Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής: να κλείσουμε με τις εκκρεμότητες του παρελθόντος

Στις 3/4/2015, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε (85/2015) να προχωρήσει στη «σύσταση ομάδας εργασίας για αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΟΕΥ». Η απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, οπότε αγνοούμε: το αντικείμενο της ομάδας εργασίας, τη σύνθεσή της, το αν έχει λάβει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες και ποιες και, φυσικά, το χρονοδιάγραμμα. Στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο ειπώθηκε ότι η μελέτη αναθεώρησης θα είναι έτοιμη το Σεπτέμβρη και ότι η διαδικασία της αναθεώρησης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Η παλιότερη υπόσχεση της περιφέρειας Αττικής, για ολοκλήρωση της αναθεώρησης τον Ιούνη του 2015, αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, όπως, άλλωστε, είχαμε προβλέψει. Επίσης, δε γίνεται, καν, νύξη για το πως και ποιος θα εκπονήσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, που είναι υποχρεωτική.

Και με τις υπάρχουσες μελέτες τι γίνεται;

Την ασάφεια που υπάρχει έρχεται να ενισχύσει η πρόσφατη επιβεβαίωση ότι στα χέρια της περιφέρειας υπάρχει και μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και η αντίστοιχη ΣΜΠΕ, που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για μια υπόθεση, που εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, αποκλειστικά, χάρη στην επιμονή της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Το ιστορικό, πολύ συνοπτικά, έχει ως εξής:
·       Ο κ. Λιακόπουλος, ως ΓΓ της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ, το Φλεβάρη του 2011. Καλώς, διότι είχε την αρμοδιότητα και ήταν υποχρέωσή του.
·       Η αρμοδιότητα περνά στην αιρετή περιφερειακή διοίκηση Αττικής, υπό τον κ. Σγουρό, ο οποίος υπογράφει τις τελευταίες παρατάσεις των συμβάσεων, με τελική ημερομηνία παράδοσης την 31η/12/2012.
·       Η μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ (για τη ΣΜΠΕ δεν υπάρχουν πληροφορίες) φέρεται να παραδόθηκε στις 31/12/2012, χωρίς ποτέ να προωθηθεί στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
·       Η συγκεκριμένη μελέτη επανυποβλήθηκε, από τον ανάδοχο, στις 29/10/2013, προωθήθηκε στην αρμόδια επιτροπή, η οποία δεν την παρέλαβε, ως εκπρόθεσμη, χωρίς να μπει στην εξέταση και αξιολόγηση της.
·       Τελικά και οι δύο μελέτες (αναθεώρησης και ΣΜΠΕ), παραλήφθηκαν, πρόσφατα, από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής και παρακολούθησης «και έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως», χωρίς να μας είναι γνωστή ούτε η ακριβής ημερομηνία, ούτε το σκεπτικό και ο τρόπος νομιμοποίησης της παραλαβής.

Για να το πούμε αλλιώς: ο κ. Λιακόπουλος αναθέτει, ο κ. Σγουρός «κρύβει» και η κ. Δούρου παραλαμβάνει. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματά μας, τόσο της περιφερειακής αρχής, όσο και της αρμόδιας ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας, που είχε την τυπική ευθύνη της ανάθεσης και παραλαβής των μελετών (τις παραθέτουμε στο τέλος). Στη διάθεση, επίσης, κάθε ενδιαφερόμενου/ης είναι πλήθος επιστολών, καταγγελιών και δημόσιων παρεμβάσεων της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, για το συγκεκριμένο θέμα.   

Θέλουμε η διαδικασία της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ να είναι ουσιαστική και διαφανής και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν «κλειστά χαρτιά» και ανεπιθύμητες ασάφειες. Καιρός είναι να μπει ένα τέλος και στο «κρυφτούλι» με τις υπάρχουσες μελέτες και να δοθούν ορισμένες ξεκάθαρες απαντήσεις, που σχετίζονται άμεσα με τη «νέα» διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής:
1.  Για ποιο λόγο ο κ. Σγουρός κράτησε στο συρτάρι τις μελέτες και δεν τις παρέλαβε, ως όφειλε, επί ενάμισι χρόνο; Και γιατί προχώρησε στους τέσσερις διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, αγνοώντας την τυπική και ουσιαστική υποχρέωση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ;
2.  Με ποια διαδικασία και με ποιο σκεπτικό παραλήφθηκαν οι μελέτες, τώρα, ενώ στο παρελθόν είχαν παραμεριστεί, ως εκπρόθεσμες;
3.  Γιατί δε δημοσιοποιούνται οι μελέτες, αφού έχουν παραληφθεί και «διαβιβαστεί αρμοδίως», ώστε να γνωρίζουμε το περιεχόμενο και την κατεύθυνσή τους;
4.  Το κυριότερο: ποια τύχη επιφυλάσσεται στις συγκεκριμένες μελέτες; Πρόκειται, μήπως, να αποτελέσουν τη βάση για τη μελέτη αναθεώρησης που θα εκπονήσει (;) η ομάδα εργασίας του ΕΔΣΝΑ;
5.  Με ποια διαδικασία και από ποιον θα εκπονηθεί η ΣΜΠΕ της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ;  

Παραθέτουμε τις τελευταίες ενημερώσεις, που έχει λάβει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, για το θέμα:


Περιφέρεια Αττικής, 20/2/2015

Σε σχέση με την ανάρτησή σας με τον τίτλο «Σχετικά με μια οφειλόμενη απάντηση της περιφέρειας Αττικής», ύστερα από εξέταση του θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.  Η σύμβαση ανάθεσης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ» υπεγράφη στις 14/2/2011 μεταξύ του τότε Γενικού Γραμματέα κ. Λιακόπουλου και της μελετητικής εταιρείας Ι. Φραντζής και Συνεργάτες ΕΠΕ.
2.  Η αρχική ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης ήταν η 31η Μαρτίου 2011. Η σύμβαση έλαβε διαδοχικές παρατάσεις για 31/5/2011, 31/12/2011, 30/6/2012 και τέλος 31/12/2012.
3.  Το παραδοτέο της σύμβασης πρωτοκολλήθηκε στην Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης την 31η Δεκεμβρίου 2012 (Α.Π. 5345) χωρίς ωστόσο να διαβιβαστεί από τη Μονάδα Δ’ (Μονάδα Υποστήριξης) στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
4.  Ο Ανάδοχος στις 29/10/2013 επανυπέβαλε το τροποποιημένο παραδοτέο της σύμβασης (Α.Π. 4610) επικαλούμενος σχετικές παρατηρήσεις.
5.  Το τροποποιημένο αυτό παραδοτέο διαβιβάστηκε από τη Μονάδα Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με σχετικό πρακτικό αποφάσισε την απόρριψη του λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, χωρίς να μπει στην εξέταση και αξιολόγηση του.
6.  Το εν λόγω πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (συνημμένο αρχείο pdf) ουδέποτε απεστάλη στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία.
7.  Στις 30/12/2013 ο Ανάδοχος απέστειλε στην Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θεωρώντας προφανώς ότι έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση του. Το εν λόγω τιμολόγιο δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα.

Ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠ Αττικής, 15/4/2015


Τα σχετικά παραδοτέα των συμβάσεων στις οποίες αναφέρεστε, έχουν παραληφθεί από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής και παρακολούθησης και έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου