Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Παρέμβαση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ στη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ κατέθεσε τα σχόλια και τις προτάσεις της, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του δημόσιου διαλόγου, για τις μελέτες του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ). Στο κείμενο παρατίθενται οι απόψεις για το χαρακτήρα της διαβούλευσης, επισημαίνονται οι βασικές παραλείψεις των μελετών, διατυπώνονται οι ενστάσεις και κατατίθενται προτάσεις στα πιο σημαντικά ζητήματα. Η παρέμβαση συνοδεύεται και από την ολοκληρωμένη πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, όπως έχει διατυπωθεί δημόσια από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ.

Στη συνέχεια παρατίθενται πλήρη και τα δύο κείμενα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου