Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σε καθεστώς αδιαφάνειας εκπονείται το νέο σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ του δήμου Αθήνας

Στις 19/12/2013 ήρθε για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας (θέμα 51ο) το παρακάτω θέμα: «Έγκριση Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για τη μίσθωση, εγκατάσταση και προμήθεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αδειοδοτημένου χώρου υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων σε απόσταση έως και 30 χλμ από τα όρια του Δήμου». Από το «τηλεγραφικό» εισηγητικό κείμενο και από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψε το πρωτοφανές: να ζητείται η συναίνεση του ΔΣ στη χωροθέτηση έργων ενός νέου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, για το οποίο σχέδιο όχι μόνο δεν είχε αποφασίσει σχετικά, αλλά δεν είχε καν ενημερωθεί (!).

Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και η λήψη απόφασης μετατέθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, που πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 16/1/2014. Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου, όπως και μια μελέτη - έκθεση αξιολόγησης του σχεδίου, το τρίτο και τελευταίο μέρος της οποίας έχει ημερομηνία Οκτώβρης 2013 (παρουσιάζεται παρακάτω). Τη μελέτη αυτή τα αρμόδια πολιτικά στελέχη του δήμου άρχισαν να τη διακινούν άτυπα, μετά την πρώτη συζήτηση στο ΔΣ (19/12/2013) και μόλις πριν λίγες μέρες την έστειλαν στα μέλη του ΔΣ, ενόψει της νέας συνεδρίασης.Πέρα από την αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε σημασία έχει και το περιεχόμενο του νέου σχεδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα βασικά του σημεία και ακολουθεί ένας πρώτος σχολιασμός.
  
Ο νέος σχεδιασμός

·       Κατασκευάζεται σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), στον Ελαιώνα.
·       Κατασκευάζεται κινητός ΣΜΑ, μέχρι την κατασκευή του σταθερού (υποθέτουμε στον ίδιο χώρο).
·       Γίνεται υπογειοποίηση συμπιεστών.
·       Καθιερώνεται ξεχωριστή συλλογή οργανικών σε 1ο, 3ο και 7ο ΔΔ (καφέ κάδος).
·       Στο  1ο, 3ο και 7ο ΔΔ διαμέρισμα παύει η ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος). Οι συσκευασίες θα απορρίπτονται, πλέον, στον (πράσινο) κάδο των σύμμεικτων.
·       Στα υπόλοιπα τέσσερα ΔΔ (2ο, 4ο, 5ο και 6ο) θα συνεχίσουν να υπάρχουν ο πράσινος κάδος για τα σύμμεικτα και ο μπλε κάδος για τα απόβλητα συσκευασίας.
·       Τα σύμμεικτα των τεσσάρων ΔΔ (2ο, 4ο, 5ο και 6ο) θα οδηγούνται στην ΕΜΑΚ. Δεν διευκρινίζεται αν έχει προηγηθεί συμφωνία σε αυτό το ζήτημα με τον ΕΔΣΝΑ
·       Κατασκευάζεται μονάδα διαλογής των ΑΣΑ 1ου, 3ου και 7ου ΔΔ, δυναμικότητας 110.000 τ/έτος, με δύο «γραμμές παραγωγής». Η μία θα υποδέχεται το ρεύμα των σύμμεικτων και η άλλη το ρεύμα των προδιαλεγμένων οργανικών, προτού οδηγηθούν στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης, για απομάκρυσνη των μη οργανικών υλικών. Σε άλλο σημείο αναφέρεται (και στο γράφημα με το διάγραμμα ροών) ότι η μονάδα διαλογής θα υποδέχεται και τα ανακυκλώσιμα των τεσσάρων ΔΔ (2ο, 4ο, 5ο και 6ο), που εξακολουθούν να έχουν τον μπλε κάδο, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό θα γίνεται στη «γραμμή παραγωγής» των σύμμεικτων ή θα υπάρχει μια τρίτη γραμμή. Το σύνολο, πάντως, των παραπάνω ρευμάτων εκτιμάται σε, περίπου, 150.000 τ/έτος.
·       Κατασκευάζεται μονάδα αναερόβιας χώνευσης των προδιαλεγμένων οργανικών των τριών ΔΔ (1ου, 3ου και 7ου), που συνοδεύεται από μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ή και θερμότητας) και εγκατάσταση κομποστοποίησης στερεού οργανικού υπολείμματος (υποδέχεται τα προδιαλεγμένα οργανικά των 1ου, 3ου και 7ου ΔΔ).
·       Η χωροθέτηση των δύο μονάδων προβλέπεται να γίνει σε έκταση στα όρια της υπάρχουσας ΟΕΔΑ Φυλής. Η συγκεκριμένη έκταση ανήκει στο Δήμο Φυλής και χρησιμοποιείται σήμερα ως αμαξοστάσιο για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων. Εναλλακτικά εξετάζονται και άλλοι δύο χώροι που γειτνιάζουν με τη συγκεκριμένη έκταση.
·       Τα κόστη κατασκευής υπολογίζονται: για το σταθερό ΣΜΑ στα 13 εκ. ευρώ, για τον κινητό ΣΜΑ στα 2 εκ. ευρώ, για τη μονάδα διαλογής στα 5 εκ. ευρώ (σε άλλο σημείο ανφέρονται 8 εκ. ευρώ) και για τη μονάδα αναερόβιας χώνευσης στα 12,5 εκ. ευρώ. Το συνολικό κόστος προβλέπεται να ανέλθει στα 36.769.500 ευρώ (μαζί με προμήθεια κάδων, υπογειοποίηση συμπιεστών, απρόοπτα κλπ.).
·       Το νέο σύστημα διαχείρισης εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος  78.540.992,37 ευρώ και έσοδα 5.177.360,05 ευρώ. Δηλαδή, τελικό ετήσιο κόστος 73.363.632 ευρώ, όταν το σημερινό ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 85.782.494,40 ευρώ.
·       Τη διαχείριση των μονάδων θα την έχει ό ίδιος ο δήμος Αθήνας.


πρώτα σχόλια

1.     Η μελέτη φαίνεται ότι περιλαμβάνει τρία παραδοτέα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα δύο πρώτα. Το τρίτο παραδοτέο της έκθεσης φέρει ημερομηνία Οκτώβρης του 2013. Μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή γνωστοποίηση του νέου σχεδίου και, φυσικά, καμία διαβούλευση. Αδιανόητο για μια τέτοιου είδους αλλαγή στον τομέα διαχείρισης των ΑΣΑ.
2.     Κομβικό θέμα παραμένει η χωροθέτηση των νέων μονάδων. Αν και δεν τεκμηριώνεται με κάποια στοιχεία, φαίνεται να υπάρχει η βεβαιότητα ότι μπορεί να χωροθετηθεί δίπλα στην υφιστάμενη (και μελλοντική) ΟΕΔΑ Φυλής. Αν ισχύει αυτή η επιλογή καθόλου δεν συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση της συγκεκριμένης περιοχής. Αντιθέτως, συμβάλλει στην τάση συγκέντρωσης και νέων δραστηριοτήτων.
3.     Αφήνει «χώρο» της τάξης των 110.00 τόνων/έτος στη δυναμικότητα των δύο νέων μονάδων στη Φυλή, που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης. Κάποιος-α καχύποπτος-η θα το ερμήνευε και σαν δυνατότητα επεξεργασίας ΑΣΑ και άλλων περιοχών στις συγκεκριμένες μονάδες.
4.     Γενικότερα, ο σχεδιασμός δεν συνάδει με μια λογική αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων και εφαρμογής της αρχής της εγγύτητας στη διαχείριση των ΑΣΑ του δήμου Αθήνας. Ακόμη κι αν ήταν σωστή η συγκεκριμένη επιλογή διαχείρισης, δεν εξηγείται για ποιο λόγο αποκλείεται ο Ελαιώνας σαν περιοχή χωροθέτησης, γεγονός που θα έκανε αχρείαστη την κατασκευή και λειτουργία ΣΜΑ.
5.     Δεν προδιαγράφεται η προοπτική της επέκτασης της προδιαλογής των οργανικών στα υπόλοιπα διαμερίσματα, ούτε το πώς θα γίνεται η διαχείριση των ΑΣΑ σε αυτήν την περίπτωση.
6.     Δεν γίνεται καμία, απολύτως, αναφορά στην πρόθεση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για δημιοργία μονάδας αερόβιας κομποστοποίησης προδιαλεγμενων οργανικών.
7.     Υπάρχει μια αναντιστοιχία στη δυναμικότητα της μονάδας διαλογής και στις ποσότητες των εισερχομένων σε αυτήν ΑΣΑ. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι θα λειτουργεί με βάρδιες.
8.     Αν, όπως περιγράφεται, το σύνολο των ανακυκλώσιμων (προδιαλεγμένων ή μη) οδηγείται στη μονάδα διαλογής του δήμου, τότε παύει να έχει νόημα η συνεργασία με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ (μπλε κάδος). Στη μελέτη δεν γίνεται σχετική αναφορά.
9.     Είναι θετικό στοιχείο η καθιέρωση γενικευμένης προδιαλογής οργανικών, έστω στα τρία διαμερίσματα, που, όμως, αναιρείται από την κατάργηση της προδιαλογής υλικών συσκευασίας. Το τελευταίο μόνο σαν οπισθοχώρηση μπορεί να ερμηνευτεί.
10.   Θετικό στοιχείο είναι ότι ο δήμος Αθήνας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ακολουθεί την πεπατημένη της εκχώρησης δραστηριοτήτων διαχείρισης ΑΣΑ σε ιδιώτες. 


1 σχόλιο:

  1. ΑΠΑΝΤΙΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ SALAMINA PRESS ΣΤΟΝ ΔΕΡΤΟΥΖΟ ΜΑΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΤρελούτσικο αγοράκι ΤΟΥ ΛΙΜΝΙΟΝΑ με 8.656,790 εκ ΕΥΡΩ αν τα διαιρέσουμε δια του 50 που είναι περίπου τα λιμάνια που εγκριθήκαν τι μας κάνει ????


    173,136 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ για κάθε λιμάνι εάν αφαίρεσης αυτό που παραμένει 133,315 ΕΥΡΩ στα έργα σας ,θα βάλετε ένα βαρκάκι στο λιμάνι και εάν το βλέπεις με μεγενθητικο φακό και είσαι τρελός η βλάξ η ανίδεος τότε έτσι το βλέπεις σαν κρουαζιεροπλοιο γιαυτό ρε ΔΕΡΤΟΥΖΟ έχεις γίνει ο γραφικός του νησιού τουλάχιστον σταμάτα να εκτίθεσαι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή