Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Χρειάζονται τομές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΕΕ

Μια σοβαρή διαδικασία και μια εξίσου ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση φέρνει στην επιφάνεια ρεπορτάζ της Νάντιας Βασιλειάδου, στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». Σύμφωνα με αυτό έχει ξεκινήσει διαδικασία επανεξέτασης των στόχων της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τα απόβλητα (208/98 ΕΚ), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (99/31/ΕΚ) και της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (94/62/ΕΚ).

Στη σχετική διαδικασία προβλέπεται η γνωμοδότηση διαφόρων οργάνων, ανάμεσά τους και της Επιτροπής των περιφερειών, που θα συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα στην 102η σύνοδο της ολομέλειας της Επιτροπής των περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3-4/7/2013. Η συζήτηση θα γίνει επί ενός σχεδίου γνωμοδότησης, το οποίο έχει διαμορφώσει και προτείνει στην ολομέλεια η επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της Επιτροπής των περιφερειών, στην 18η συνεδρίασή της, στις 24/4/2013.

Παραθέτουμε, στη συνέχεια, αυτούσια τη γνωμοδότηση, στην τελική της μορφή και συνιστούμε να διαβαστεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία. Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, που αν καταφέρει να φτάσει να υιοθετηθεί από τα όργανα της ΕΕ, θα επφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ως προς την τελευταία δυνατότητα, κρατάμε, προς το παρόν, «μικρό καλάθι», καθώς είναι πολύ πρόσφατα τα περιστατικά των διφορούμενων δηλώσεων του κ. Κρεμλή, στελέχους της ΓΔ περιβάλλοντος της ΕΕ και η αναβολή, κατόπιν πιέσεων, της επίσκεψης κλιμακίου της Επιτροπής αναφορών του Ε/Κ στην Ελλάδα.

Ασχολίαστη δεν μπορεί να μείνει, φυσικά, και η στάση του κ. Σγουρού, ο οποίος ενώ είναι γνώστης της σχετικής γνωμοδότησης στην Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει, και την αποκρύπτει και προχωρά στους γνωστούς διαγωνισμούς των εργοστασίων, σε πλήρη αντίθεση με αυτήν. Όπως κάνει και με το «θάψιμο» της αναγκαίας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Ίσως και γι αυτό, ακριβώς, το λόγο: για να προλάβει να υλοποιήσει τα συγκεκριμένα έργα, προτού διαμορφωθεί το όποιο νέο πλαίσιο. Οφείλει να ξέρει, όμως, ότι αν καταφέρει να υλοποιήσει τις φιλοεργολαβικές επιλογές τους, κινδυνεύει να βρεθεί σύντομα ενώπιον τεράστων πολιτικών, και όχι μόνο, ευθυνών, όπως πολλοί άλλοι-ες σαν αυτόν, που επιχείρησαν να διαχειριστούν τα απορρίμματα με παρόμιο τρόπο και βρέθηκαν, γι αρχή, στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (έκθεση 20/2012), για κατασπατάληση πόρων σε έργα ελάχιστης αποτελεσματικότητας.

Με το να ξεχωρίσει κανείς-μία αποσπάσματα από τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, είναι βέβαιο ότι θα αδικήσει το κείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής προτάσεις:
·         υποστηρίζει ότι η γενική αρχή της εγγύτητας πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε πολιτικής που θα υιοθετήσει η ΕΕ για τη διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων. Σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επεξεργασία των αποβλήτων όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους.
·         συνιστά επίσης οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης των αποβλήτων να προέρχονται, ει δυνατόν, από το τοπικό επίπεδο, διότι έτσι περιορίζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της μεταφοράς αποβλήτων και δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
·         η πρόληψη των αποβλήτων παραμένει ο πρώτος και πιο σημαντικός τρόπος για να μειωθεί η επιβάρυνση στο περιβάλλον.
·         το 2020, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να μειωθεί κατά 10% σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2010.
·         εκφράζει τη λύπη της που, παρά τη σταδιακή βελτίωση των αριθμητικών στοιχείων για την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας, μεγάλες ποσότητες από ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες ύλες εξακολουθούν να προορίζονται για υγειονομική ταφή ή καύση σε εγκαταστάσεις χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.
·         τάσσεται υπέρ της αύξησης του υφιστάμενου υποχρεωτικού στόχου όσον αφορά την ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων σε 70% έως το 2025.
·         προβλέπει ότι η αναβάθμιση των γενικών στόχων θα συμβάλει στον επαναπροσανατολισμό μέρους της ροής αποβλήτων που προορίζονται για καύση ή υγειονομική ταφή στην ανακύκλωση.
·         υποστηρίζει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την απαγόρευση καύσης των ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων έως το 2020, θα απέκλειε όμως όσες εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ή συμπαραγωγής.
·         εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι αποτεφρωτήρες που λειτουργούν σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να καίουν περισσότερα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα από τη συνολική παραγωγή στα εν λόγω κράτη. Η κατάσταση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να κατευθύνονται προς τους αποτεφρωτήρες ροές αποβλήτων που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.
·         εκφράζει τη λύπη της που, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα ορισμένων υπεράριθμων αποτεφρωτήρων ή με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επενδύσει επαρκώς στην πρόληψη, στη διαλογή και στην ανακύκλωση·

·         ζητεί να δοθεί προσοχή στην εξέταση οποιασδήποτε μελλοντικής επένδυσης ή χρηματοδότησης των υποδομών καύσης ή ανάκτησης ενέργειας. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοια έργα μόνον εφόσον εντάσσονται σε μια συνεκτική στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων, με επαρκείς υποδομές που θα εξασφαλίζουν προηγουμένως τη διαλογή, τον καθαρισμό και την ανακύκλωση των συλλεχθέντων αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου