Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Η μονάδα του Γραμματικού προπομπός των έργων της Αττικής

Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, τη Δευτέρα 20/1/2014, εγκρίθηκε το πρακτικό για την ολοκλήρωση της φάσης Β.Ι του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Γραμματικού.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του ΕΔΣΝΑ, ο διαγωνισμός περνά στο επόμενο στάδιο, που περιλαμβάνει την αποστολή επιστολής στους διαγωνιζόμενους για παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικής προσφοράς και τη διανομή στους διαγωνιζόμενους του σχεδίου σύμβασης σύμπραξης.

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, σε αυτό το σημείο του διαγωνισμού, έχει γίνει η επιλογή της επιθυμητής τεχνικής λύσης, στη βάση της οποίας θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Δεν είναι βέβαιο αν θα δημοσιοποιηθεί η τεχνική λύση που έχει επιλεγεί και το σχέδιο σύμβασης σύμπραξης. Η εμπειρία από τους διαγωνισμούς, που έχουν καταλήξει στην επιλογή προσωρινού αναδόχου (Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία και Σέρρες) είναι αρνητική. Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι είναι αδιανόητο τα πιο κρίσιμα σημεία του διαγωνισμού να τα διαχειρίζονται κλειστές ομάδες τεχνοκρατών και αμειβόμενων αδρά εξωτερικών συμβούλων και να μην υπάρχει η πιο πλατιά δημοσιότητα. Ποιους-ές, τελικά, αφορούν αυτά τα έργα; Την κρατική γραφειοκρατία και τους εργολάβους ή τους πολίτες και την κοινωνία;  


Τίθεται, μερικές φορές, το ερώτημα αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα στην επιλογή να προηγηθεί η μονάδα του Γραμματικού. Μπορεί να πρόκειται για σύμπτωση. Ίσως, να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μικρή η δυναμικότητα της μονάδας και λιγότερα τα όποια προβλήματα. Ας κρατήσουμε, όμως, και την παρακάτω εκδοχή: Ο ΧΥΤΥ του Γραμματικού, παρά την παραπομπή του θέματος στην επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου,  έχει, σχεδόν, ολοκληρωθεί. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον να λειτουργήσει, όσο γίνεται πιο σύντομα. Για να γίνει, όμως, αυτό πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας, αφού δεν μπορεί να υποδέχεται ανεπεξέργαστα απορρίμματα για απευθείας ταφή. Ίδωμεν …

1 σχόλιο: