Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Οδηγός εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης

Πριν λίγες μέρες, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ δημοσιοποίησε τη θέση της για την αναθεώρηση τουπεριφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Αναπόσπαστο μέρος του νέου σχεδιασμού, που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, είναι τα τοπικά σχέδια διαχείρισης που μπορούν και πρέπει να εκπονήσουν οι δήμοι της Αττικής. Εκτιμώντας τη δυσκολία που έχουν οι δήμοι να ξεκινήσουν αυτό το εγχείρημα, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την περιφέρεια, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εκπόνησε ένα συνοπτικό οδηγό εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης. Τον οδηγό αυτό, που κατατίθεται στο περιφερειακό συμβούλιο και θα σταλεί και στους δήμους, μαζί με το σχετικό υποστηρικτικό υλικό, δημοσιοποιούμε σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου