Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Κρίσιμα ερωτήματα για το διαγωνισμό της μονάδας της Αχαΐας

Προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρέων οδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης της β' φάσης του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων. Αντικείμενο της συνεδρίασης στην οικονομική επιτροπή θα είναι η έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

Στην εξέλιξη αυτή, αξίζει να σημειωθούν τρία ζητήματα:

1.    Η μέθοδος των ΣΔΙΤ αποτελεί τη γενικευμένη μέθοδο κατασκευής όλων των νέων έργων επεξεργασίας απορριμμάτων. Το γεγονός ότι στις διάφορες μελέτες εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των έργων, φαίνεται ότι αποτελεί μια τυπική διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσει τυπική νομιμοποίηση η επιλογή των ΣΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός των 103 εκατ. ευρώ αυτής της ενδεικτικής μονάδας, με ποιό τρόπο έχει προκύψει;  Θα μας ενημερώσουν αν έχει εκπονηθεί μελέτη ή έκθεση και τι ακριβώς περιλαμβάνει; Από πού προκύπτει το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας; Με ποια κριτήρια εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση ύψους 25.000.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης προϋπολογισμός του έργου που θα κατασκευαστεί; Τι έκταση θα έχουν οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν; Οι όροι δόμησης του ακινήτου του Φλόκα θα καλύπτουν τις ανάγκες και αν όχι πότε θα μελετηθεί το ζήτημα αυτό;

2.    Η ποσότητα των απορριμμάτων αναφέρεται ενδεικτικά (!) ως 150.000 τόνους ετησίως. Ενδείξεις για τη σταδιακή αύξηση της ανακύκλωσης και, συνεπώς, τη μείωση των απορριμμάτων στα 27 ενδεικτικά χρόνια που θα λειτουργεί η μονάδα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 103 εκατ. δεν διαθέτει ο Δήμος Πάτρας; Και αν ναι, γιατί δεν τις περιλαμβάνει πουθενά; Θα φτιάξουμε πρώτα μια τεράστια επένδυση και μετά θα ψάχνουμε σκουπίδια για να την τροφοδοτούμε; Στην περίπτωση της Πάτρας, όπως και στην Αττική, γίνεται διάλογος με συμφωνημένη ποσότητα ΑΣΑ (150.000 τόνοι), γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τους περιβαλλοντικούς στόχους του Δήμου, όσον αφορά την ανακύκλωση. Καμία αναφορά δεν γίνεται, πάντως, ακόμα για τα βιομηχανικά απόβλητα και για το αν θα εχει όφελος ο Δήμος από διαχείριση «εισαγόμενων» απορριμμάτων.

3.    Το Νοέμβρη του 2012 λήφθησαν  αποφάσεις των 2 συνδέσμων (3ης και 4ης Δ.Ε.) με τις οποίες  αναθέτουν στο Δήμο Πάτρας την αρμοδιότητα, όχι μόνο να εκτελέσει το έργο αλλά και να εισπράττει τέλη από τους Δήμους, να παρακολουθεί την Ιδιωτική Εταιρεία για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας  (που από την προκήρυξη μαθαίνουμε ότι ανέρχεται «ενδεικτικά» σε 27 (!) χρόνια). Παρόλα αυτά, στην προκήρυξη (σημείο 1.6) αναφέρεται  η ένταξη των δύο Δ.Ε. ως πιθανότητα (!!!) και ο ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας των απορριμμάτων και, συνεπώς, του μεγέθους της επένδυσης αφήνεται για … την επόμενη φάση. Για ποιο λόγο; Δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους συνδέσμους των Δήμων της Αχαΐας και το Δήμο Πάτρας;
 

Κ. Γαβριηλίδης
μέλος Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Πάτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου