Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Νέα δεδομένα για τη μονάδα της Κερατέας

Όπως είχε προαναγγελθεί, στις 6/12/2013, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε το σχέδιο προκήρυξης της Β.Ι φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ»

Στην απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αναφέρεται ότι: «το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η χωροθέτηση προβλέπεται στην ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής και η συνολική ετήσια δυναμικότητα θα είναι 80.000 τόνων αστικών απορριμμάτων σύμφωνα και με την 94/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρεωτικής».

Θυμίζουμε ότι η πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ ήταν για μονάδα ετήσιας δυναμικότητας 127.500 τόνων, ενώ η αρχική πρόβλεψη της α΄ φάσης του διαγωνισμού ήταν για 127.500 τόνους το μέγιστο. Στην προκήρυξη της α΄ φάσης αφηνόταν ανοιχτό το θέμα του προσδιορισμού της τελικής δυναμικότητας της μονάδας, όπως και το θέμα της χωροθέτησής της.

Ως προς το θέμα της δυναμικότητας φαίνεται να υιοθετείται η πρόταση του δήμου Λαυρεωτικής. Σχετικά πρόσφατα, επίσης, το ΥΠΕΚΑ μίλησε για ακύρωση του ΧΥΤΑ της Κερατέας. Εκεί που τα πράγματα εξακολουθούν να εμφανίζεται συγκεχυμένα είναι στα θέματα της χωροθέτησης της μονάδας και των περιοχών που θα εξυπηρετεί, αφού η απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αναφέρεται σε έργο του ΠΕΣΔΑ και στην ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής. Θα είναι το Οβριόκαστρο και θα εξυπηρετεί όλη την ΝΑ Αττική, που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ ή θα είναι οι Φοβόλες και θα εξυπηρετούνται μόνο οι δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού;

Ερωτηματικό αποτελεί και το ουσιαστικό περιεχόμενο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Διότι αν έχει υπάρξει συμφωνία για την τεχνική λύση που προτείνει ο δήμος (με την ανοχή των εργολάβων;), τότε περιττεύει η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Στην περίπτωση αυτή ο ανταγωνιστικός διάλογος θα έχει τυπικό χαρακτήρα. 


Νεότερη ενημέρωση

Σε δελτίο τύπου, που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση της απόφασης, γίνεται γνωστό ότι σαν θέση της ΟΕΔΑ ΝΑ Αττικής προσδιορίζεται η περιοχή «Φοβόλες» της Κερατέας. Η δυνατότητα αλλαγής της χωροθέτησης, από το Οβριόκαστρο στις Φοβόλες, είχε δοθεί με τροπολογία στο ν. 4122/2013 (άρθρο 28). Με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν υπάρχει ακόμη, αλλά στο πλαίσιο της συναίνεσης που φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο θεωρείται δεδομένο. Να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ πήρε μέρος και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λεβαντής.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκπόνηση ΜΠΕ, στη βάση μιας συγκεκριμένης τεχνικής λύσης, εξυπηρετεί (και) την αλλαγή της χωροθέτησης της εγκατάστασης. Πιθανότατα, δεν προδιαγράφει την ακριβή τεχνική λύση που θα επιλεγεί, κάτι που φαίνεται να αντιφάσκει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το θέμα ενδέχεται να αποσαφηνίζεται στα αναλυτικά τεύχη της προκήρυξης της β΄ φάσης του διαγωνισμού, που, όμως, παραμένουν απόρρητα για τους «κοινούς» θνητούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου