Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

«Μπλόκο» στο έργο του Γραμματικού

Σε ακύρωση του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού ενδέχεται να οδηγήσει η πρόσφατη (7/3/2013) πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Καθώς το έργο αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της εγκατάστασης, συμπαρασσύρει στην τύχη του και τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, η οποία αποτελεί αντικείμενο του ενός από τους τέσσερις (4) διαγωνισμούς, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μιλάμε για γενικότερη εμπλοκή στην υλοποίηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Αττικής, κάτι που συνιστά θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει να υλοποιείται ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης, στη λογική της αποκέντρωσης, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή, στο χαμηλό κόστος και στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο, εδώ και πολλά χρόνια, τεκμηριώνοντας την ακαταλληλότητα της περιοχής. Παρόλα αυτά, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την έναρξη κατασκευής του έργου του ΧΥΤΑ το 2009. Δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους, παρόλο που αυτός δεν είχε τα μαζικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου. Το 2011 προσέφυγαν στην επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου, ενώ προκάλεσαν και έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος τον Οκτώβρη του 2010 και το Φλεβάρη του 2011, καθώς και σε μια σειρά κατοπινών επισκέψεων για συλλογή στοιχείων. Οι τελευταίοι, στις 18/1/2012, εξέδωσαν μια σημαντική έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Στη βάση, αυτής της έκθεσης, οι κάτοικοι πέτυχαν μια ολιγόμηνη προσωρινή διακοπή εργασιών, μετά την οποία το έργο συνεχίστηκε.

Φτάσαμε, αισίως, στο 2014, για να εκδώσει η επιτροπή αναφορών του ΕΚ μια σημαντική έκθεση, με την οποία διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σκέλος της κοινοτικής χρηματοδότησης, όχι μόνον του συγκεκριμένου έργου, αλλά συνολικά του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Ενθαρρημένοι, πιθανότατα, από την έκθεση της επιτροπής αναφορών του ΕΚ οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εκδίδουν, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια (7/3/2014), τη δική τους πράξη βεβαίωσης παράβασης περιβαλλοντικών όρων. Ταυτόχρονα, η πράξη βεβαίωσης διαβιβάζεται στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας για τη διερεύνηση ευθυνών και την πιθανή άσκηση διώξεων κατά του κύριου (περιφέρειας Αττικής), του ανάδοχου του έργου (Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ) και των κατά το νόμο υπεύθυνων.

Οι βασικές επισημάνσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος

Οι παραβάσεις που επισημαίνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είναι οι εξής:
1.    Εκτέλεση έργων σε έκταση από την οποία διέρχεται υδατόρεμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και άδεια.
2.    Απόθεση υλικών - προϊόντων εκσκαφής στις όχθες και στην κοίτη υδατορέματος.
3.    Απόληψη αργιλικού υλικού για την κατασκευή γεωλογικού φραγμού του χώρου υγειονομικής ταφής από μη αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους.
4.    Πλημμελής προστασία της συνθετικής γεωμεμβράνης από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
5.    Κατσκευή της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε άλλη θέση από την προβλεπόμενη στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.
6.    Υπέρβαση των κλίσεων των πρανών του κυττάρου του χώρου υγειονομικής ταφής.    

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της πράξης βεβαίωσης και του διαβιβαστικού στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου