Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Στρίφι: ένας νέος ΧΑΔΑ στο Θριάσιο!


(αναδημοσίευση από ecoeleusis)

Στρίφι: ένας νέος ΧΑΔΑ, ο πλέον αυθαίρετος και ανεξέλεγκτος, στο Θριάσιο!


Επιβεβαιώθηκε και με πρόσφατη (28/2/2013) αυτοψία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) η εκτεταμένη ρύπανση από κάθε είδους απόβλητα τα οποία έχουν αποτεθεί χύδην στην περιοχή Στρίφι, βόρεια του Αεροδρομίου Ελευσίνας, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας. Επισημαίνεται ότι η αυτοψία  προκλήθηκε από τεκμηριωμένη καταγγελία προς τις Αρχές του κατοίκου της εν λόγω περιοχής Γ. Στεφανάκη.

Με σχετικό έγγραφό της η ΕΥΕΠ επισημαίνει ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλη έκταση (πιθανώς μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων), έχουν αποτεθεί διάσπαρτες μεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων όπως απορρίμματα οικιακού τύπου, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μπάζα, χώματα, σακούλες με άχρηστα οικοδομικά υλικά), ελαστικά, υλικά συσκευασιών κλπ.

Επίσης, στο χώρο εντοπίστηκαν σωροί με κοκκώδη υλικά μαύρου χρώματος (πιθανώς αμμοβολές), καθώς και πλαστικά βαρέλια με άγνωστο στερεοποιημένο περιεχόμενο μέρος του οποίου είχε βγει και εκτός των δοχείων!

Επιπλέον, στο  έγγραφό της η ΕΥΕΠ, αναφέρεται σε αναλύσεις που έδειξαν ότι τα απόβλητα αυτά περιέχουν βαρέα μέταλλα ενώ κατά την αυτοψία δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι των απορρίψεων. Από την ανωτέρω ανεξέλεγκτη απόθεση των αποβλήτων -επισημαίνει η ΕΥΕΠ- προκαλείται υποβάθμιση του εδάφους και πιθανώς των υπογείων υδάτων με ταυτόχρονη αλλοίωση του τοπίου και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής.

Τέλος η ελεγκτική αρχή καλεί:

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τις άμεσες ενέργειες της προκειμένου να απομακρυνθούν τα εν λόγω απόβλητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2β της ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006 {ΦΕΚ 383 Β 28-3-2006} και σε περίπτωση εντοπισμού των υπευθύνων να καταλογιστεί η δαπάνη σε αυτούς Τα Αστυνομικά Τμήματα Ελευσίνας και Ασπροπύργου για την αστυνόμευση της περιοχής και σε περίπτωση εντοπισμού ανεξέλεγκτων απορρίψεων να εφαρμόζεται η διαδικασία του αυτόφωρου σύμφωνα με το ν. 1650/86 και τον ν.4042/2012 και Τους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας και Ασπροπύργου να μεριμνήσουν (με τεχνικά έργα πιθανώς) για την αποτροπή προσέγγισης φορτηγών αυτοκινήτων στο χώρο προκειμένου να μην συνεχιστεί η απόρριψη των αποβλήτων στην περιοχή.


Παρά το γεγονός ότι από το 2011 είχε αποφασιστεί η εκπόνηση από το ΥΠΕΚΑ Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Δυτική Αττική, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που θα εστίαζε στους άξονες Εντοπισμός ρυπασμένων εδαφών κατόπιν εδαφοχημικών και υδροχημικών μελετών Εντοπισμός κύριων σημειακών πηγών παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων Παράνομες αποθέσεις επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων, συλλογή και μεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς διάθεσης, απομάκρυνση μπαζών και αποκατάσταση τοπίου, τίποτε ακόμη δεν έχει δρομολογηθεί.

Ένας νέος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης  (κάθε είδους) Αποβλήτων, ο πλέον αυθαίρετος και ανεξέλεγκτος, έχει ήδη δημιουργηθεί στο Θριάσιο με ανυπολόγιστους κινδύνους για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον,  το έδαφος,  το υπέδαφος και τα υπόγεια νερά.

Δείτε εδώ το έγγραφο της ΕΥΕΠ.

Σχόλιο ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Από το έγγραφο της ΕΥΕΠ, προκύπτει ότι το πρόβλημα είναι σε γνώση του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας  Δυτ. Αττικής, τουλάχιστον, από το Νοέμβρη του 2011 και, έσω αυτού, της ΕΥΕΠ, από το Δεκέμβρη του 2011. Η αυτοψία της ΕΥΕΠ διενεργήθηκε στις 28.02.2013. Κάθε εξήγηση δεκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου