Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Δήμοι Αττικής: πόσα ΑΣΑ παράγουν - τι πληρώνουν

Τον περασμένο Μάιο, η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων» δημοσιοποίησε μια πρώτη επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις των δήμων και τις εισφορές που πρόκειται να καταβάλλουν στον ΕΔΣΝΑ για τη διάθεση των απορριμμάτων τους στις εγκαταστάσεις της Φυλής το 2013.

Στη συζήτηση που άνοιξε, φάνηκε πολύ καθαρά ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, οι δημοτικές αρχές και τα υπηρεσιακά στελέχη αγνοούν βασικά πράγματα στον τομέα της διαχείρισης, ακόμη και αυτά που σχετίζονται με τις παραγόμενες ποσότητες αστικών απορριμμάτων, τις ποσότητες των ανακυκλούμενων υλικών και το κόστος αυτής της δραστηριότητας. Αποδείχθηκε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα η διαχείριση των ΑΣΑ να είναι κακής ποιότητας, να έχει αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και να διασπαθίζεται δημόσιο χρήμα, σε μια περίοδο με ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες -και για τους ίδιους τους δήμους.  

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδήγησαν σε μια διεύρυνση των αρχικών επεξεργασιών, ώστε να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων της διαχείρισης των ΑΣΑ από τους δήμους, ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία της παραγωγής ΑΣΑ για τα έτη 2010 και 2011 και τις εισφορές των δήμων της Αττικής για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Η παρουσίαση των στοιχείων συνοδεύεται και από έναν σχολιασμό των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της διαχείρισης, βασισμένη στα πιο πρόσφατα από τα παραπάνω στοιχεία.

Η επεξεργασία περιορίζεται, δυστυχώς, από την αδυναμία του ΕΔΣΝΑ να δώσει τα ποσοτικά στοιχεία του 2012. Και, φυσικά, από την απαράδεκτη τακτική της ΕΕΑΑ και του εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) να δώσουν αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των δήμων και των ΚΔΑΥ της Αττικής. Για το λόγο αυτό, ο σχολιασμός των επιδόσεων των δήμων στην ανακύκλωση γίνεται με μια προσεγγιστική λογική και περιορίζεται στο 2012, έτος για το οποίο είχαμε κάποια πρώτα στοιχεία.

Ελπίζουμε ότι και η νέα αυτή επεξεργασία θα φτάσει στις δημοτικές αρχές, μήπως και αποτελέσει την αφορμή για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα οδηγήσει στην αναγκαία αναθεώρηση πολιτικών και πρακτικών.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου