Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Τι πληρώνει ο δήμος Αθήνας στον ΕΔΣΝΑ;

Πολλαπλά χρήσιμη αποδεικνύεται η επεξεργασία στοιχείων των ΕΣΔΚΝΑ και ΕΔΣΝΑ, που αφορούν στις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των δήμων της Αττικής και στο κόστος της διαχείρισής τους στην εγκατάσταση της Φυλής (ΕΜΑΚ και ΧΥΤΑ Φυλής). Επεξεργασία που έγινε από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ και δημοσιοποιήθηκε πλατιά. Αποδείχθηκε χρήσιμη, όχι μόνο για τα άμεσα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την απλή ανάγνωση και ερμηνεία των σχετκών πινάκων. Αλλά και για τις προεκτάσεις της.

Αναφερόμαστε, κυρίως, στη διασταύρωση των στοιχείων των ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ και αυτών που τηρούν, όσοι τηρούν, οι δήμοι της Αττικής. Δεν διακινδυνεύουμε, ιδιαίτερα, αν ισχυριστούμε ότι:
·       Οι περισσότεροι δήμοι δεν τηρούν αρχεία των σύμμεικτων ΑΣΑ, που οδηγούνται στη Φυλή.
·       Στις περιπτώσεις που οι δήμοι τηρούν κάποια αρχεία, τα στοιχεία τους (ποσότητες ΑΣΑ) βρίσκονται σε μεγάλη αναντιστοιχία με τα στοιχεία των ΕΔΣΝΑ - ΕΔΣΝΑ.
·       Ακόμη μεγαλύτερη άγνοια επικρατεί στο πεδίο του κόστους διαχείρισης, με τους περισσότερους δήμους να έχουν πλήρη άγνοια για τα τέλη εισόδου στη Φυλή και, φυσικά, να μην έχουν συγκεκριμένη πολιτική μείωσής τους.

Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε το πώς εκφράζονται αυτά τα προβλήματα στο δήμο Αθήνας, επειδή είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Αττικής κι επειδή τα κόστη διαχείρισης είναι πολύ μεγάλα, σε απόλυτους αριθμούς. Αφορμή ήταν ο απολογισμός της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου Αθήνας, για το 2012, που έφτασε στα χέρια μας. Ο δήμος της Αθήνας δίνει την εικόνα μιας ελεγχόμενης διαχείρισης, με σχετικά καλά αποτελέσματα, συγκρινόμενος με τους άλλους δήμους, ως προς τις ποσότητες ΑΣΑ, ανά κάτοικο και ως προς το επίπεδο της ανακύκλωσης συσκευασιών. Εκείνο που μας παρακίνησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων είναι οι μεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων δήμου και ΕΣΔΚΝΑ-ΕΔΣΝΑ, που τις παρουσιάζουμε, συνοπτικά, στον παρακάτω πίνακα. Δίνουμε ξεχωριστά τα στοιχεία του δήμου, ξεχωριστά τα στοιχεία των ΕΔΣΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ και τα συγκρίνουμε. Όπου υπάρχουν κενά, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.


Τι προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων:

1.  Μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις ποσότητες των ΑΣΑ που οδηγούνται στη Φυλή. Η διαφορά για το 2010 είναι 78.083,82 τόνοι και για το 2011 39.876,09 τόνοι. Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι ο δήμος Αθήνας δεν συνυπολογίζει στα ΑΣΑ, που οδηγούνται στη Φυλή, το υπόλειμμα της ανακύκλωσης (ενδεικτικά, 19.614 τόνοι για το 2012) οι διαφορές εξακολουθούν να είναι τεράστιες.
2.  Κατά συνέπεια, έχουν αντίστοιχη απόκλιση για τα παραγματικά οφειλόμενα ποσά από το δήμο Αθήνας στους ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ. Για το 2011, που τα διαθέσιμα στοιχεία μας επιτρέπουν ακριβή υπολογισμό, οι απαιτήσεις του ΕΔΣΝΑ είναι υψηλότερες κατά 1.794.424,05 από αυτές που υπολογίζει ο δήμος.
3.  Επειδή οι ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ προεισπράττουν το τέλος εισόδου, οι απαιτήσεις τους από το δήμο Αθήνας είναι ακόμη υψηλότερες. Αν δεχτούμε σαν ακριβή τα στοιχεία του δήμου Αθήνας, η διαφορά  προεισπραχθέντων - οφειλομένων τελών ανέρχεται σε 7.967.890,50 ευρώ για το 2011 και σε 4.995.216,45 ευρώ για το 2012.

Τα ερωτήματα είναι αυτονόητα:
1.  Ποιες είναι οι πραγματικές ποσότητες των ΑΣΑ του δήμου Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος των ΚΔΑΥ, που οδηγήθηκαν στην ΟΕΔΑ Φυλής (ΕΜΑΚ, ΧΥΤΑ); Ισχύουν τα ζυγολόγια του ΕΔΣΝΑ, που παραδίδονται και στο δήμο; Έχει κάποιο δικό του σύστημα ζύγισης ο δήμος Αθήνας;
2.  Γνωρίζει ο δήμος Αθήνας τις ασυμφωνίες με τα στοιχεία των ΕΣΔΚΝΑ-ΕΔΣΝΑ; Έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες για επανόρθωση;
3.  Ποια είναι τα ποσά που έχει καταβάλλει σε ΕΣΔΚΝΑ - ΕΔΣΝΑ ο δήμος Αθήνας, με τη μορφή τελών εισόδου στην ΟΕΔΑ Φυλής, για τα έτη 2010-2011-2012; Εάν έχουν προκαταβληθεί μη οφειλόμενα ποσά, έχει γίνει επιστροφή χρημάτων ή συμψηφισμός με επόμενες χρεώσεις;

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έχει προωθήσει τα ερωτήματα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθήνας, του οποίου τις εξηγήσεις αναμένουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου