Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σε τροχιά ΣΔΙΤ και η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ της Λάρισας

Σε τροχιά ΣΔΙΤ μπαίνει η κατασκευή και της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ του νομού Λάρισας, με την απόφαση, στις 23/7/2013, του ΔΣ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, που αποτελεί το ΦοΔΣΑ της συγκεκριμένης διαχειριστικής ενότητας, για την έγκριση υποβολής αίτησης στην ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ.

Είχε προηγηθεί άλλη απόφαση του ΔΣ, στις 29/3/2013, με την οποία είχε προκριθεί η μέθοδς ΣΔΙΤ για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και είχε ανατεθεί η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας (προαπαιτούμενο για υποβολή αίτησης στην Ε.Γ. ΣΔΙΤ) και η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ένδειξη ωριμότητας του σχεδίου). Στις 15.06.2013 παραδόθηκαν οι παραπάνω μελέτες, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν μετά από παρατηρήσεις του ΦοΔΣΑ.

Έχει μεσολαβήσει, στις 13/6/2013, άλλη απόφαση του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγιάς, προκειμένου να αναλάβει το ρόλο του Φορέα υλοποίησης για να λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου έναντι της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) και της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).

Στην εξέλιξη αυτή, αξίζει να σημειωθούν τρία ζητήματα:
1. Οι νέοι περιφερειακοί ΦοΔΣΑ, παρόλο που έχουν συγκροτηθεί, δεν παίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο στα έργα διαχείρισης των ΑΣΑ, όπου όλες οι αποφάσεις εξακολουθούν να παίρνονται από τους παλιούς ΦοΔΣΑ.
2. Η μέθοδος των ΣΔΙΤ αποτελεί τη γενικευμένη μέθοδο κατασκευής όλων των νέων έργων επεξεργασίας απορριμμάτων. Το γεγονός ότι στις διάφορες μελέτες εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των έργων, φαίνεται ότι αποτελεί μια τυπική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσει τυπική νομιμοποίηση η επιλογή των ΣΔΙΤ.
3. Στην περίπτωση της Λάρισας, όπως και στην Αττική, γίνεται υπερπήδηση της διαδικασίας αναθεώρησης του υφιστάμενων περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), που η ίδια η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει. Το γεγονός, άλλωστε, επισημαίνεται και στις εισηγήσεις στο ΔΣ του ΦοΔΣΑ.

Ως προς το τελευταίο ζήτημα, πρέπει να θυμίσουμε ότι στις 16/5/2012 η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε παρουσιάσει μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είχε ειπωθεί, τότε, ότι «η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για να αποτελέσει τη βάση της επικείμενης αναθεώρησης – τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας και της προώθησης των έργων για χρηματοδότηση». Έκτοτε, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάτι που, προφανώς, δεν εμποδίζει το ΦοΔΣΑ Λάρισας να προχωρήσει.


Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι στην παραπάνω μελέτη, για λογαριασμό της περιφέρειας, αναφέρονταν: «Ως προτεινόμενη λύση (μετά τη συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων) προκρίθηκε η λειτουργία τριών μονάδων αναερόβιας μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας με τμήμα προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος που προτείνεται να χωροθετηθούν στα οικόπεδα των ΧΥΤΑ Λάρισας, Δυτικής Θεσσαλίας (Τρικάλων) και Βόλου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου