της Αττικής. Η μελέτη (παρατίθεται στη συνέχεια) εξετάζει διάφορα σενάρια και καταλήγει στην πρόταση για αύξηση του τέλους, για το 2012, σε 55,53 ευρώ/τόνο. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, συμπεραίνουμε ότι η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν θέλησε να αναλάβει την ευθύνη μιας σημαντικής αύξησης, στις γνωστές συνθήκες της οικονομικής δυσπραγίας των δήμων. Επιλογή που την επεξέτεινε μέχρι το 2014.

Με αυτή της την απόφαση η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ καλείται να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό της μείωσης των εσόδων του, παρόλο που το τέλος παραμένει σταθερό. Επειδή έχουμε μια σημαντική μείωση των ΑΣΑ (γενικότερα και αυτών που οδηγούνται στη Φυλή, ειδικότερα). Όπως είναι γνωστό ο ΕΔΣΝΑ εισπράττει το τέλος τμηματικά, στη διάρκεια της χρονιάς, όταν δεν είναι γνωστές οι τελικές ετήσιες ποσότητες. Έτσι για το 2012, προϋπολόγισε ότι θα εισπράξει από τους δήμους 100.423.105 ευρώ, χρησιμοποιώντας σαν βάση τις ποσότητες των ΑΣΑ του 2010, που ήταν 2.231.624 τόνοι (επί 45 ευρώ τον τόνο). Τώρα, όμως, που οι ποσότητες των ΑΣΑ για το 2012 καταγράφονται στους 1.807.357 τόνους, οι πραγματικές οφειλές των δήμων ανέρχονται σε 81.331.093 ευρώ. Οπότε, ο ΕΔΣΝΑ πρέπει να επιστρέψει ή να συμψηφίσει 19.092.012 ευρώ στους δήμους, που τα έχει (θεωρητικά) προεισπράξει. Το ίδιο πρόβλημα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για το 2013, για το οποίο προεισπράττει, με βάση τις ποσότητες του 2011 (1.957.403 τόνοι).  

Υποψιάζόμαστε ότι θα ακολουθήσει άλλη μια παραίτηση, από τις πολλές μέχρι τώρα, του κ. Σγουρού, με αίτημα να συμπεριληφθεί ο ΕΔΣΝΑ στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει ευκολότερα σε ρυθμίσεις των χρεών του.Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Προς αναπροσρμογή - αύξηση τα τέλη των δήμων στον ΕΔΣΝΑ

Το πρωί της Δευτέρας 25/11, συνεδριάζει το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, με μοναδικά θέματα τα εξής:
1.  Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ  για τα έτη 2012 και 2013.
2.  Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ για το έτος 2014.
3. Λήψη απόφασης επιβολής αντισταθμιστικών οφελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013. 

Η συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ έχει αναβληθεί, υουλάχιστον, δύο φορές. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, επί της ουσίας, είναι ότι έχει εκπονηθεί, για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ, μελέτη κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δήμους. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οδηγούμαστε σε αναπροσαρμογή των τελών εισόδου στη Φυλή, που θα προσεγγίζει τα 60 ευρώ/τόνο, αν δεν τα υπερβαίνει, από 45 ευρώ/τόνο που είναι σήμερα. Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, με επιστολή της στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, έχει ζητήσει να της δοθεί το σχετικό πόρισμα της μελέτης κοστολόγησης.

Μύλος στους δήμους - «αφωνία» από το δήμο Αθήνας

Σε κάθε περίπτωση και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θέτει επί τάπητος το ζήτημα του ποιες ποσότητες απορριμμάτων στέλνουν οι δήμοι της Αττικής στη Φυλή και τι πληρώνουν γι αυτό. Ζήτημα που επαναφέρει συστηματικά η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσιοποίηση των επεξεργασιών της ΠΡΩΣΥΝΑΤ άνοιξε ένα χρήσιμο διάλογο, που οδηγεί σε τρεις βασικές διαπιστώσεις:
1. Υπάρχει ασάφεια ως προς το αν τα απορρίμματα που οδηγούνται στη Φυλή, από τις εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί ο ΕΔΣΝΑ, κατανέμονται στους δήμους ή αποτελούν πρόσθετο φορτίο στις ποσότητες που ανακοινώνει ο ΕΔΣΝΑ.
2. Οι δήμοι δεν έχουν σαφή εικόνα των ποσοτήτων και κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
3. Όπου ισχυρίζονται ότι έχουν εικόνα, προκύπτουν σοβαρές ασυμφωνίες στα στοιχεία που δίνουν οι δήμοι και σε αυτά που δημοσιοποιεί ο ΕΔΣΝΑ.

Σχετικά με το τελευταίο σημείο και επειδή «τα λεφτά είναι πολλά» εξετάσαμε τις περιπτώσεις των δήμων Αθήνας και Ελευσίνας. Προξενεί εντύπωση ότι ο δήμος Αθήνας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βαρελάς αρνούνται να απαντήσουν σε διαδοχικά ερωτήματά μας, από τις 10/10/2013. Αναρωτιόμαστε: δυσκολεύονται να εξηγήσουν τα ευρήματα ή δεν θέλουν να απαντήσουν;

Στην περίπτωση της Ελευσίνας, το αρμόδιο στέλεχος του δήμου ανταποκρίθηκε στις επισημάνσεις μας και σε πρόσφατη επικοινωνία μας ενημέρωσε ότι έχει γίνει διασταύρωση στοιχείων. Απομένει, όπως μας είπε, η επίσημη απάντηση του ΕΔΣΝΑ για να δημοσιοποιήσουν τη θέση του δήμου. Ίδωμεν …  

Έκθετος ο κ. Σγουρός για την ΕΜΑΚ

Αδυνατεί ο κ. Σγουρός να στηρίξει τις επιλογές του στο θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων του ΕΔΣΝΑ με τους εργολάβους που διαχειρίζονται την ΕΜΑΚ και τον αποτεφρωτήρα επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στη Φυλή. Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ είχε αποφασίσει, στις 25/4/2013, να προκηρύξει νέους διαγωνισμούς. Λίγους μήνες αργότερα (12/7/2013), όμως, άλλαξε θέση και αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων με τους ίδιους εργολάβους, στη βάση σχετικής πρόβλεψης των ισχυουσών συμβάσεων. Η αλλαγή στάσης είχε δικαιολογηθεί με το επιχείρημα της στενότητας χρόνου και με την επίκληση οικονμικών οφελών, λόγω «κουρέματος» του χρέους του ΕΔΣΝΑ και λόγω εκπτώσεων στις νέες τιμές. Το γεγονός είχε προβληθεί με ιδιαίτερα πομπώδη τρόπο.

Στις 18/10/2013 η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφασίζει, εκ νέου, για την ΕΜΑΚ. Μόνο που, αυτή τη φορά, το «κούρεμα» και οι εκπτώσεις έχουν κάνει «φτερά». Το ίδιο και στο σχετικό δελτίο τύπου. Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ φέρνει στην επιφάνεια την αλλαγή στάσης, ενώ σχετικά δημοσιεύματα υπάρχουν και στην εφημερίδα «το Ποντίκι» (εδώ και εδώ).

Ο κ. Σγουρός επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, απαντώντας στο «Ποντίκι» (σιγά μην απαντούσε στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ, θα χαλούσε … την παράδοση). Στην επιστολή του (δημοσιεύεται στο φύλλο της 21ης/11), όμως, αναφέρεται σε οτιδήποτε άλλο, εκτός από το επίδικο ζήτημα. Κανονική «σιγή ιχθύος». Επιβεβαιώνοντας ότι η αλλαγή στάσης είναι γεγονός και μένοντας έκθετος για τις μεγαλοστομίες του. Ας έχει το θάρρος, τώρα, να μας εξηγήσει, τουλάχιστον, την τελευταία αλλαγή στάσης.

Υπήρξε πράγματι συμφωνία για «κούρεμα» χρεών και για εκπτώσεις; Αν ναι, ποια πλευρά υπαναχώρησε και για ποιο λόγο;

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: έχει ακυρωθεί ο ΧΥΤΑ Κερατέας

Σε υπόμνημα του ΥΠΕΚΑ προς την επιτροπή αναφορών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (α.π. 4909/30.10.2013), που υπογράφει η γενική γραμματέας κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, διαβιβάζονται τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 18-20/9/2013. Στο έγγραφο αυτό, ανάμεσα σε άλλα, το ΥΠΕΚΑ κάνει έμμεση αναφορά στο ΧΥΤΑ Κερατέας σε δύο σημεία, υπερασπιζόμενο τις κυβερνητικές επιλογές στην υπόθεση κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Στο πρώτο σημείο αναφέρεται:
«Για την υλοποίηση των τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Φυλή, ΧΥΤΑ ΝΑ Αττικής στην Κερατέα, ΧΥΤΑ ΒΑ Αττικής στο Γραμματικό) διασφαλίστηκε το 2004 χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, τα έργα όμως αυτά παρουσίασαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, καθυστερήσεις και εμπλοκές, με αποτέλεσμα το έργο κατασκευής του ΧΥΤΑ Κερατέας να ακυρωθεί, το έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού να υλοποιείται ακόμα και σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά την ένταξή τους προς χρηματοδότηση και ο ΧΥΤΑ Φυλής να αποτελεί τη μόνη νόμιμη εγκατάσταση διάθεσης για το σύνολο των προς διάθεση αποβλήτων της Αττικής».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται:
«Είναι γεγονός ότι η περίπτωση της Ανατολικής Αττικής (ακύρωση Κερατέας και εμπλοκές στο Γραμματικό) είναι χαρακτηριστική».Οι διατυπώσεις είναι αρκετά σαφείς για να επιδέχονται παρερμηνείες. Και, φυσικά, συνιστούν μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση. Τόσο σημαντική, ώστε να γεννιούνται ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε να κοινοποιηθεί. Είναι προφανές ότι χρειάζεται μια πλήρης και διαφανής εξήγηση για το πώς οδηγηθήκαμε σε μια τέτοια απόφαση και το τι σημαίνει για τα υπόλοιπα έργα της ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής. Μήπως, αναρωτιόμαστε, είναι αυτή η παραχώρηση της κυβέρνησης για να δεχτεί τη μονάδα επεξεργασίας ο δήμος της Λαυρεωτικής; Μήπως, έτσι εξηγείται και το ότι ο διαγωνισμός για τη μονάδα επεξεργασίας προχωρά κανονικά; Μήπως έτσι δικαιολογείται και η «ανοχή» του κ. Σγουρού στην «εναλλακτική» πρόταση του δήμου Λαυρεωτικής, της οποίας τη ΜΠΕ περιμένουμε από τον Αύγουστο (σαν να λέμε: από Αύγουστο, χειμώνα);  

Μια άλλη πτυχή της υπόθεσης αφορά στο πως ο «μικρός πρωθυπουργός» της Αττικής κ. Σγουρός, δέχεται να παίρνονται ή, έστω, να δημοσιοποιούνται αποφάσεις από το ΥΠΕΚΑ, σε ένα ζήτημα κατ’ εξοχήν αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας Αττικής, των οποίων προΐσταται; Εκτός κι αν πρόκειται για ένα συμφωνημένο «παιχνίδι» με καταμερισμένους ρόλους.

Και κάτι για το τέλος. Δεν είναι άδικο την τελική λύση, σε ένα ζήτημα που σημαδεύτηκε από έναν εμβληματικό κινηματικό αγώνα, να τη δώσουν υπόγειες διαβουλεύσεις και συμφωνίες; Οι πολίτες της Λαυρεωτικής και οι αλληλέγγυοι όλης της Αττικής θα συμβιβαστούν με κάτι τέτοιο;

Στη Φυλή τα βιομηχανικά απόβλητα των Οινοφύτων;

Μια απίστευτη (ή, μήπως, όχι;) είδηση στα μέσα ενημέρωσης υπήρξε την Παρασκευή 22/11: Χωματερή με επικίνδυνα απόβλητα στο Βοτανικό. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται ότι:

«Κύκλωμα που αποκόμιζε μεγάλα κέρδη, αποθέτοντας επικίνδυνα απόβλητα σε οικόπεδο στο Βοτανικό τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο, εξάρθρωσαν οι αρχές μετά από καταγγελία. Συνελήφθησαν πέντε άτομα».

«Ενδεικτικά, βρέθηκαν απόβλητα μεταλλουργικά, καταστροφής ή ανακύκλωσης tonner, βαφείου υφασμάτων, πλαστικών μερών ανακυκλωμένων οχημάτων, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων και φαρμακευτικά σκευάσματα. Τα απόβλητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, προκάλεσαν εκτεταμένη ρύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

«Εξακριβώθηκε επίσης ότι τα απόβλητα που μετέφερε ένα από τα φορτηγά, προέρχονταν από εταιρεία που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας και συνελήφθη ο 58χρονος διευθυντής».

Ρωτάμε: για ποιο λόγο μεταφέρονται επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, από τα Οινόφυτα στην Αθήνα, αν όχι για να οδηγηθούν στο μεγάλο «χωνευτήρι» της Φυλής;

Είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο; Το μυαλό μας πηγαίνει στο καθεστώς των συμβάσεων του ΕΔΣΝΑ με ιδιωτικές εταιρείες για «μεταφορά απορριμμάτων προς απόρριψη στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», προς 60 ευρώ/τόνο (αντί των 45 ευρώ/τόνο, που πληρώνουν οι δήμοι). Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ, γύρω στις 35 συμβάσεις (παρατίθεται ο σχετικός πίνακας), με τον όρο τα απορρίμματα «να παράγονται και να συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ της περιφέρειας Αττικής, που είναι μέλη του ΕΔΣΝΑ». Μήπως η μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων στην Αττική εξυπηρετεί τη μεταβάπτισή τους σε «αττικά απορρίμματα»;

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έχει θέσει το θέμα στον ΕΔΣΝΑ, με επιστολή της στις 25/9/2013 (παρατίθεται), ζητώντας τις απαραίτητες πληροφορίες και εξηγήσεις. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι δύο: ο κίνδυνος παράνομης διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και οι πραγματικές ποσότητες και η φύση των απορριμμάτων που οδηγούνται στη Φυλή. Απ’ όσα γνωρίζουμε, εκτεταμένη ανάθεση μεταφοράς απορριμμάτων από δήμους της Αττικής σε ιδιώτες, που να δικαιολογεί δραστηριότητα 35 εταιρειών δεν υπάρχει. Ούτε είναι λογικό να επιλέγεται ένας τρόπος μεταφοράς και απόρριψης, εμφανώς, πιο ακριβός. Τότε, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας των ιδιωτών - εργολάβων; Οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται στη Φυλή είναι μόνο αυτές που χρεώνει ο ΕΔΣΝΑ στους δήμους; Ή πρέπει να προσθέσουμε και αυτές που μεταφέρουν οι ιδιώτες συμβαλλόμενοι με τον ΕΔΣΝΑ;

Τα ερωτήματα που διατυπώνει στην επιστολή της η ΠΡΩΣΥΝΑΤ (και αρνείται, ως συνήθως, να απαντήσει ο ΕΔΣΝΑ) είναι τα εξής:
1.  Ποιες είναι οι ποσότητες των ΑΣΑ των δήμων της Αττικής το 2012, που οδηγήθηκαν στην ΟΕΔΑ Φυλής (συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ);
2.  Ποιες είναι οι ποσότητες των απορριμμάτων, που οδηγήθηκαν το 2012 στην ΟΕΔΑ Φυλής, στη βάση των συμβάσεων με τους ιδιώτες και ποια είναι η φύση τους; Πως κατανέμονται αυτές οι ποσότητες (κατά εταιρεία μεταφοράς και κατά δήμο προέλευσης);
3.  Ποιες συμβάσεις για μεταφορά απορριμμάτων, με ΟΤΑ εκτός περιφέρειας Αττικής, βρίσκονται σε ισχύ; Ποιες ποσότητες και από πού διατέθηκαν στο ΧΥΤΑ Φυλής το 2012;
4.  Υπάρχουν απόβλητα, πέραν των παραπάνω και αυτών που οδηγούνται στον αποτεφρωτήρα, που εισέρχονται στην ΟΕΔΑ Φυλής; Ποιες οι ποσότητές τους και ποια η φύση και η προέλευσή τους;

Απαιτούμε από τον ΕΔΣΝΑ να δώσει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις και να διερευνήσει το τελευταίο περιστατικό. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και τις εκτιμήσεις της η ΠΡΩΣΥΝΑΤ θα τα θέσει υπόψη των επιθεωρητών και της εισαγγελέως περιβάλλοντος, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους. 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Έκλεισε ο κύκλος της προεπιλογής για τα τέσσερα έργα διαχείρισης της Ατικής

Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 20/11/2013, αναπροσάρμόστηκε η απόφαση της προεπιλογής εργολάβων και για τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων στη Φυλή, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, επί προσφυγών που είχαν κατατεθεί. Σύμφωνα με την τελική απόφαση αποκλείεται από τη β΄ φάση του διαγωνισμού το σχήμα «ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ». 

Πλέον, έχουμε την τελική εικόνα της προεπιλογής και στους τέσσερις (4) διαγωνισμούς της Αττικής. Βλέπουμε ότι, τελικά, τρία (3) σχήματα συμμετέχουν και στους τέσσερις διαγωνισμούς, το σχήμα της ΤΕΡΝΑ-ΔΕΗ στους τρεις και το σχήμα ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ -  ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ στους μικρότερους διαγωνισμούς της ΒΑ και της ΝΑ Αττικής. Οι όμιλοι Μυτιληναίου (ΜΕΤΚΑ), Κοπελούζου (NOVAERA) και Καλογρίτσα (ΤΟΞΟΤΗΣ) έχουν βρεθεί εκτός και στα τέσσερα έργα. Αναλυτικά:

Φυλή

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ

Α. Λιόσια 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ

ΒΑ Αττική (Γραμματικό)

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT AE - ENVITEC AE
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΔΕΗ ΑΕ
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

ΝΑ Αττική (Κερατέα)

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC ΑΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J & P ΑΒΑΞ
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ -  ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Συνεχίζεται η κατάληψη στις «Λίμνες» Ηλείας

Παρά τις έντονες πιέσεις, τις παρεμβάσεις των ΜΑΤ και τις συλλήψεις, συνεχίζεται η κατάληψη των κατοίκων της περιοχής στον παλιό ΧΑΔΑ της Αλφειούσας, στις «Λίμνες» Ηλείας. Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ, που έπρεπε να έχει, ήδη, αποκατασταθεί, έχει επιλεγεί σαν χώρος προσωρινής απόθεσης των απορριμμάτων των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, αρχικά και στη συνέχεια και των δήμων Ανδρίτσαινας - Κρέστενας και Ζαχάρως. Με βάση διαδοχικές αποφάσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που ξεκίνησαν από τον Οκτώβρη του 2012, με την τελευταία (;) παράταση να λήγει στο τέλος του 2013.

Την ανεξέλεγκτη απόρριψη προβλέπονταν να ακολουθήσει η εγκατάσταση του δεματοποιητή, που λειτουργούσε στη θέση «Ποτόκι», μέχρι που η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και έκλεισε αναγκαστικά, το καλοκαίρι του 2012. Οι κάτοικοι με τις κινητοποιήσεις τους σταμάτησαν την απόρριψη απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ και δεν επιτρέπουν την είσοδο του εργολάβου για την εγκατάσταση του δεματοποιητή. Ταυτόχρονα, έχουν ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων και έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.

Η θέση «Λίμνες» βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση, δίπλα στον Αλφειό ποταμό, στο σημείο που έχει δημιουργηθεί φράγμα για την άρδευση μεγάλου μέρους των γεωργικών εκτάσεων της Ηλείας και στα όρια του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας. Η φωτογραφία που ακολουθεί δείχνει το χώρο του ΧΑΔΑ, περιβαλλόμενο από δάσος, καλλιέργειες και τον υγροβιότοπο των «Λιμνών», σε ελάχιστη απόσταση από τον Αλφειό, του οποίου διακρίνεται το φράγμα άρδευσης.


Το βάσιμο των αντιδράσεων των κατοίκων έρχονται να επιβεβαιώσουν τόσο η έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη (μετά από σχετικές καταγγελίες), όσο και η έκθεση ελέγχου, που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, με επικεφαλής τον κ. Μέρκο, στις 14/11/2013. Και τα δύο έγγραφα παρατίθενται στη συνέχεια.   Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

«Μέθοδοι» και … πρακτικές στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων

του Τ. Κεφαλά

Αρχίζουν, να πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες πολιτών, ανά την Ελλάδα, με πρόθεση την πιο άμεση συμμετοχή τους στη δαχείριση των αποβλήτων. Αφορούν, κατά κανόνα, σχήματα συνεταιριστικής οργάνωσης διαφόρων μορφών, ως προς τη δομή και με δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης, συνήθως, ως προς το περιεχόμενο. Αφορμή για κάποια σχόλια, σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές, παίρνω από μια συγκεκριμένη διατύπωση, σε μήνυμα του Σταύρου Αργυρόπουλου (για συντομία ΣΑ, στη συνέχεια), που έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος, στην Σπάρτη (Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ). Ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται: «Οι εξελίξεις είναι εμπρός των πυλών και η λύση για όλα αυτά τα εξωφρενικά υπάρχει και λειτουργεί. Ονομάζεται «Λακωνική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων - προϊόντων μας».  Ήδη 6 εταιρείες εφαρμόζουν τη μέθοδο και κάθε μήνα δημιουργούνται και νέες». Στο σχολιασμό γίνεται χρήση και κάποιων χαρακτηριστικών κειμένων της «Λακωνικής Βιοενεργειακής ΑΕ», απ’ όπου αντλείται πρωτογενής πληροφόρηση (παρατίθενται αυτούσια στο τέλος).

Ο ισχυρισμός είναι επαναλαμβανόμενος σε πολλές τοποθετήσεις του ΣΑ, άρα δεν οφείλεται σε γλωσσική παραδρομή, είναι συνειδητός. Συμπυκνώνει δύο βασικές θέσεις:
·         ότι υπάρχει μια πρωτότυπη (αλλιώς δεν θα βαφτίζονταν «Λακωνική») μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων και
·         ότι υπάρχουν, τουλάχιστον, έξι εταιρείες (σημ. δεν είναι χωρίς σημασία ο όρος) που την εφαρμόζουν.

Ποιες είναι οι «εταιρείες» που εφαρμόζουν τη «Λακωνική μέθοδο»;

Υποθέτω ότι οι έξι «εταιρείες», που επικαλείται ο ΣΑ, είναι αυτές που λίγο-πολύ ξέρουμε όλοι μας:
·         η Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, στη Σπάρτη
·         η Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ, στην Τρίπολη
·         η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Καλλονή - Κελλιά», στην Τήνο
·         ο αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός ΜοίκοΝΟΣ, στη Μύκονο
·         η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. της Πάτρας (θα ξεκινήσει δραστηριότητες σύντομα)
·         η υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Ικαρία (πραγματοποιήθηκε ιδρυτική συνάντηση το Σάββατο 9/11)

Από τα παραπάνω σχήματα, αυτά που εμφανίζονται να ενστερνίζονται τη «Λακωνική μέθοδο» είναι τα δύο πρώτα. Απ’ όσο γνωρίζω, κανένα από τα άλλα σχήματα - συλλογικότητες δεν έχει δηλώσει ότι υιοθετεί ή εφαρμόζει τη λεγόμενη «Λακωνική μέθοδο». Πολύ δε περισσότερο η τελευταία, που δεν έχει προλάβει καν να συσταθεί. Θα άξιζε τον κόπο να έχουμε τη μαρτυρία των ίδιων των φίλων και συναγωνιστών από τα παραπάνω συνεταιριστικά σχήματα.

Τι εξυπηρετεί, λοιπόν, αυτός ο ανακριβής ισχυρισμός του ΣΑ και σε τι αποσκοπεί, αν όχι στην αθέμιτη οικειοποίηση πρωτοβουλιών, που η καθεμιά από αυτές έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη δική της διαδρομή; Για ποιο λόγο θα πρέπει όλες οι προσπάθειες να μπουν στο ίδιο «καζάνι»; Και τι νόημα έχει αυτή η επιδίωξη, όταν μιλάμε για δράσεις αποκεντρωμένης διαχείρισης; Ή, μήπως, δεν μιλάμε για αποκεντρωμένη διαχείριση; Δεν θα ήταν πιο εποικοδομητικό να μιλά κανείς-μία (και να προσπαθεί να πείσει) για τα πλεονεκτήματα της «μεθόδου» του, αντί να καλλιεργεί τη σύγχυση για τη φύση και το χαρακτήρα των συνεταιριστικών πρωτοβουλιών;  

Υπάρχει «Λακωνική μέθοδος» και σε τι διαφέρει από τη «Σερραϊκή μέθοδο», π.χ;

Αλλά ποια είναι η «Λακωνική μέθοδος», για την οποία γίνεται λόγος; Αν με τον όρο «μέθοδος» εννοούμε τα εργαλεία που υιοθετεί μια, υποτίθεται, εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, η «Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ», όπως προκύπτει από τα κείμενά της, την περιγράφει ως εξής: «Η μέθοδος που υιοθετούμε είναι η διαλογή των απορριμμάτων μας στη πηγή, παραγωγή βιοαερίου από τα οργανικά μας και κόμποστ από το μετά την ζύμωση κλάσμα των οργανικών, εκμετάλλευση των βασικών ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, μετάλλων, και γιατί όχι ακόμη και ξύλου, τηγανελαίων, ενδυμάτων κλπ.».1

Διαπιστώνει κανείς-μία κάποια πρωτοτυπία, που να δικαιολογεί το βαρύγδουπο τίτλο «Λακωνική μέθοδος»; Ή πρόκειται, αντίθετα, για τις στοιχειώδεις αρχές μιας ορθολογικής διαχείρισης, που την εφαρμόζουν, ήδη, εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο; Και γιατί είναι «Λακωνική» η μέθοδος και δεν είναι «Σερραϊκή» ή «Βερολινέζικη», για παράδειγμα; Χρειάζεται μια εξήγηση, ασφαλώς. Προσωπικά, δεν μπορώ να βρω άλλη από αυτή: επιδιώκεται, σκόπιμα, οποιαδήποτε πρόταση έχει αναφορά στην πρόληψη, στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση να μπορεί να ενσωματωθεί στη λεγόμενη «Λακωνική μέθοδο».

Δεν θέλω να κάνω αυθαίρετες συσχετίσεις, αλλά συμπεριφορές τέτοιου είδους με παραπέμπουν στη, σχετικά πρόσφατη, πρακτική κάποιων από τις μεγάλες ΜΚΟ, που προσπάθησαν οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση να την ενσωματώσουν στη στοργική, μέχρι ασφυξίας, αγκαλιά της λεγόμενης «πράσινης πρότασης». Στη βάση της λογικής ότι όλοι-ες μιλάμε για διαλογή στην πηγή και για ανακύκλωση. Είδαμε και πάθαμε να διαλύσουμε τις σχετικές συγχύσεις. Οπότε, είναι, μάλλον, αχρείαστο να ξανανοίξουμε την ίδια συζήτηση.

Αν σε κάποιους-ες ακούγονται πολύ καχύποπτα τα παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε τη θέρμη με την οποία έχει αγκαλιάσει τη λεγόμενη «Λακωνική μέθοδο», εκείνο το τμήμα των Οικολόγων - Πράσινων, που πρωτοστάτησε στην απαξίωση της λογικής της αποκεντρωμένης διαχείρισης με κοινωνική συμμετοχή, αντιπαραθέτοντας τη λογική της «πράσινης επιχειρηματικότητας», που βάζει σε δεύτερη μοίρα, αν δεν αγνοεί τελείως, το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως αξίζει να μην προσπεράσουμε και το αντίστοιχο ενδιαφέρον του «Παρατηρητηρίου πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη – CISD» (της κ. Μ. Καραβασίλη), που προσπαθεί να συμπύξει μέτωπο «εναλλακτικής» διαχείρισης των απορριμμάτων με τη συμμετοχή των βασικών μελετητών και διαχειριστών της υφιστάμενης κατάστασης, «πράσινων» εργολάβων, ΜΚΟ κ.ά..