Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΕΟΑΝ και ο ΕΔΣΝΑ «ανακαλύπτουν» τα σκουπίδια των νησιών

Είναι πολλές οι προβληματικές πτυχές της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών στη χώρα μας και, ιδιαίτερα, της ανακύκλωσης συσκευασιών με το σύστημα του μπλε κάδου της ΕΕΑΑ. Κατά διαστήματα, έρχονται στην επιφάνεια περιστατικά, που αναδεικνύυν την κακοδιαχείριση και την αδιαφάνεια των αρμόδιων φορέων (ΕΕΑΑ - ΕΟΑΝ), γεγονός που τους έχει τοποθετήσει στο στόχαστρο και ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών.  

Τέσσερις κρίσιμες πτυχές αυτών των πρακτικών είναι οι εξής:
1. Η πλημμελής λειτουργία του μπλε κάδου στα νησιά και η μεταφορά, εδώ και χρόνια, του περιεχομένου τους σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) της Αττικής.
2. Το υπόλειμμα (μη ανακυκλώσιμα υλικά) των μπλε κάδων των νησιωτικών περιοχών δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιστρέφεται από τα αντίστοιχα ΚΔΑΥ, όπως προβλέπεται. Εικάζουμε ότι οδηγείται στη Φυλή και «χρεώνεται» στους δήμους της Αττικής, που εξυπηρετούνται από τα ίδια ΚΔΑΥ. Επειδή είναι κοινή η υποδοχή και επεξεργασία των μπλε κάδων δήμων της Αττικής και νησιωτικών δήμων, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει καν σαφής εικόνα για τις ακριβείς ποσότητες του υπολείμματος, που αντιστοιχούν στους νησιωτικούς δήμους.
3. Η «εν πολλαίς αμαρτίας περιπεσούσα» ΕΕΑΑ και ο ΕΟΑΝ αρνούνται να δώσουν στοιχεία για το ποιους δήμους εξυπηρετεί το κάθε ΚΔΑΥ και για τις επιδόσεις τους.
4. Έχουν υπάρξει επώνυμες καταγγελίες ότι ΚΔΑΥ της Αττικής χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων σε αυτά, για την μεταβάπτισή τους σε υπόλειμμα ανακύκλωσης και την τελική τους διάθεση στη Φυλή.

Το καλοκαίρι του 2013 οι κινήσεις πολιτών ΠΡΩΣΥΝΑΤ και Ecoeleusis τεκμηρίωσαν την παράνομη μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων από τη Μύκονο σε ΚΔΑΥ του Ασπροπύργου, με το μανδύα των ανακυκλώσιμων. Ταυτόχρονα, αποκάλυψαν και κατήγγειλαν όλες τις πτυχές που προαναφέρθηκαν, ζητώντας πειστικές εξηγήσεις από την περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και τον ΕΟΑΝ, καθώς και τον έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Οι πρώτοι ακολούθησαν μια τακτική συγκάλυψης του προβλήματος και εφησυχασμού, ενώ οι επιθεωρητές περιβάλλοντος ξεκίνησαν κάποιους ελέγχους, των οποίων το πόρισμα δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Στην πράξη, όμως, αναγκάζονται να αναγνωρίσουν τις κραυγαλέες παρανομίες και ατασθαλίες τους. Η εκτίμηση αυτή τεκμηριώνεται από την ουσιαστική αναστολή της λειτουργίας της ανακύκλωσης στα νησιά, που εξυπηρετούνται από ΚΔΑΥ της Αττικής, όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τετάρτη 5/2/2014. Και, επιπλέον, από την προσπάθεια νομιμοποίησης αυτής της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα:

Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τετάρτη 5/2/2014, ήρθε για συζήτηση αίτημα του ΕΟΑΝ (από 12/11/2013) για διάθεση του υπολείμματος των μπλε κάδων νησιωτικών περιοχών στη Φυλή, για λόγους περιβαλλοντικούς, πρακτικούς και οικονομικούς. Η ποσότητα του υπολείμματος, άγνωστο πως, εκτιμάται σε 2.000 τόνους/έτος. Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ ήταν θετική με ορισμένες προϋποθέσεις: έκδοση ΚΥΑ (αντίστοιχης με τη μεταφορά απορριμμάτων από την Πελοπόνησο), μέγιστη ποσότητα 2.000 τόνων/έτος, επιμερισμό των ποσοτήτων στους δήμους από την ΕΕΑΑ, δυνατότητα υποστήριξης και για δεύτερο έτος, χρέωση με 60 ευρώ/τόνο προπληρωμένο. Καμία αναφορά στο τι γίννταν μέχρι τώρα και με τίνος την ευθύνη.

Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, αντί να διερευνήσει την ουσία του ζητήματος, να ανατρέξει στις μέχρι τώρα παράνομες πρακτικές και στις ευθύνες που ανακύπτουν, να τεκμηριώσει το μέγεθος του προβλήματος και τη δυνατότητα ουσιαστικής αντιμετώπισής τους, κατέληξε στην περισπούδαστη απόφαση αναβολής λήψης απόφασης, ώστε στο μεταξύ:
- να υποβληθεί το ίδιο αίτημα από τους ενδιαφερόμενους νησιωτικούς δήμους και όχι από τον ΕΟΑΝ και
- να ζητηθούν εξηγήσεις γιατί δεν δίνεται στον ΕΔΣΝΑ μερίδιο από το τέλος ανακύκλωσης

Αυτά, κατά τον ΕΔΣΝΑ, συνιστούν την ουσία του προβλήματος και τα συμπεράσματα δικά μας.

Τι πραγματικά θάβεται στη Φυλή;

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που έχει δημοσιοποιήσει και έχει θέσει με έμφαση στον ΕΔΣΝΑ η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, χωρίς να λάβει απάντηση: 

Οι ποσότητες των ΑΣΑ που οδηγούνται στη Φυλή δεν είναι μόνο αυτές που εμφανίζει, επίσημα, ο ΕΔΣΝΑ και τις καταχωρίζει στους δήμους της Αττικής. Υπάρχουν τα λεγόμενα «ιδιωτικά» ΑΣΑ, υπάρχει το υπόλλειμμα των νησιωτικών δήμων, υπάρχουν και τα σύμμεικτα περιοχών εκτός Αττικής και τα βιομηχανικά απόβλητα, που οδηγούνται παράνομα στη Φυλή, μέσα από διάφορες δαιδαλώδεις διαδρομές. Αναρωτιόμαστε πότε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και ο κ. Σγουρός θα αισθανθούν την ανάγκη να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί. Εκτός αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. Οπότε και πάλι κάποιες εξηγήσεις χρειάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου