Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Τι πληρώνει ο δήμος Αθήνας στον ΕΔΣΝΑ;

Πολλαπλά χρήσιμη αποδεικνύεται η επεξεργασία στοιχείων των ΕΣΔΚΝΑ και ΕΔΣΝΑ, που αφορούν στις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των δήμων της Αττικής και στο κόστος της διαχείρισής τους στην εγκατάσταση της Φυλής (ΕΜΑΚ και ΧΥΤΑ Φυλής). Επεξεργασία που έγινε από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ και δημοσιοποιήθηκε πλατιά. Αποδείχθηκε χρήσιμη, όχι μόνο για τα άμεσα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την απλή ανάγνωση και ερμηνεία των σχετκών πινάκων. Αλλά και για τις προεκτάσεις της.

Αναφερόμαστε, κυρίως, στη διασταύρωση των στοιχείων των ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ και αυτών που τηρούν, όσοι τηρούν, οι δήμοι της Αττικής. Δεν διακινδυνεύουμε, ιδιαίτερα, αν ισχυριστούμε ότι:
·       Οι περισσότεροι δήμοι δεν τηρούν αρχεία των σύμμεικτων ΑΣΑ, που οδηγούνται στη Φυλή.
·       Στις περιπτώσεις που οι δήμοι τηρούν κάποια αρχεία, τα στοιχεία τους (ποσότητες ΑΣΑ) βρίσκονται σε μεγάλη αναντιστοιχία με τα στοιχεία των ΕΔΣΝΑ - ΕΔΣΝΑ.
·       Ακόμη μεγαλύτερη άγνοια επικρατεί στο πεδίο του κόστους διαχείρισης, με τους περισσότερους δήμους να έχουν πλήρη άγνοια για τα τέλη εισόδου στη Φυλή και, φυσικά, να μην έχουν συγκεκριμένη πολιτική μείωσής τους.

Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε το πώς εκφράζονται αυτά τα προβλήματα στο δήμο Αθήνας, επειδή είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Αττικής κι επειδή τα κόστη διαχείρισης είναι πολύ μεγάλα, σε απόλυτους αριθμούς. Αφορμή ήταν ο απολογισμός της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου Αθήνας, για το 2012, που έφτασε στα χέρια μας. Ο δήμος της Αθήνας δίνει την εικόνα μιας ελεγχόμενης διαχείρισης, με σχετικά καλά αποτελέσματα, συγκρινόμενος με τους άλλους δήμους, ως προς τις ποσότητες ΑΣΑ, ανά κάτοικο και ως προς το επίπεδο της ανακύκλωσης συσκευασιών. Εκείνο που μας παρακίνησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων είναι οι μεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων δήμου και ΕΣΔΚΝΑ-ΕΔΣΝΑ, που τις παρουσιάζουμε, συνοπτικά, στον παρακάτω πίνακα. Δίνουμε ξεχωριστά τα στοιχεία του δήμου, ξεχωριστά τα στοιχεία των ΕΔΣΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ και τα συγκρίνουμε. Όπου υπάρχουν κενά, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.


Τι προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων:

1.  Μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις ποσότητες των ΑΣΑ που οδηγούνται στη Φυλή. Η διαφορά για το 2010 είναι 78.083,82 τόνοι και για το 2011 39.876,09 τόνοι. Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι ο δήμος Αθήνας δεν συνυπολογίζει στα ΑΣΑ, που οδηγούνται στη Φυλή, το υπόλειμμα της ανακύκλωσης (ενδεικτικά, 19.614 τόνοι για το 2012) οι διαφορές εξακολουθούν να είναι τεράστιες.
2.  Κατά συνέπεια, έχουν αντίστοιχη απόκλιση για τα παραγματικά οφειλόμενα ποσά από το δήμο Αθήνας στους ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ. Για το 2011, που τα διαθέσιμα στοιχεία μας επιτρέπουν ακριβή υπολογισμό, οι απαιτήσεις του ΕΔΣΝΑ είναι υψηλότερες κατά 1.794.424,05 από αυτές που υπολογίζει ο δήμος.
3.  Επειδή οι ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ προεισπράττουν το τέλος εισόδου, οι απαιτήσεις τους από το δήμο Αθήνας είναι ακόμη υψηλότερες. Αν δεχτούμε σαν ακριβή τα στοιχεία του δήμου Αθήνας, η διαφορά  προεισπραχθέντων - οφειλομένων τελών ανέρχεται σε 7.967.890,50 ευρώ για το 2011 και σε 4.995.216,45 ευρώ για το 2012.

Τα ερωτήματα είναι αυτονόητα:
1.  Ποιες είναι οι πραγματικές ποσότητες των ΑΣΑ του δήμου Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος των ΚΔΑΥ, που οδηγήθηκαν στην ΟΕΔΑ Φυλής (ΕΜΑΚ, ΧΥΤΑ); Ισχύουν τα ζυγολόγια του ΕΔΣΝΑ, που παραδίδονται και στο δήμο; Έχει κάποιο δικό του σύστημα ζύγισης ο δήμος Αθήνας;
2.  Γνωρίζει ο δήμος Αθήνας τις ασυμφωνίες με τα στοιχεία των ΕΣΔΚΝΑ-ΕΔΣΝΑ; Έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες για επανόρθωση;
3.  Ποια είναι τα ποσά που έχει καταβάλλει σε ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ ο δήμος Αθήνας, με τη μορφή τελών εισόδου στην ΟΕΔΑ Φυλής, για τα έτη 2010-2011-2012; Εάν έχουν προκαταβληθεί μη οφειλόμενα ποσά, έχει γίνει επιστροφή χρημάτων ή συμψηφισμός με επόμενες χρεώσεις;

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έχει προωθήσει τα ερωτήματα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθήνας, του οποίου τις εξηγήσεις αναμένουμε.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΜΠΕ έργων ΣΔΙΤ: για τους τύπους

Δημοσιοποιήθηκε η απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Ηπείρου, στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου, του Δήμου Δωδώνης, του Νομού Ιωαννίνων. Όπως είναι γνωστό, φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία το έχει δημοπρατήσει μέσω ΣΔΙΤ και με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στις 5/7/2013 ολοκληρώθηκε η προεπιλογή έξι σχημάτων, που θα συμμετάσχουν στη β΄ φάση (του ανταγωνιστικού διαλόγου).

Η μέθοδος του ανταγωνιστικού διαλόγου σημαίνει ότι η μέθοδος της επεξεργασίας των ΑΣΑ και η αντίστοιχη τεχνική λύση οριστικοποιούνται στην τελική φάση του διαγωνισμού, λίγο πριν την επιλογή του αναδόχου του έργου. Είναι, συνεπώς, ανορθόδοξο και παράλογο να εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι, όταν δεν είναι προσδιορισμένο το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Αντιλαμβάνεται κανείς-μία τους λόγους. Αφενός, καλύπτεται η υποχρέωση ύπαρξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χρηματοδότηση των έργων από ευρωπαϊκούς πόρους. Αφετέρου, κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, προκειμένου να «τρέξουν» τα έργα, αμέσως μετά την ανάθεσή τους. Με τον τρόπο αυτό, όμως, ευτελίζεται μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία, που αντιμετωπίζεται σαν μια τυπική υποχρέωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιδιώξεις κυβέρνησης και εργολάβων.

Ένα απειροελάχιστο δείγμα της ποιότητας των ΜΠΕ, που συντάσσονται με αυτόν τον τρόπο, είναι η εξής αναφορά της παραπάνω απόφασης: «το εναλλακτικό καύσιμο RDF θα παράγεται, εφόσον προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί η θερμική αξιοποίησή του, εκτός της μονάδας». Τι καταλαβαίνετε από αυτό; Θα παράγεται ή δεν θα παράγεται RDF; Σε καθένα από τα δύο ενδεχόμενα η τεχνική λύση διαφοροποιείται. Ποια από τις λύσεις αξιολογεί περιβαλλοντικά η απόφαση;

Πώς, όμως, καλύπτεται τυπικά η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, έτσι όπως προκύπτουν από τον ανταγωνιστικό διάλογο. Οι ιθύνοντες του ΥΠΕΚΑ έχουν προβλέψει γι αυτό, έχουν έγκαιρα δημιουργήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, που περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση, ως εξής: «Μετά την οριστική μελέτη του έργου να εκπονηθεί και να υποβληθεί αρμοδίως Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), για τα ειδικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μονάδων και των εγκαταστάσεων, των συστημάτων αντιρρύπανσης (ή για την εξειδίκευση των τεχνικών μέτρων και όρων της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, του ν. 4013/2011».

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο στην περιφέρεια Ηπείρου. Το ίδιο έχει γίνει στις περιφέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Αττικής και Αν. Μακεδονίας - Θράκης, αλλά και σε νομούς, με δημοπρατήσεις έργων σε εξέλιξη, με ΣΔΙΤ και ανταγωνιστικό διάλογο.

Εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία οι ΜΠΕ κατατέθηκαν μετά την ανάθεση του έργου, με την περίφημη ιδιωτική χωροθέτηση και τα γνωστά αποτελέσματα. Οι διαδικασίες έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων φαίνεται ότι θα προωθηθούν με όρους fast track, γεγονός που, από άποψη ουσίας, δεν τις διαφοροποιεί από αυτές των άλλων περιφερειών.

Ο τρόπος αυτός της υποβάθμισης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρχεται να καλύψει και έργα μικρότερης κλίμακας. Για παράδειγμα: στην εγκατάσταση του «Μαραθόλακκα» Μεσσηνίας λειτουργούσε κλασικός δεματοποιητής και γινόταν αποθήκευση των δεμάτων σκουπιδιών. Επιχειρείται να εφαρμοστεί άλλου είδους επεξεργασία, με «κινητό σύστημα ολοκληρωμένης επεξεργασίας, του οποίου η λειτουργία σε πιλοτικό επίπεδο αποδείχθηκε αποτελεσματική και ευνοϊκότερη ως προς τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον (έκθεση προόδου της λειτουργίας του συστήματος της 16ης-9-2011)».

Δείτε το σκεπτικό, με το οποίο ανανεώνεται - τροποποιείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μόνο με ένα απλό αίτημα της διεύθυνσης καθαριότητας και αμαξοστασίου του δήμου Καλαμάτας: «Το γεγονός ότι κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, αφού η εγκατάσταση και λειτουργία του κινητού συστήματος αποδείχθηκε ευνοϊκότερη ως προς τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, όπως, άλλωστε, στοιχειοθετείται και από την περιγραφή του στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει το σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, δεν απαιτείται ούτε ΠΠΕ ούτε ΜΠΕ ή Περιβαλλοντική Έκθεση, οπότε η ισχύουσα ΑΕΠΟ τροποποιείται σύμφωνα με τα αιτηθέντα».

Τελευταίες εξελίξεις στα έργα ΣΔΙΤ

Από τους τέσσερις διαγωνισμούς της Αττικής, στη β΄ φάση έχει εισέλθει μόνο ο διαγωνισμός της ΒΑ Αττικής (Γραμματικό). Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ έχει εγκρίνει την πρόσκληση συμμετοχής στα προεπιλεγέντα σχήματα (24/9/2013), έχει ορίσει το όργανο διαλόγου (24/9/2013), τα σχήματα έχουν παραλάβει την πρόσκληση και έχει εγκριθεί η συμμετοχή όλων στη β΄ φάση (15/10/2013).


Στις 4/10/2013, ανακοινώνεται η ένταξη στις ΣΔΙΤ του έργου υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης (Αλεξανδρούπολη).

Απρόβλεπτα εμπόδια για το σχέδιο του κ. Τατούλη

Μπροστά σε απρόβλεπτα εμπόδια βρίσκεται ο «υποδειγματικός», κατά τον αμετροεπή κ. Τατούλη, διαγωνισμός για τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτά, προς το παρόν, έχουν να κάνυν με τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και τις σχετικές ΜΠΕ. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά:


Στις 8/10/2013, κατατίθεται στο ΥΠΕΚΑ η ΜΠΕ, από την ανάδοχο (σύμφωνα με τον κ. Τατούλη).

Οι κάτοικοι της Καλλιρρόης του δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, όπου προβλέπεται η κατασκευή μιας εκ των τριών μονάδων επεξεργασίας, ξεσηκώνονται.

Στις 11/10/2013, ο κ. Τατούλης δίνει συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοινώνει ότι έχει γίνει ιδιωτική χωροθέτηση -υπερηφανεύτηκε, μάλιστα, γι αυτό- και ανακοινώνονται οι θέσεις χωροθέτησης. Ισχυρίζεται ότι η οριστική επιλογή αναδόχου θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014 και ότι το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι το τλεος του 2015. Σε ότι αφορά στη χωροθέτηση:
·         Για την 1η διαχειριστική ενότητα (που περιλαμβάνει την Αργολίδα, την Κορινθία και την Αρκαδία, πλην Μεγαλόπολης και Γορτυνίας) η μονάδα θα γίνει στην Παλαιόχουνη Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης
·         Για τη 2η διαχειριστική ενότητα (που περιλαμβάνει τη Μεσσηνία, τη Γορτυνία και τη Μεγαλόπολη) η μονάδα θα γίνει στην Καλλιρρόη του Δήμου Οιχαλίας και
·         Για τη 3η διαχειριστική ενότητα (Λακωνία) η μονάδα θα λειτουργήσει στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα.
·         Οι δύο σταθμοί μεταφόρτωσης θα γίνουν σε περιοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών (περιοχή Νέας Κίου) και η δεύτερη σε περιοχή του Δήμου Κορινθίων.

Ο κ. Τατούλης επιζητεί και παίρνει (αλλοίμονο!) εν λευκώ εξουσιοδότηση  της ΕΕ του περιφερειακού συμβουλίου. Σε νεότερες δηλώσεις αποκαλύπτει ότι ο ίδιος πληροφορήθηκε τις θέσεις χωροθέτησης μετά την κατάθεση της ΜΠΕ(!!!). Ομολογείται, δηλαδή, ότι έγινε επιλογή αναδόχου, χωρίς να είναι γνωστή η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (!!!).

Με παρέμβασή της η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, ΓΓ του ΥΠΕΚΑ, που κατάγεται και πολιτεύεται στη Μεσσηνία, υποστηρίζει ότι:
·         Η ΜΠΕ δεν κατατέθηκε από τον ανάδοχο, αλλά από την περιφέρεια
·         Η ευθύνη της χωροθέτησης ανήκει στην περιφέρεια και όχι στον ανάδοχο
·         Ο κ. Τατούλης γνώριζε τις θέσεις χωροθέτησης, πριν την κατάθεση της ΜΠΕ στο ΥΠΕΚΑ
·         Θεωρεί λαθος τη χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας
·         Δεν θα υπογράψει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αν η ΜΠΕ δεν εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη χωροθέτηση
·         Θεωρεί σημαντικό ζήτημα τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών

Τώρα, ο κ. Τατούλης τρέχει και δεν προλαβαίνει … Προσπαθεί, μάταια, να πείσει τους κατοίκους της Καλλιρρόης, καλεί την ΤΕΡΝΑ στο περιφερειακό συμβούλιο, ενώ δέχεται και τα πυρά της αντιπολίτευσης. Η υπόθεση φαίνεται ότι θα τραβήξει σε μάκρος και θα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια μιας επιλογής, που τόσο πολύ διαφημίστηκε από το επικοινωνιακό επιτελείο του κ. Τατούλη, παρά την εντυπωσιακή αδιαφάνεια που τη χαρακτήρισε. Να σκεφτεί κανείς-μία ότι περιμένουμε τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για να πληροφορηθούμε την τεχνική λύση που επιλέχθηκε.

Προσωρινή διαχείριση

Ανάμεσα στις άλλες δηλώσεις του, ο κ. Τατούλης μας πληροφόρησε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 τη διαχείριση θα την έχει πάρει ο προσωρινός ανάδοχος χρησιμοποιώντας όλες τις δομές που υπάρχουν μέχρι τώρα. Δεν είναι σαφές σε ποιες δομές αναφέρονται και τι, ακριβώς, θα περιλαμβλάνει η προσωρινή διαχείριση. Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι μέσα στο 2013 έχουν πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση τα παρακάτω πέντε έργα διαχείρισης:


Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Μεταφέρεται RDF για καύση στην ΑΓΕΤ, στο Αλιβέρι

Τη μεταφορά RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι, με προορισμό την καύση του, καταγγέλει ο Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος Αλιβερίου και περιχώρων. Πρόκειται για μια υπόθεση που ανακινήθηκε για πρώτη φορά το 2006 και αφού πέρασε από πολλά κύματα, εξαιτίας των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, φτάσαμε στην έκδοση απόφασης λειτουργίας της νέας μοναδας καύσης RDF, στις 27/3/2013. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς, στις 1/4/2013.

Η ΑΓΕΤ προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης στο Διοικητικό Εφτείο Πειραιά, που εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής της απόφασης του περιφερειάρχη, στις 28/5/2013, μέχρι την εκδίκαση της απόφασης. Στις 9/7/2013, που συζητήθηκε επί της ουσίας η προσφυγή της ΑΓΕΤ, το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρόλα αυτά, η ΑΓΕΤ θεωρεί ότι δεν ισχύει η απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, άρχισε να μεταφέρει RDF στις εγκαταστάσεις της και, πιθανότατα, θα αρχίσει την καύση. Αυτή τη στιγμή, είναι άγνωστη η προέλευση του RDF.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συλλόγου προστασίας περιβάλλοντος Αλιβερίου και περιχώρων. Καταγγελία με αντίστοιχο περιεχόμενο έχει σταλεί στην περιφέρεια Στερεάς, στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου, στο ΑΤ Αλιβερίου και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν υποβολής σχετικού μας αιτήματος, η Ελληνική Αστυνομία προέβη σε σχετικούς ελέγχους, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ΑΓΕΤ-LAFARGE προβαίνει ήδη σε μεταφορά και αποθήκευση RDF στο εργοστάσιο της στο Αλιβέρι. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση από τις κληθείσες αρμόδιες αρχές αναφορικά με το εάν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και ως προς τυχόν καύση RDF. Ένα όμως είναι «γεγονός»: Τα «σκουπίδια» ήλθαν ήδη στα σπίτια μας, ενώ ελλοχεύει πάντα και ο κίνδυνος της εν συνεχεία καύσης τους.

Μάλιστα, για την νομιμότητα της πράξης της, η ΑΓΕΤ – LAFARGE επικαλείται την από 28/05/2013 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Α’  Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία ανέστειλε  προσωρινά και «…μέχρις έκδοσης της αποφάσεως του Δικαστηρίου (εν Συμβουλίω) επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής…», την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας για την απαγόρευση καύσης RDF. Μια απόφαση που, εξ όσων γνωρίζουμε,  κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, χωρίς όμως να ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο, και κυρίως  η Επιτροπή των κατοίκων, ως όφειλε, με αποτέλεσμα να χαθεί η δυνατότητα  νομικής  υποστήριξης  της ανατροπή της.

Την ίδια στιγμή, όμως, η ΑΓΕΤ-LAFARGE ενδεχομένως να μην ενθυμείται ότι με την εν συνεχεία εκδοθείσα υπ’ αριθ. 8/2013, από 9/7/2013, απόφαση του Α2 Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (σε Συμβούλιο,) η ως άνω προσωρινή διαταγή ανακλήθηκε, δηλαδή στην ουσία ανετράπη, αφού το εν λόγω Δικαστήριο έκρινε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε «…την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως καθώς και την εκκρεμή αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας…».

Κατόπιν τούτων, είναι απόλυτα εμφανές, ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε νομιμοποίηση για την ΑΓΕΤ ως προς ενδεχόμενη καύση του RDF, ούτε για την αποθήκευσή του, ούτε καν για την μεταφορά του. Είναι εμφανές ότι δεν είναι δυνατόν να εξελίσσονται «πειράματα» εις βάρος της Υγείας των κατοίκων της ευρύτερης Περιοχής Αλιβερίου.

Γι αυτό και:
1.  Καλούμε το Δήμο Κύμης Αλιβερίου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να λάβουν θεσμικές  πρωτοβουλίες διακοπής της μεταφοράς και αποθήκευσης του RDF.
2.  Καλούμε του Επιθεωρητές Περιβάλλοντος να παρέμβουν άμεσα, να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και κυρίως να προβούν σε γενικευμένο έλεγχο ως προς το εάν και σε ποιο βαθμό, η επιχείρηση τηρεί τις Περιβαλλοντικές της Δεσμεύσεις.
3.  Τέλος, δηλώνουμε ότι προσφεύγουμε άμεσα και αιτούμαστε Νομική  Προστασία από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αλιβέρι, 29/9/2013


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ