Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Οριστικοποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με συγκροτημένο τρόπο

Παρέμβαση, με την οποία ζητείται να ολοκληρωθεί με συγκροτημένο τρόπο η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, έκανε η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015. Σχετική επιστολή στάλθηκε στην κ. Δούρου, περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, στον πρόεδρο και στα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, στον πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Αττικής, στα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.

Στην παρέμβαση επισημαίνεται ότι η διαδικασία οριστικοποίησης του ΠΕΣΔΑ δεν πρέπει να παραπεμφθεί στις καλένδες, αλλά να γίνει μέσα σε σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκροτημένη διαδικασία, η οποία προτείνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα, με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, ώστε να αρχίσουν να ωριμάζουν οι αναγκαίες δημοτικές και περιφερειακές δράσεις - έργα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της χρηματοδότησής τους: 
α) Ουσιαστική και σε βάθος αξιολόγηση του περιεχομένου των τοπικών σχεδίων διαχείρισης των δήμων.
β) Αναμόρφωση και συμπλήρωση του ατελούς ΠΕΣΔΑ, που ψηφίστηκε, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο αντικείμενο της δραστηριότητας των δήμων και στο σαφή προσδιορισμό των αναγκαίων περιφερειακών υποδομών.
γ) Εκπόνηση της ΣΜΠΕ του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.
δ) Έγκριση, σε νέα συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, της τελικής μορφής του ΠΕΣΔΑ.
ε) Επανεξέταση και "διόρθωση" των τοπικών σχεδίων, από τους δήμους, ώστε να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται με την τελική μορφή του ΠΕΣΔΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής


Αθήνα, 26.10.2015

Προς
      την κ. Δούρου, περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ
      τον πρόεδρο και τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής
      τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Αττικής
      τα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ

Θέμα: ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Αττικής

Σας είναι γνωστή η θέση της συλλογικότητάς μας για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής και για την ανάγκη μιας ριζικής αναδιαμόρφωσης του σχεδίου της αναθεώρησης, που τέθηκε σε διαβούλευση, με σκοπό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια της περιφέρειας, των δήμων και των πολιτών της Αττικής στα επόμενα χρόνια. Η θέση αυτή δεν υιοθετήθηκε. Αντίθετα, επιλέχθηκε η έγκριση του σχεδίου της αναθεώρησης, με την αρχική του μορφή.

Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι κοινός τόπος η ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία του νέου ΠΕΣΔΑ, προκειμένου να πάρει την οριστική του μορφή. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να παραπεμφθεί στις καλένδες, αλλά να γίνει μέσα σε σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκροτημένη διαδικασία, η οποία προτείνουμε να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 
α) Ουσιαστική και σε βάθος αξιολόγηση του περιεχομένου των τοπικών σχεδίων διαχείρισης των δήμων.
β) Αναμόρφωση και συμπλήρωση του ατελούς ΠΕΣΔΑ, που ψηφίστηκε, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο αντικείμενο της δραστηριότητας των δήμων και στο σαφή προσδιορισμό των αναγκαίων περιφερειακών υποδομών.
γ) Εκπόνηση της ΣΜΠΕ του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.
δ) Έγκριση, σε νέα συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, της τελικής μορφής του ΠΕΣΔΑ.
ε) Επανεξέταση και "διόρθωση" των τοπικών σχεδίων, από τους δήμους, ώστε να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται με την τελική μορφή του ΠΕΣΔΑ.

Εκτιμούμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, ώστε να αρχίσουν να ωριμάζουν οι αναγκαίες δημοτικές και περιφερειακές δράσεις - έργα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της χρηματοδότησής τους.

Με εκτίμηση
  

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου