Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΜΠΕ για μονάδα κομποστοποίησης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής

Ο ΕΔΣΝΑ έχει προωθήσει στο ΥΠΕΚΑ, για περιβαλλοντική αδειοδότηση, ΜΠΕ για μονάδα κομποστοποίησης στην εγκατάσταση της Φυλής. Η ΜΠΕ έχει διαβιβαστεί από το ΥΠΕΚΑ στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τις σχετικές γνωμοδοτήσεις. Ανάμεσά τους και στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, το οποίο γνωστοποίησε ότι η ΜΠΕ βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη "διαβούλευση", το θέμα θα συζητηθεί για γνωμοδότηση σε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής.

Το έργο φέρει τον τίτλο: «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών ή/και πράσινων αποβλήτων, στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» και έχει φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Στην προκήρυξη των μονάδων Α. Λιοσίων και Φυλής προβλέπεται ότι:  «κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού». Υποθέτουμε ότι η συγκεκριμένη ΜΠΕ εξυπηρετεί την υποστήριξη μιας τέτοιας επιλογής, αφού η ένταξη σε πράξη χρηματοδότησης των έργων προϋποθέτει την ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δύο μονάδες επεξεργασίας. Θυμίζουμε ότι, από 5/1/2011, υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και για μονάδα βιολογικής ξήρανσης σε Α. Λιόσια και Φυλή. Η πρακτική δείχνει ότι, μετά την οριστικοποίηση της φύσης των έργων και την ανάθεσή τους, ακολουθεί επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκεί όπου αυτή υπάρχει ή νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, όταν δεν προϋπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου