Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων: τι είδους και με ποιες προϋποθέσεις;


(με αφορμή το ΣΜΑ Ελαιώνα Αττικής)

Την αφορμή μας τη δίνει η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση, στις 29/4/2013, της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Αθήνας για την, από κοινού, κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ελαιώνα, σε ιδιόκτητο ακίνητο του ΕΔΣΝΑ, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγάλεω.

Οι πρώτες αντιδράσεις υπήρξαν από ένα μέρος των εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ (από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ) και επικεντρώθηκαν στο θέμα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, που μέχρι τώρα ανήκαν στον ΕΔΣΝΑ, στο δήμο Αθήνας. Αν η αφετηρία των αντιδράσεων βρίσκεται στο θέμα της απασχόλησης των εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ, εκτιμούμε ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί, σχετικά εύκολα, με μια σχετική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, θα έχουν προτεραιότητα απασχόλησης στο ΣΜΑ οι εργαζόμενοι του ΕΔΣΝΑ. Αν, πάλι, βρίσκεται στην εκτίμηση ότι η διαχείριση του έργου από το δήμο Αθήνας θα είναι χειρότερη από αυτήν που θα ασκούσε ο ΕΔΣΝΑ, θα περιμέναμε μια σχετική τεκμηρίωσή της. Γενικά μιλώντας, πάντως, θεωρούμε θετική τη μεγαλύτερη εμπλοκή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΣΑ. Κατά τα άλλα, όλοι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν (κακοδιαχείριση, απώλεια ή υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης κ.λπ.) αφορούν και στη μια περίπτωση και στην άλλη.

Θεωρούμε πολύ πιο σημαντικό να τοποθετηθούμε στο θέμα από μια άλλη σκοπιά. Προσπαθώντας, δηλαδή, να απαντήσουμε στο τι σημαίνει η κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου στην αλυσίδα της διαχείρισης των ΑΣΑ και κατά πόσο είναι συμβατή με μια εναλλακτική αντίληψη, που θα αναιρεί τις τρέχουσες φιλοεργολαβικές επιλογές του ΕΔΣΝΑ, της περιφέρειας και της κυβέρνησης.

Ποιος είναι ο ρόλος των ΣΜΑ στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ

Ανατρέχοντας στην «προϊστορία» των ΣΜΑ (παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία, στη συνέχεια), γίνεται σαφές ότι προορίζονται να καλύψουν, κυρίως, τις ανάγκες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ ή στις σχεδιαζόμενες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Θεωρητικά, θα μπορούσαν να καλύψουν και τις ανάγκες μεταφοράς ανακυκλώσιμων και προδιαλεγμένων οργανικών, αν οι εγκαταστάσεις της υποδοχής τους (ΚΔΑΥ και μονάδες κομποστοποίησης) είναι το ίδιο συγκεντρωτικές και το ίδιο μακριά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής των σύμμεικτων. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι:

Οι ΣΜΑ είναι απολύτως αναγκαίοι, αν υιοθετήσουμε το κυρίαρχο μοντέλο, που θέλει το σύνολο, σχεδόν, των ΑΣΑ σε σύμμεικτη μορφή, προκειμένου να οδηγούνται σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προσανατολισμένων στην ενεργειακή αξιοποίηση και στην καύση. Οι ΣΜΑ μπορούν να είναι χρήσιμοι, επίσης, στις περιπτώσεις που η έμφαση δίνεται στη διαλογή στην πηγή, αλλά η επεξεργασία των σύμμεικτων εξακολουθεί να γίνεται σε κεντρικές - περιφερειακές εγκαταστάσεις («πράσινη πρόταση», πρόταση ΣΥΡΙΖΑ). Ή στις περιπτώσεις που προδιαλεγμένα υλικά χρειάζεται να μεταφερθούν, επίσης, σε περιφερειακές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης («πράσινη πρόταση»).

Ο ρόλος των ΣΜΑ αποδυναμώνεται και η ανάγκη τους, σταδιακά, εκλείπει, αν υιοθετήσουμε το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Αφού στις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, εκτός από τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα προδιαλεγμένα οργανικά, γίνεται υποδοχή και ήπια επεξεργασία -με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση- και των   σύμμεικτων ΑΣΑ, που θα βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία μείωσης. Οπότε, αυτό το οποίο θα έχει ανάγκη μεταφοράς, πέρα από μια μικρή μεταβατική περίοδο, σε περιφερειακές εγκαταστάσεις ταφής (ΧΥΤΥ) είναι το υπόλειμμα του συνόλου των διεργασιών που συντελούνται στις αποκεντρωμένες υποδομές.

Τι προτείνει η Πρωτοβουλία συνεννόησης

Γενικεύοντας λίγο τα όσα προεκτέθηκαν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ΣΜΑ, που εντάσσονται στο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, εκτός του ότι είναι έργα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό των απορριμμάτων και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. Είναι, λοιπόν, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορο να σχεδιάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σύμμεικτων αποβλήτων, που δεσμεύουν πόρους, ανταγωνίζονται ευθέως την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση και, σε τελευταία ανάλυση, εξυπηρετούν τα εργολαβικά συμφέροντα που επιχειρούν να επιβάλλουν τις προσφορότερες σε αυτά λύσεις.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η «Πρωτοβουλία συνεννόησης» εκτιμά ότι οι όποιες ανάγκες μεταφόρτωσης ΑΣΑ πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και να είναι ενταγμένες σε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των αποκεντρωμένων δράσεων. Θεωρούμε λάθος το να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σαν αυτόνομες υποδομές, μόνιμου χαρακτήρα και, μάλιστα, με δυναμικότητες που δεν αντιστοιχούν σε φιλόδοξους στόχους πρόληψης και μείωσης των ΑΣΑ, διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας των σύμμεικτων, με εργαλεία τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας. 

Το ότι υπάρχουν χώροι, που προορίζονται για κατασκευή ΣΜΑ είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να «καεί», πρέπει να αξιοποιηθεί. Όχι για να φιλοξενήσει, αποκλειστικά, υπερμεγέθεις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, αλλά για να ξεδιπλωθεί όλη η «βεντάλια» των δράσεων, που περιγράφει η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Αυτήν την ανάγκη και, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα φαίνεται να έχουν, κατ’ αρχή, συνειδητοποιήσει οι δημοτικές αρχές των όμορων δήμων Αργυρούπολης-Ελληνικού, Αλίμου και Γλυφάδας, που, ήδη, διερευνούν μια τέτοια λύση, στη θέση του ΣΜΑ Ελληνικού. Την εξέλιξη της προσπάθειας θα την παρακολουθήσουμε. Είναι σαφές, ωστόσο, το προς τα που θα έπρεπε να κινηθούν ο δήμος της Αθήνας και ο ΕΔΣΝΑ. Και, πρώτοι απ’ όλους, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς.


9.5.2013 

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτωνΕνημερωτικό υλικό

1. Τι θα προβλέπει η προγραμματική σύμβαση ΕΔΣΝΑ – δήμου Αθήνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, προβλέπεται:

Ο  ΕΔΣΝΑ εισφέρει για χρήση χωρίς αντάλλαγμα το ακίνητο στο Δήμο Αθηναίων για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών, προκειμένου να κατασκευασθεί και, εν συνεχεία, να λειτουργήσει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή του Ελαιώνα. Ο ΣΜΑ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Αιγάλεω. Σε εντελώς έκτακτες περιπτώσεις, με απόφαση του ΕΔΣΝΑ και μόνο για όσο διαρκεί κάποια έκτακτη περίπτωση, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα εξυπηρετεί - εκτός των Δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω - και απορριμματοφόρα άλλων δήμων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά από τον ΕΔΣΝΑ και αφορά τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Μοσχάτου - Ταύρου. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού και προσωπικού καθώς και την κάλυψη κάθε δαπάνης  για την μεταφορά των επιπλέον ποσοτήτων στον ΟΕΔΑ όπως είναι η δαπάνη των οχημάτων, του προσωπικού κλπ.

Ο ΕΔΣΝΑ, ως κύριος του ακινήτου και του έργου, θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση και την ανανέωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και ο Δήμος θα συνδράμει για την έκδοση των αδειών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως είναι η έκδοση άδειας λειτουργίας, η οικοδομική άδεια κ.λπ.. Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης κύριος του έργου θα είναι ο ΕΔΣΝΑ, Προϊσταμένη και  Αναθέτουσα αρχή σε όλες τις διαδικασίες για την κατασκευή του ΣΜΑ θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατασκευής, θα είναι η Διεύθυνση Μεταφόρτωσης και  Προδιαλογής Υλικών του ΕΔΣΝΑ. Αρμόδια Υπηρεσία κατά το στάδιο της λειτουργίας θα είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Όλες οι δαπάνες λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ενδεικτικώς αναφερόμενες: αμοιβές προσωπικού, ασφάλιση, δαπάνες επισκευών και συντήρησης, αναλωσίμων, ενέργειας, υδροδότηση, καύσιμα κ.λπ.) θα βαρύνουν αποκλειστικά το Δήμο Αθηναίων. Κατ’ εξαίρεση, ο ΕΔΣΝΑ θα είναι υπεύθυνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού που θα διαθέσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας, προκειμένου να ελέγχει και να επιβλέπει την ορθή λειτουργία. Η λειτουργία του ΣΜΑ θα γίνει με ίδιο προσωπικό του Δήμου Αθηναίων. Ο ΕΔΣΝΑ θα διαθέτει και προσωπικό στην είσοδο του ΣΜΑ, δηλαδή στα ζυγιστήρια, προκειμένου να ελέγχει τις εισερχόμενες ποσότητες και να τις κατανέμει στον κάθε Δήμο. Σε περίπτωση όμως που ο Δήμος και ο ΕΔΣΝΑ δεν διαθέτουν επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό δύναται στο διαγωνισμό για τη συντήρηση να συμπεριλάβει και τη λειτουργία του ΣΜΑ.

Η μεταφορά των απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ έως την ΟΕΔΑ, για την τελική διάθεσή τους, θα γίνει με οχήματα και προσωπικό  του Δήμου Αθηναίων ή εφόσον απαιτηθεί για λόγους τεχνοοικονομικούς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων από τον ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου Αθήνας να λειτουργήσει το ΣΜΑ για χρονικό διάστημα ανώτερο του 1 έτους διαλύεται η παρούσα σύμβαση και ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει πλήρως τη λειτουργία του ΣΜΑ.2. Η θέση των ΣΜΑ στο σχεδιασμό της διαχείρισης των ΑΣΑ - το ιστορικό του ΣΜΑ Ελαιώνα

Οι ΣΜΑ είναι μια λύση, η οποία έχει υιοθετηθεί, κυρίως για οικονομικούς λόγους και δευτερευόντως για περιβαλλοντικούς (μείωση δρομολογίων απορριμματοφόρων). Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι χώροι ταφής, αλλά και οι σχεδιαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, των σύμμεικτων απορριμμάτων (θα) βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Και, φυσικά, εξαιτίας της συνειδητής επιλογής τα ΑΣΑ να παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή, σχεδόν, στο σύνολό τους, οπότε έχουμε να κάνουμε με τεράστιες ποσότητες. Τι γίνεται, λοιπόν; Τα συνήθη απορριμματοφόρα των δήμων, μεταφορτώνουν (στους ΣΜΑ) τα ΑΣΑ, που συλλέγουν, σε μεγαλύτερα containers (αντιστοιχία 1:3 ή 1:4) και αυτά, με τη σειρά τους, τα οδηγούν στη Φυλή (στο ΧΥΤΑ ή στην ΕΜΑΚ), για να μιλήσουμε για την Αττική.

Λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, που την επιδεινώνουν οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί δήμοι της Αττικής έχουν προχωρήσει στην κατασκευή ΣΜΑ σύμμεικτων ΑΣΑ, συνήθως πρόχειρων και μη αδειοδοτημένων. Εκτός από αυτούς, όμως, υπάρχουν και ΣΜΑ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί και αποτελούν τμήμα του υφιστάμενου σχεδιασμού διαχείρισης της περιφέρειας Αττικής. Ποιοί είναι αυτοί και από πού μας έρχονται;

Με την ΚΥΑ 14312/1302/2000, με την οποία συμπληρώνεται και εξειδικεύεται η ΚΥΑ 113944/1944/97, έχουμε την πρώτη απόπειρα εκπόνησης ενός πιο συγκεκριμένου εθνικού σχεδιασμού με μέτρα και στόχους, ανά κατηγορία αποβλήτων. Στην ουσία, πρόκειται για την έγκριση και την ενσωμάτωση του περιεχομένου μιας μελέτης, που είχε εκπονηθεί για το σκοπό αυτό. Το σχέδιο αυτό, ανάμεσα σε άλλα, θεωρεί ότι στην Αττική απαιτούνται 5 ΣΜΑ, χωρίς να τους προσδιορίζει. Με το έγγραφο 48442/28.09.2001 της περιφέρειας Αττικής δημοσιοποιείται η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου (17.09.2001), με την οποία εγκρίνεται ο ΠΕΣΔΑ Αττικής - α΄ στάδιο, που προβλέπει 5 κεντρικές εγκαταστάσεις - σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), συνολικής δυναμικότητας 1.125.000 t/έτος και 18 τοπικά συστήματα μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΤΣΜΑ), συνολικής δυναμικότητας 330.000 t/έτος. Η επιλογή αυτή ενσωματώνεται στην ΚΥΑ 26469/1501/Ε103/2003, με την οποία τροποποιείται η παραπάνω  ΚΥΑ 14312/1302, ως προς τα στοιχεία της Αττικής. Με τροπολογία στο ν. 3164/2003 (άρθρο 33), εκτός από το Σχιστό, που λειτουργεί ΣΜΑ  και τον Ελαιώνα, που έχει ΕΠΟ για ΣΜΑ, καθορίζονται άλλες έξι θέσεις, σαν κατάλληλες για την κατασκευή κεντρικών ΣΜΑ: Ελληνικό-Άλιμος, Γλυφάδα, ΒΙΠΑ Κηφισιάς, ΒΙΠΑ Χαμομηλίου, Γουδί, κόμβος περιφερειακής Υμηττού-Καισαριανής. Ο ισχύων, από τις 22.02.2006, ΠΕΣΔΑ Αττικής δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στα παραπάνω.

Ο κ. Σγουρός μιλά για 5 ΣΜΑ, αλλά δίνει δύο, τουλάχιστον, διαφορετικές εκδοχές:
·         στις 31.08.2011, στο περιφερειακό συμβούλιο, κάνει λόγο για ΣΜΑ σε Σχιστό, Ελαιώνα, Κηφισιά, Ελληνικό, Καρέα-Γουδή και υποστηρίζει ότι είναι σε πλήρη λειτουργία οι ΣΜΑ Σχιστού και Κηφισιάς.
·         στις 13.02.2012, στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, κάνει λόγο για ΣΜΑ σε Σχιστό, Ελαιώνα, Βόρεια προάστια, Γουδή, Προμπονά και υποστηρίζει ότι είναι σε πλήρη λειτουργία οι ΣΜΑ Σχιστού, Κηφισιάς και Ελληνικού.
·         στις 27.08.2012, επαναλαμβάνει στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ την προηγούμενη εκδοχή.

Στην πραγματικότητα, ο μόνος κεντρικός ΣΜΑ που υφίσταται και λειτουργεί είναι ο ΣΜΑ του Σχιστού. Ο επόμενος ΣΜΑ που επιχειρήθηκε να κατασκευαστεί είναι αυτός του Ελαιώνα. Το έργο είχε προϋπολογισμό 15.261.970,00 € και προβλέπονταν να συγχρηματοδοτηθεί από το ταμείο συνοχής 2000-2006. Η δυναμικότητά του προβλέπονταν να είναι 1.200 t/ημέρα σύμμεικτων απορριμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, χωρίς να έχει κατασκευαστεί το έργο, με απόφαση (339/10.11.2009) της ΕΕ του (τότε) ΕΣΔΚΝΑ, που εγκρίθηκε στη συνέχεια από το ΔΣ του, αποδόθηκαν 2.400.000 € στο δήμο Αιγάλεω, σαν αντισταθμιστικά οφέλη για τα έτη 2009 και 2010. Ακόμη δεν τον είδαμε …

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε στις 07.09.2010 (ΥΑ 129894), μόνο που η δυναμικότητα του έργου προσδιορίζονταν στους 400 t/ημέρα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια τεράστια εμπλοκή, που οδήγησε στην απένταξη του έργου. Το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν αν θα επιδιώκονταν νέα απόφαση ΕΠΟ, με την αρχική δυναμικότητα ή αν θα γίνονταν δεκτή αυτή που εκδόθηκε, οπότε θα έπρεπε να υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές στον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Από την ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ (απόφαση 263/27.10.2010) επιλέχθηκε η δεύτερη λύση, χωρίς, όμως, να υπάρξει κάποια πρόοδος. Πράγμα που οδήγησε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από το δήμο Αθήνας και στις πρόσφατες αποφάσεις για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του ΣΜΑ είναι 13.845.302 € και ο ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας - συντήρησης 650.000 €. Προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2015. Από τη σχετική ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ δεν γίνεται σαφής η δυναμικότητα του ΣΜΑ. Υποθέτουμε ότι θα είναι 400 t/ημέρα. Οπότε, για τις συγκρίσεις με τον αρχικό προϋπολογισμό, ας πάρουμε υπόψη μας ότι μιλάμε, πλέον για το ένα τρίτο της αρχικής δυναμικότητας.1 σχόλιο:

  1. Οταν σχεδιάζεις το δίκτυο μεταφοράς πολλών διαφορετικών ρευμάτων απορριμμάτων , πάντα με σταθερή αφετηρία τα νοικοκυριά δηλαδή τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων (και αυτό μπορεί να μελετηθεί διαφορετικά αλλά δεν είναι του παρόντος) είναι αυτονόητο οτι πρώτα χωροθετείς τις μόνιμες εγκαταστάσεις προορισμού, ενδιάμεσου ή τελικού και μετά το δίκτυο μεταφοράς. Στην περίπτωσή του ΕΔΣΝΑ το σχέδιο πρόβλεπε , όταν εκπονήθηκε, τη μεταφορά κυρίως συμμείκτων απορριμμάτων σε κεντρικές ΟΕΔΑ (αλλά και ΚΔΑΥ κεντρικά ) εκτός των κεντρικών Δήμων του Λεκανοπεδίου, σε χώρους αδειοδοτημένους για ΧΥΤΥ- ΟΕΔΑ. Αν τώρα εκπονήσουμε νέο σχέδιο για τόπους προορισμού , πχ δέκα εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων μέσα στον κεντρικό οικιστικό ιστό των Δήμων της ευρύτερης Πρωτεύουσας, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Ακόμη και τα υφιστάμενα ΚΔΑΥ δεν γνωρίζω αν λειτουργούν όλα με ΑΕΠΟ, με οικοδομικές άδειες , με άδειες λειτουργίας δηλαδή αν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα σημεία προορισμού για τα δίκτυα δσπ στο όποιο νέο σχέδιο. Βεβαίως εξακολουθώ να δυσπιστώ στο που (αν θα τις δεχτούν οι περίοικοι) θα γίνουν οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις για Αθήνα , Πειραιά , Περιστέρι κλπ και εξακολουθώ να βλέπω αδυναμία διάθεσης μεγάλων ποσοτήτων κομποστ (πχ πάνω απο 100.000 τόνους στην Αττική) κάθε χρόνο ακόμη και αν πρόκειτα για eco-labelled compost.

    ΑπάντησηΔιαγραφή