Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Συγκροτήθηκε Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Είκοσι τέσσερις (24) συλλογικότητες, με μόνιμη δράση για τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, συγκρότησαν πανελλαδικό Δίκτυο συντονισμού. Η συγκρότηση του Δικτύου ήταν αποτέλεσμα ουσιαστικών συνεννοήσεων το τελευταίο τρίμηνο, που «σημαδεύτηκαν» από δύο συναντήσεις συλλογικοτήτων, στις 25 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη και στις 22-23 Φλεβάρη στην Αθήνα.

Ο συντονισμός έγινε εφικτός στη βάση ενός κοινού πλαισίου θέσεων, που περιλαμβάνει κριτική στους προωθούμενους σχεδιασμούς, περιγράφει τις βασικές αρχές ενός εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και προσδιορίζει τους βασικούς στόχους των δράσεων για το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίζει να δρομολογούνται και οι πρώτες κοινές δράσεις και παρεμβάσεις.

Οι συλλογικότητες που συγκροτούμε το Δίκτυο συντονισμού το αντιλαμβανόμαστε σαν μια πρωτοβουλία με δυναμικό και κινηματικό χαρακτήρα, ανοιχτή σε νέες συμμετοχές συλλογικοτήτων, που συμμερίζονται τους προβληματισμούς μας και την ανάγκη για κοινές δράσεις. Ιδιαίτερα, αυτήν την περίοδο, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα κεντρικό σχέδιο γενικευμένης εφαρμογής ενός φιλοεργολαβικού και αντιπεριβαλλοντικού σχεδίου διαχείρισης υψηλού κόστους, δεσμευτικού για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, με εμφανή την πρόθεση της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να επικοινωνήσει μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου συντονισμού: diktiosintonismou@gmail.com.

Το πλήρες κείμενο του πλαισίου συντονισμού, καθώς και ο κατάλογος των συλλογικοτήτων που συγκροτούν το Δίκτυο, βρίσκονται στη διεύθυνση: http://diktiosintonismou.blogspot.gr.


Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων
για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου