Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Νέα τμήματα του ΕΣΔΑ σε "διαβούλευση"

Το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε διαβούλευση και το 4ο παραδοτέο της αναθεώρησης του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τα παραρτήματά του. Συνεχίζεται, συνεπώς, η τακτική της τμηματικής παράδοσης - «σαλαμοποίησης» του ΕΣΔΑ και ο ευτελισμός της διαβούλευσης, αφού η λήξη της και για το 4ο παραδοτέο παραμένει η 31η/1/2014. Θυμίζουμε ότι τα παραδοτέα της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ είναι τα παρακάτω:

1ο Παραδοτέο: Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα.
2ο Παραδοτέο: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
3ο Παραδοτέο: Πολιτικές και νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει ο νέος ΕΣΔΑ και  καθορισμός στόχων.
4ο Παραδοτέο: Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και άμεσους – μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
5ο Παραδοτέο: Σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.
6ο Παραδοτέο: Γεωχωρικά δεδομένα - χάρτες και βάσεις δεδομένων.
7ο Παραδοτέο: Οικονομικοί πόροι υλοποίησης κάθε σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
8ο Παραδοτέο: Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΑ.
9ο Παραδοτέο: Κείμενο σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης ΕΣΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου