Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Σε "διακριτική παρακολούθηση" τα εργοστάσια της Αττικής

Πριν λίγες μέρες, συζητήθηκε για δεύτερη φορά στην επιτροπή αναφορών του ΕΚ η αναφορά κατοίκων του Γραμματικού, σχετικά με πρόδηλα σφάλματα στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού. Η συζήτηση αυτή θα συνοδευτεί από επίσκεψη κλιμακίου της επιτροπής αναφορών στην Ελλάδα, στο τέλος του μήνα. Καθώς η συζήτηση γενικεύτηκε, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα της διαχείρισης, έτσι όπως επιχειρείται να υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα και, φυσικά, στην Αττική με τα τέσσερα νέα εργοστάσια. 

Οι σχετικές καταγγελίες των κατοίκων του Γραμματικού κατατέθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο παρακολουθεί τον τρόπο διάθεσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για το ίδιο όργανο, που στην αρχή της χρονιάς με την έκθεσή του 20/2012, είχε διαπιστώσει προβλήματα συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων διαχείρισης αποβλήτων. 

Το ΕΕΣ, από την απάντησή του, που παρατίθεται παρακάτω, φαίνεται να συμμερίζεται κατ’ αρχή τις ανησυχίες των κατοίκων. Αναφέρει, συγκεκριμένα: «Ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι τέσσερις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με την περιγραφή σας, να μην είναι σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης». Σαν θετικό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι το ΕΕΣ βάζει «σε διακριτική παρακολούθηση» το θέμα, αν και δεν κινεί κάποια διαδικασία έρευνας για τα συγκεκριμένα έργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου