Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

«Αναβίωση» της ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής, μέσω προγραμματικής σύμβασης

Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στη συνεδρίασή της, στις 29/3/2016, υπερψήφισε εισήγηση η οποία πρότεινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Αττικής, για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ Στερεών Αποβλήτων - Κατασκευή Εγκατάστασης Κομποστοποίησης - Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην ΟΕΔΑ "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού». Στο σκεπτικό της εισήγησης θεωρείται δεδομένη η λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αναφέρεται, επίσης, ότι «Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί μία μονάδα πρότυπο, όπου θα επεξεργάζεται σε τέτοιο βαθμό τα απορρίμματα, ώστε το τελικό υπόλειμμα να είναι κάτω από 10% της αρχικής ποσότητας και να είναι πλήρως αδρανοποιημένο. Αυτό ουσιαστικά θα εξαλείψει κάθε κίνδυνο ρύπανσης από τον ΧΥΤΥ, ενώ θα παρατείνει την ζωή του κατασκευασμένου κυττάρου για πάρα πολλά χρόνια, ακυρώνοντας την ανάγκη για κάθε επέκτασή του».

Καθώς αναγνωρίζεται ότι το θέμα είναι αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ, η απόφαση αιτιολογείται ως εξής:
«Συνεπώς επειδή ο ΕΔΣΝΑ, έχει την κατά νόμο αρμοδιότητα, δεν διαθέτει όμως την οικονομική επάρκεια, διαθέτει μεν υλικοτεχνικά μέσα, προσωπικό και εμπειρία, πλην όμως απαιτείται η ενίσχυσή του, έτσι ώστε να καταστεί εφικτό, τόσο η παρακολούθηση των εν λειτουργία έργων όσο και η προώθηση των νέων απαιτούμενων σύμφωνα με τον νέο ΠΕΣΔΑ έργων και δεδομένου ότι οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν δημοπρατήσει και εκτελούν το έργο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απόβλητων στην Ο.Ε.Δ.Α. βορειοανατολικής Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού» αιτείται στην Περιφέρεια τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή της ολοκλήρωσης της ΟΕΔΑ Γραμματικού (Εργοστάσιο επεξεργασίας, ΚΔΑΥ, κομποστοποίηση). Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν προς επιτυχή ανάληψη και ολοκλήρωση των αναγκαίων αυτών δράσεων».

Τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι:
1.  Υποβολή αιτήματος του ΕΔΣΝΑ προς την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής.
2.  Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) της Περιφέρειας Αττικής.
3.  Αποστολή του αιτήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και λήψη Απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ένταξη του έργου στο ΠΕΕ και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.
4.  Έλεγχος Προγραμματικής από Ελεγκτικό Συνέδριο.
5.  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης.

Πως αξιολογούμε τη συγκεκριμένη απόφαση

·       Έχουμε να κάνουμε με την «αναβίωση» της ΟΕΔΑ Γραμματικού, η οποία είναι μια από τις επιλογές του παλιού ΠΕΣΔΑ, με μόνη διαφορά τη δυναμικότητα των μονάδων. Στην εισήγηση προβλέπεται η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων να έχει δυναμικότητα 60.000 τ/έτος (αντί 127.500 τ/έτος). Στο τελικό σχέδιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ –δεν έχει εγκριθεί ακόμη- αναφέρεται το ίδιο, ενώ γίνεται λόγος και για μονάδα κομποστοποίησης, με δυναμικότητα 20.000 τ/έτος (αντί των 40.000 τ/έτος, του παλιού σχεδιασμού). Για τη μονάδα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.
·       Επιχειρείται να «νομιμοποιηθεί» η λειτουργία του ΧΥΤΑ, για τον οποίο έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει χωροθετηθεί σε ακατάλληλο σημείο.
·       Οι εγκαταστάσεις επιχειρείται να εμφανιστούν ότι υλοποιούν τη «φιλοσοφία» της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Μόνο που δεν προκύπτουν από τα τοπικά σχέδια των όμορων δήμων, ούτε και με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο από το κείμενο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Αντίθετα,  επιχειρείται να επιβληθούν «από τα πάνω», μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης ΕΔΣΝΑ - περιφέρειας Αττικής, προκαταλαμβάνοντας την τελική επιλογή της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και των όμορων δήμων και αναδύοντας «άρωμα» συγκεντρωτικής αντίληψης και πρακτικής.
·       Η συνεκτίμηση της συγκεκριμένης επιλογής με την υπόθεση των νέων μονάδων της WATT στη Φυλή και με τη μεγάλη αοριστία της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ φέρνει στην επιφάνεια μια προσπάθεια υλοποίησης ενός "νέου" ΠΕΣΔΑ μέσα από παράπλευρες και αδιαφανείς διαδικασίες. Οι διαβεβαιώσεις για υπόλειμμα 10% «μυρίζουν» προκατασκευασμένες λύσεις, από συγκεκριμένους εμπόρους, κατασκευαστές και πλασιέ, που το τελευταίο διάστημα κατακλύζουν όλη την επικράτεια και όχι μόνο την Αττική.

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εξακολουθεί να θεωρεί λαθεμένη την επιλογή της λειτουργίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στη συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζει τον πρωτεύονται λόγο των όμορων δήμων στο που θα γίνει η χωροθέτηση των αναγκαίων δημοτικών ή διαδημοτικών υποδομών ήπιας διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή και στην ανάκτηση και απορρίπτει λογικές του τύπου «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στον τόπο μου». Τη θέση αυτή τη διατύπωσε με απόλυτη σαφήνεια και στην παρέμβασή της για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής:

Για την εγκατάσταση του Γραμματικού

Η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού στη συγκεκριμένη θέση έχει τεκμηριωθεί και επίσημα ότι είναι λαθεμένη και, κατά συνέπεια, επικίνδυνη. Σε ότι αφορά  σε άλλου είδους δραστηριότητες (ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων), θεωρητικά, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο χώρο, με δυναμικότητες που θα αντιστοιχούν στα δεδομένα του δήμου ή των όμορων δήμων, αν αποφάσιζαν να συνεργαστούν. Αν, ωστόσο, ο δήμος Μαραθώνα ή οι όμοροι δήμοι θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι χώροι, οφείλουν να τους υποδείξουν. Κατά τα άλλα, ο δήμος Μαραθώνα και το Γραμματικό αξίζουν την ίδια περιβαλλοντική προστασία με τον Ελαιώνα, το Σχιστό ή το Ελληνικό, όπου σχεδιάζονται και μπορούν να φιλοξενηθούν αντίστοιχες δραστηριότητες.


30.3.2016


Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Συνάντηση συλλογικοτήτων Πελοποννήσου

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΕδώ και δεκαετίες, η διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου είναι βυθισμένη στο τέλμα. Με ανύπαρκτες, ακόμη και τις στοιχειώδεις, υποδομές, κυριαρχεί η ανεξέλεγκτη και παράνομη διάθεση των αποβλήτων. Η «μαγική» λύση των δεματοποιητών αποδείχτηκε φιάσκο και το μόνο που κατάφερε ήταν να πολλαπλασιάσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη σπατάλη χρημάτων. Η προδιαλογή των υλικών είναι, σχεδόν, ανύπαρκτη, περιορισμένη στα ελάχιστα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών του διάτρητου συστήματος του μπλε κάδου της αναξιόπιστης ΕΕΑΑ ΑΕ. Οι πωλητές «τεχνολογικών καινοτομιών» ξημεροβραδιάζονται στα δημαρχιακά γραφεία. Η ιδιωτικοποίηση τμημάτων του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων ροκανίζει συστηματικά το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, που αυτή οφείλει να έχει.

Και ενώ τα αδιέξοδα αυτών των πολιτικών έχουν γίνει ολοφάνερα, εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η λύση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, έχει γίνει κοινός τόπος, κάποιοι επιμένουν στις ιδεοληψίες τους και στο αποτυχημένο, φιλοεργολαβικό και πανάκριβο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κ. Τατούλης, με την ανοχή ή και υποστήριξη πολλών δημάρχων, κρατούν καθηλωμένη στην απραξία τη διαχείριση των αποβλήτων, από το 2011, προκειμένου να επιβάλλουν τη γνωστή ΣΔΙΤ των σύμμεικτων, των μεγάλων μεταφορών, των κεντρικών εγκαταστάσεων, της χαμηλής ανακύκλωσης και ανάκτησης και του υψηλού κόστους. Ο περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), που έπρεπε να έχει ήδη αναθεωρηθεί παραμένει πιστός σε ένα μοντέλο ασύμβατο με το νέο εθνικό σχέδιο δράσης.

Οι δήμοι δεν τολμούν να αναλάβουν καμία πρωτοβουλία τοπικής διαχείρισης, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν φορτωμένοι με διπλά κόστη: και αυτά των πιθανών τοπικών υποδομών και αυτά των δεσμευτικών, για 28 χρόνια, οικονομικών υποχρεώσεων της ΣΔΙΤ. Η δημοσιοποίηση του περιεχομένου της σύμβασης ΣΔΙΤ, που την κρατούσαν κρυφή μέχρι πρόσφατα, απέδειξε ότι η υλοποίησή της θα αποβεί καταστροφική για τους πολίτες της περιφέρειας (περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά). Απελευθέρωσε τους δήμους από τις αυταπάτες, που μπορεί να είχαν. Τώρα, όμως, τα περιθώρια αναμονής έχουν εξαντληθεί. Είναι η ώρα να διαλέξουν αν θα στηρίξουν τις ιδεοληψίες του κ. Τατούλη και τις οικονομικές επιδιώξεις της ΤΕΡΝΑ ή το συμφέρον των δημοτών τους.  

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης. Η επαπειλούμενη υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ, μεταξύ της περιφέρειας και της ΤΕΡΝΑ, μετά και τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν ανάμεσα στην τελευταία και στη διυπουργική επιτροπή, θα είναι ότι χειρότερο για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας.

Δεν τρέφουμε καμία αμφιβολία ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύμβασης ΣΔΙΤ και του μοντέλου της διαχείρισης που αυτή αντιπροσωπεύει δεν αλλάζει, όσα «φτιασιδώματα» κι αν επιχειρηθούν. Ας συνειδητοποιήσουν όλοι/ες ότι οι ΣΔΙΤ δεν είναι, απλά, ένα μοντέλο χρηματοδότησης έργων σε συνθήκες κρίσης. ΟΙ ΣΔΙΤ είναι αναπόσπαστο τμήμα του μοντέλου της συγκεντρωτικής διαχείρισης, που καθηλώνει την ανακύκλωση και την ανάκτηση των υλικών και οδηγεί σε εκτεταμένη εφαρμογή μεθόδων «ενεργειακής αξιοποίησης» - καύσης. Για το λόγο αυτό επιμένουμε στην ακύρωση της συμφωνίας και στην υλοποίηση ενός μοντέλου δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, στην οικονομικότητα του συστήματος διαχείρισης και στις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Προϋπόθεση γι αυτό είναι να προχωρήσει άμεσα η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας από το ΦοΔΣΑ, καθώς και η εκπόνηση ουσιαστικών τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους δήμους.

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων, συλλογικότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνουμε μια ύστατη πρωτοβουλία παρέμβασης των ίδιων των πολιτών και συζήτησης των προτεραιοτήτων, των στόχων και των μέσων του κινήματος, προκειμένου να αποτραπεί η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ και να γίνει πράξη η δημόσια διαχείριση, με αποκεντρωμένες υποδομές, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών και στην οικονομικότητα του συστήματος.

Οι συλλογικότητες που υπογράφουμε αυτό το κείμενο καλούμε τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες, τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις της περιφέρειας Πελοποννήσου, σε

Ανοιχτή συνάντηση συλλογικοτήτων
την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 (10.30 – 14.00)
στο Αποστολοπούλειο πνευματικό κέντρο Τρίπολης


(η λίστα ανανεώνεται)


Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Κιάτου
ΑΛΚΥΩΝ - Ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων του Κορινθιακού κόλπου

περιφερειακά σχήματα

Ανταρσία στο Μωριά - Συμπόρευση για την Ανατροπή
Πελοπόννησος Οικολογική
Πελοπόννησος Πρώτα

δημοτικά αυτοδιοικητικά σχήματα

Άλλος δρόμος (δήμος Άργους - Μυκηνών)
Αυτοδιοικητική παρέμβαση Σικυωνίων πολιτών (δήμος Σικυωνίων Κορινθίας)
Αυτοδιοικητική ριζοσπαστική ανατροπή (δήμος Ναυπλίου)
Δημοτική Ενωτική κίνηση Σπάρτης
Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου-Βόχας (Κορινθίας)
Κόρινθος 2014-2019 (δήμος Κορινθίων)
Κυνουρίας γη (δήμος Βόρειας Κυνουρίας)
Μαντινειακή Συμπολιτεία (δήμος Τρίπολης)
Πρωτοβουλία αλληλέγγυων πολιτών δήμου Κορινθίων
Πρωτοβουλία πολιτών δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων
Ριζοσπαστική αυτοδιοικητική κίνηση Τριφυλίας (Μεσσηνίας)
Ριζοσπαστική κίνηση Ερμιονίδας - Συμμετοχή (δήμος Ερμιονίδας)
Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Και με τη «βούλα» η καύση στον ΠΕΣΔΑ Αττικής - «Μαγειρεύεται» plan BΜια ουσιαστική συζήτηση για τους νέους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) -και στην Αττική- έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, από την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του ΕΔΣΝΑ εδώ και ένα χρόνο, δουλεύουν για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, παράλληλα, μια πολυμελής ομάδα τεχνικών του ΕΔΣΝΑ και ένα μελετητικό γραφείο, σαν εξωτερικός συνεργάτης. Παρουσίασαν ένα κείμενο αναθεώρησης, που υπερψηφίστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής στις 8/10/2015.

Το κείμενο αυτό παρουσίαζε τεράστια προβλήματα και στον προσανατολισμό του και στο περιεχόμενό του. Γι αυτό και δέχτηκε ισχυρότατη κριτική. Έτσι, το περιφερειακό συμβούλιο, παρά τη ψήφισή του, αναγκάστηκε να αποφασίσει να συνεχιστεί η επεξεργασία του και να επανέλθει για συζήτηση ένα τελικό σχέδιο αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Η ομάδα εργασίας και το γραφείο μελετών ξαναπιάνουν δουλειά και μετά από πέντε (5) μήνες, στις αρχές του Φλεβάρη του 2016, παρουσιάζουν το τελικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό εξακολουθεί να έχει τις βασικές παθογένειες του προηγούμενου. Παρόλα αυτά και όπως είναι φυσιολογικό, υποθέτουμε ότι η διοίκηση της περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ έχουν κατασταλάξει στο τι θέλουν και τι επιδιώκουν, μετά από μήνες και χρόνια προβληματισμών και μελετών.

Λαθροχειρία της τελευταίας στιγμής

Να, όμως, που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Στη συζήτηση του τελικού σχεδίου στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 23/2/2016, η ομάδα εργασίας δηλώνει ότι «Η ομάδα εργασίας αξιολογεί ότι, ενώ ο χρόνος τρέχει, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο β΄ σχετικό για την ολοκλήρωση της μελέτης του ΠΕΣΔΑ δεν έχουν ικανοποιηθεί, τουλάχιστον όσον είναι σε γνώση της ομάδας, γεγονός που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου που της ανατέθηκε». Από τη μεριά του, το μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ κ. Ιατρού, εντεταλμένο για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, αναφέρει: «επί της ουσίας, πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που εγκρίναμε με την 281 απόφαση της Ε.Ε. της 5/8/2015, η οποία, σήμερα συμπληρώνεται ….». Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι πως ο κ. Ιατρού «θυμάται» -και το καταθέτει σαν προσωπική του εκτίμηση- ότι: «Στο σχέδιο απόφασης πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον κεφάλαιο με τίτλο Υποστήριξη της Καινοτομίας και στο κεφάλαιο με τίτλο Συνέργειες Σχεδιασμού πρέπει ακολούθως να προστεθεί παράγραφος με τίτλο Συνέργειες με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής RIS-3 ως ακολούθως:». Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά ως εξής: 

"Για την επίτευξη των στόχων του, το ΠΕΣΔΑ υποστηρίζει παντός τύπου δράσεις τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας στο σύνολο των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων (πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση). Έμφαση δίδεται:
A.  Στις καθαρές τεχνολογίες παραγωγής (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων), στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανακύκλωση αποβλήτων και κατασκευαστικών υλικών, στην ανάπτυξη εφαρμογών των ανακτημένων υλικών, και σε τεχνολογίες όπως:
·       Προηγμένες Αναερόβιες Διεργασίες Επεξεργασίας Αποβλήτων
·       Αερόβιες βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας
·       Προηγμένες Θερμικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων
·       Μέθοδοι αδρανοποίησης επικίνδυνων ρύπων
·       Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων αποδεκτών
·       Προηγμένες προσεγγίσεις μηχανικής ανακύκλωσης
·       Προηγμένες μέθοδοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης"

Παρακάτω ο κ. Ιατρού ζητά να καταργηθούν οι χωροθετήσεις του ν. 3164/2003 για την Αττική. Αίτημα, σωστό μεν, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους με αυτούς που έχει στο μυαλό του ο κ. Ιατρού και οι άλλοι θιασώτες της αντίληψης «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στον τόπο μου … (στη Φυλή καλύτερα, ας είναι και καύση)».

Έχουμε και λέμε, λοιπόν: 
·      «Ανακαλύπτεται», μετά από ένα χρόνο, ότι από την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ λείπει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή, που το κείμενο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ έχει τεράστια κενά στη συγκεκριμενοποίηση βασικών υποδομών και δράσεων.
·      Η επεξεργασμένη πρόταση του κ. Ιατρού (;) δεν τίθεται υπόψη των δύο ομάδων μελετητών.
·      Η πρόταση δεν υπάρχει στα εισηγητικά κείμενα της συνεδρίασης, ούτε έχει τεθεί υπόψη των μελών της ΕΕ (όλων, άραγε;).
·      Η πρόταση, ανάμεσα στο πλήθος των φλυαριών που περιέχει, αποσκοπεί στη «νομιμοποίηση» της επιλογής της καύσης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση (και) με τις επιταγές του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
·      Στο κείμενο της απόφασης της ΕΕ (σελ. 6-8) παρατίθενται οι προτάσεις της κ. Δούρου για τις αλλαγές-προσθήκες που πρέπει να γίνουν στο κείμενο των μελετητών. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η πρόταση του κ. Ιατρού. Παρόλα αυτά, χωρίς συζήτηση στην ΕΕ, στο τελικό κείμενο της αναθεώρησης που ακολουθεί, η πρόταση του κ. Ιατρού έχει περιληφθεί αυτούσια (σελ. 68), σαν κεφάλαιο 10.
·      Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ εγκρίνει το κείμενο της αναθεώρησης  του ΠΕΣΔΑ Αττικής, στις 23/2/2016. Το ίδιο γίνεται, με ευρεία πλειοψηφία, στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, στις 15/3/2016. Οπότε, οδεύουμε ολοταχώς και για την τελική επικύρωση από το περιφερειακό συμβούλιο, πριν ή ταυτόχρονα με τη συζήτηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Έτοιμο το σκηνικό για τη μετάβαση στο plan B

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Η Φυλή κλείνει (σε τριάντα χρόνια και κάτι)

Τις τελευταίες μέρες εκδόθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις για το ΕΜΑΚ:


Στο διάστημα αυτό ζητείται να έχει εκπονηθεί συνολική ΜΠΕ για την ΟΕΔΑ Φυλής. Η τροποποίηση - ανανέωση δεν τέθηκε σε διαβούλευση, απλά γνωστοποιήθηκε. Η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ δεν μπήκε καν στη διαδικασία της γνωμοδότησης.


Για κάποιες από τις εγκαταστάσεις η άδεια λειτουργίας είναι περιορισμένη (μόνο για τριάντα χρόνια!).

Είναι προφανές ότι πάμε για κλείσιμο της Φυλής ...


Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων) προσκαλεί σε πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, με θέμα: «Τα κινήματα μπροστά στην πρόκληση της δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της ΠΟΕ ΟΤΑ (Καρόλου 24, πλατεία Καραϊσκάκη, σταθμός μετρό «Μεταξουργείο»), το Σάββατο 2/4/2016 και την Κυριακή 3/4/2016.

Θα ακολουθήσουν περιφερειακές συναντήσεις:
·       Στην Τρίπολη, στις 10/4/2016, με συλλογικότητες της Πελοποννήσου
·       Στη Θεσσαλονίκη, με συλλογικότητες της Βόρειας Ελλάδας

Τα υλικά των συναντήσεων θα αναρτώνται σε ειδική σελίδα.

Σε μια περίοδο κρίσιμη για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας, οι πολίτες και οι συλλογικότητές τους καλούμαστε να ξανασυζητήσουμε, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα μέσα του κινήματος, προκειμένου να γίνει πράξη η δημόσια διαχείριση, με αποκεντρωμένες υποδομές, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών και στην οικονομικότητα του συστήματος.


Κάλεσμα σε κοινή δράση των συλλογικοτήτων της Πελοποννήσου

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, σε συνεργασία με συλλογικότητες της Πελοποννήσου, απευθύνει κάλεσμα κοινών δράσεων σε κινήσεις πολιτών, φορείς, αυτοδιοικητικά σχήματα και άλλες συλλογικότητες, προκειμένου να αποτραπεί η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ, ανάμεσα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και την ΤΕΡΝΑ. Οι δράσεις σχεδιάζεται να κορυφωθούν με παμ-πελοποννησιακή συνάντηση συλλογικοτήτων, στις 10 Απριλίου 2016, στην Τρίπολη.

Κάλεσμα σε κοινή δράση

Την Τετάρτη 9/3/2016 πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο συνάντηση εργασίας συλλογικοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από πρόσκληση της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ).

Αφορμή της συνάντησης ήταν η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου και η επαπειλούμενη υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ, μεταξύ της περιφέρειας και της ΤΕΡΝΑ, μετά και τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν ανάμεσα στην τελευταία και στη διυπουργική επιτροπή.

Οι παρευρισκόμενοι/ες στη συνάντηση εκτιμούμε ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύμβασης ΣΔΙΤ και του μοντέλου της διαχείρισης που αυτή αντιπροσωπεύει δεν αλλάζει, όσα «φτιασιδώματα» κι αν επιχειρηθούν. Για το λόγο αυτό επιμένουμε στην ακύρωσή της και στην υλοποίηση ενός μοντέλου δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, στην οικονομικότητα του συστήματος διαχείρισης και στις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Προϋπόθεση γι αυτό είναι να προχωρήσει άμεσα η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας από τον ΦοΔΣΑ, καθώς και η εκπόνηση ουσιαστικών τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους δήμους.

Οι φορείς και οι συλλογικότητες, που ενστερνίζονται αυτήν την επιλογή, έχουμε χρέος να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια σειρά συντονισμένων, στοχευμένων  δράσεων στις τοπικές κοινωνίες και στα δημοτικά συμβούλια, που θα κορυφωθούν με μια παμ-πελοποννησιακή συνάντηση συλλογικοτήτων, την Κυριακή 10 Απριλίου, στην Τρίπολη.

Καλούμε όσους/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία κοινών δράσεων, να το δηλώσουν στο prosynat@gmail.com, μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου.


11/3/2016

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Ποιος (δεν) πληρώνει την ανακύκλωση;

Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 4/3/2016, πάρθηκε απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων με την ΕΕΑΑ ΑΕ (διαχειρίζεται την ανακύκλωση συσκευασιών και το σύστημα των μπλε κάδων). Η συμφωνία προβλέπει ότι ο ΕΔΣΝΑ θα επιδοτείται με 40 ευρώ για κάθε τόνο ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, που διαχωρίζονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (ΕΜΑΚ) στη Φυλή. Δηλαδή, ανακυκλώσιμων υλικών κακής ποιότητας. Όχι μόνο αυτών, όμως. Με την ίδια τιμή θα επιδοτείται ο ΕΔΣΝΑ και για τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο δευτερογενές καύσιμο RDF, που παράγει το ΕΜΑΚ. Τα οποία, όμως, ούτε ανακυκλώνονται, ούτε καίγονται. Απλά, θάβονται, μαζί με όλη τη μάζα του RDF, στο διπλανό ΧΥΤΑ(!!!).

Την ίδια στιγμή, οι δήμοι της Αττικής και όλης της χώρας, πλην κάποιων νησιωτικών, δεν επιδοτούνται ούτε με ένα ευρώ, από την ΕΕΑΑ. Παρόλο που τα υλικά συσκευασίας στους δήμους προδιαλέγονται, έστω όλα μαζί, στον προβληματικό μπλε κάδο. Παρά μόνο με μια εφ’ άπαξ εισφορά κάδων και απορριμματοφόρων. Έτσι λειτουργεί, σήμερα, η ανακύκλωση στην Ελλάδα.

Το περίεργο -ή, μήπως, όχι- στην υπόθεση είναι ότι στον κατ’ εξοχήν αρμόδιο φορέα, τον Ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις στο να αλλάξει αυτό το καθεστώς, παρά τα όσα προβλέπει το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, που εγκρίθηκε πρόσφατα. Επιμένουν στη διατήρηση του μπλε κάδου για όλα τα υλικά. Αρνούνται την επέκταση της προδιαλογής ξεχωριστών υλικών (χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, μετάλλων, γυαλιού). Συντηρούν το καθεστώς των ιδιωτικών «συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης» (ΣΕΔ), ιδιαίτερα αυτού της ανακύκλωσης συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ) και τις κοστοβόρες μεταφορές στα κέντρα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ), που η τελευταία λειτουργεί. Υποσκάπτουν την υποχρέωση δημιουργίας και λειτουργίας δημοτικών συστημάτων ανακύκλωσης, που θα συλλέγουν και θα εμπορεύονται τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Μια που ξεκινήσαμε με αυτήν την πτυχή, ας δούμε τι σημαίνει οικονομικά για τους δήμους της Αττικής η λειτουργία δημοτικών υποδομών ανακύκλωσης (κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους δήμους της περιφέρειας), σε αντιδιαστολή με το υφιστάμενο καθεστώς:

Οι δήμοι θα κέρδιζαν

·       Την εξοικονόμηση πόρων από την άσκοπη μεταφορά του περιεχομένου του μπλε κάδου. Γύρω στα 20 ευρώ/τόνο μεταφερόμενων υλικών. Αν πάρουμε υπόψη ότι το υπόλειμμα στους μπλε κάδους έχει φτάσει να είναι το 50% του συνόλου, τότε το κόστος, ανά τόνο ανακυκλώσιμων υλικών φτάνει τα 40 ευρώ.  
·       Το όφελος από την εμπορική διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών, που για τις ανάγκες αυτής της προσέγγισης, μπορούμε βάσιμα να υπολογίσουμε σε 100 ευρώ/τόνο, κατά μέσο όρο (υπάρχουν υλικά με πολύ υψηλότερες τιμές στην αγορά).
·       Την επιδότηση από τα έσοδα του συστήματος ανακύκλωσης (τις εισφορές ανακύκλωσης των παραγωγών, δηλαδή των καταναλωτών των προϊόντων τους), που σήμερα διαχειρίζεται η ΕΕΑΑ ΑΕ, αντί ενός δημόσιου φορέα. Ας δεχτούμε ότι αυτή θα είναι ίδια με την επιδότηση που λαμβάνει ο ΕΔΣΝΑ για τα μη προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα του ΕΜΑΚ, δηλαδή 40 ευρώ/τόνο.

Οι δήμοι θα επιβαρύνονταν

Οι δήμοι, σε σχέση με σήμερα, θα επιβαρύνονταν με ένα ποσό, για να λειτουργήσουν το δημοτικό σύστημα ανακύκλωσης. Το οποίο, με την αυτονόητη ανακατανομή ρόλων του προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας, εκτιμούμε ότι δεν θα υπερβαίνει τα 30 ευρώ/τόνο.

Το τελικό όφελος των δήμων

Κατά συνέπεια οι δήμοι, με τη λειτουργία δημοτικών συστημάτων ανακύκλωσης, μπορούν να έχουν ένα όφελος της τάξης των 150 ευρώ/τόνο καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών. Με τα δεδομένα του ΕΔΣΝΑ και της ΕΕΑΑ, τα καθαρά ανακυκλώσιμα των μπλε κάδων, που οδηγήθηκαν στα ΚΔΑΥ της Αττικής, ήταν το 2014 γύρω στις 75.000 τόνους (μόνο). Αυτό σημαίνει μια δυνητική απώλεια εσόδων για τους δήμους της Αττικής, της τάξης των 11.250.000 ευρώ το 2014. Καθόλου άσχημα για τέτοιες εποχές και για τόσο χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης.

Θα άξιζε, ωστόσο, να κάνουμε τους αντίστοιχους υπολογισμούς, σε συνθήκες ουσιαστικής ανακύκλωσης. Ας δούμε τι προβλέπει η μελέτη του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Αττικής, για το χρονικό ορόσημο του 2020. Εκτιμά ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί) ανέρχονται σε 905.000 τόνους, περίπου. Από αυτήν την ποσότητα θα προδιαλέγονται στην πηγή 635.000 τόνοι και θα ανακτώνται με μηχανική επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων άλλοι 65.000 τόνοι. Σύνολο ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών 700.000 τόνοι. Κάνοντας την υπόθεση ότι παραμένουν σταθερές οι τιμές διάθεσης των υλικών και τα κόστη διαχείρισης, το αναμενόμενο όφελος για τους δήμους ανέρχεται σε 105.000.000 ευρώ/έτος.

Η προδιαλογή και κομποστοποίηση των οργανικών σε δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές, η ήπια επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων σε αποκεντρωμένες υποδομές και η δραστική μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων, που θα οδηγούνται σε ταφή, μπορεί να συνεισφέρει εξίσου στην εξοικονόμηση πόρων, που σήμερα σπαταλιούνται σε μεταφορές και σε υπέρογκα τέλη διάθεσης στους ΧΥΤΑ.  Να γιατί πρέπει να εγκαταλειφθεί, χωρίς δεύτερη συζήτηση, κάθε σκέψη για υλοποίηση του ιδιωτικοποιημένου, συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης, για την οποία εξακολουθούν να πιέζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι.

Με την ευκαιρία αυτού του σχολιασμού, υπενθυμίζουμε τις πρόσφατες προτάσεις της ΠΡΩΣΥΝΑΤΣάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Η σιωπή δεν είναι χρυσός

(και σύμμεικτα και καύση και επέκταση της Φυλής - μέρος ΙΙ)

Στις 12/2/2016, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε την κατασκευή στη Φυλή νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων, μονάδας καύσης και μιας χαρτοποιίας, που συνεπάγονται ουσιαστική επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης του διαβαθμιδικού συνδέσμου ΕΔΣΝΑ. Το σχέδιο αναπτύσσονταν σε επιστολή - πρόταση, προς την κ. Δούρου (περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ), του καθηγητή του ΕΜΠ κ. Α. Ανδρεόπουλου. Στο σχέδιο αναφέρονταν ότι η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων βρίσκεται υπό κατασκευή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με αδιάψευστο φωτογραφικό υλικό. Στο σχέδιο, εκτός του ΕΜΠ -για την ακρίβεια, της επιστημονικής ομάδας του κ. Ανδρεόπουλου- φέρονται σαν πιθανοί εταίροι ο δήμος Φυλής, η περιφέρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ και δύο εταιρείες. Η χαρτοβιομηχανία ΠΑΚΟ και η εταιρεία WATT AE (πρώην ΕΠΑΝΑ ΑΕ).

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία WATT AE (αρχικά σαν ΕΠΑΝΑ ΑΕ) δραστηριοποιούνταν και δραστηριοποιείται σε τμήμα της εγκατάστασης (ΟΕΔΑ) της Φυλής, με απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ (πρόδρομο σχήμα του ΕΔΣΝΑ) και συμφωνία του δήμου Φυλής, από το 2004. Λειτουργεί, από το 2009, μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), που περιελάμβανε ένα κεντρικό μεταλλικό κτήριο και τις αποθήκες του. Το κεντρικό κτήριο κάηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, το καλοκαίρι του 2013, οπότε η δραστηριότητα μεταφέρθηκε στο κτήριο των παλιών αποθηκών. Ενώ στην αρχή υποδέχονταν και συσκευασίες από αστικά απόβλητα (το περιεχόμενο του μπλε κάδου της ΕΕΑΑ ΑΕ), τώρα έχει περιοριστεί στην υποδοχή βιομηχανικών - εμπορικών αποβλήτων συσκευασίας, τα λεγόμενα ΒΕΑΣ. Η νέα μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων «χτίζεται» πάνω στο κουφάρι του καμένου ΚΔΑΥ.

Τα ερωτήματα

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, εκτός από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου, απευθύνθηκε σε μια σειρά αρμοδίων προσώπων και υπηρεσιών, εστιάζοντας στα εξής τρία κεντρικά ζητήματα:
·       Στο κατά πόσο το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής ή σε κάποιο τοπικό δημοτικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ), που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης.
·       Στο αν υπάρχει οικοδομική άδεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον, του νέου κτηρίου που κατασκευάζεται και της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται (επεξεργασία σύμμεικτων αποβλήτων).
·       Στο ποια είναι η θέση του δήμου Φυλής, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, που δεν φέρονται απλά σαν εταίροι στο σχέδιο, αλλά είναι ταυτόχρονα οι διαχειριστές των χώρων στους οποίους πρόκειται να υλοποιηθεί το σχέδιο και ιδιαίτερα αυτού στον οποίο κατασκευάζεται το νέο κτήριο.

Η ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών

Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς ανταποκρίθηκε, στα ερωτήματα που τέθηκαν, ο κρατικός μηχανισμός και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στη υπόθεση:
·       Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου περιβάλλοντος (ο κ. Τσιρώνης) δεν έχει, προς το παρόν, κοινοποιήσει κάποια αντίδρασή του.
·       Ο γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων κ. Καπετάνιος ζήτησε τη διερεύνηση της καταγγελίας από τη ΓΓ του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Μπαριτάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Βασιλείου και το δήμαρχο Φυλής κ. Παππού.
·       Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, σε μια πρώτη προφορική επικοινωνία, έδειξαν σχετική απροθυμία να διερευνήσουν το θέμα, επικαλούμενοι ότι δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων τους. Αναμένεται η επίσημη γραπτή απάντηση στην καταγγελία της ΠΡΩΣΥΝΑΤ.
·       Ο δήμος Φυλής, η περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχουν αγνοήσει τελείως το θέμα, σαν να μην τους αφορά (!!!). Με εξαίρεση ένα ανυπόγραφο, απαξιωτικό σχόλιο, που στάλθηκε στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ από την παράταξη «Δύναμη ζωής» της κ. Δούρου και που, γι αυτό το λόγο, δε δημοσιοποιήθηκε.
·       Πρώτες απαντήσεις δόθηκαν (αναμένεται συνέχεια) από τη διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης του δήμου Φυλής, για το θέμα της οικοδομικής άδειας και από τη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, για το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ποια στοιχεία ήρθαν στο φως

Από τις πρώτες απαντήσεις των δύο υπηρεσιών, αλλά και από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, προκύπτουν τα εξής:
·       Δεν υπάρχει καμία νέα οικοδομική άδεια για το κτήριο της WATT AE, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.
·       Υπάρχει μόνο η άδεια οικοδομής του παλιού (ήδη, καμένου) ΚΔΑΥ και των αποθηκών του, που εκδόθηκε στις 17/10/2007 και πήρε τελική θεώρηση αποπεράτωσης των οικοδομικών εργασιών στις 30/3/2009, χωρίς να φέρει θεώρηση για οριστική ηλεκτροδότηση.
·       Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης του δήμου Φυλής έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, για το κατά πόσο έχει ισχύ η οικοδομική άδεια (δηλαδή κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη).
·       Η ισχύς της οικοδομικής άδειας ήταν για τέσσερα χρόνια, μέχρι 17/10/2011. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν θεωρηθεί έγκυρη η οικοδομική άδεια, ακόμη κι αν το νέο κτήριο είναι ακριβώς ίδιο με το καμένο, δύσκολα θα μπορεί να γίνει επίκλησή της, αφού η ισχύς της έχει λήξει. Σε κάθε περίπτωση, θα επιληφθεί το τμήμα αυθαιρέτων της υπηρεσίας δόμησης.
·       Για την ιστορία, το παλιό ΚΔΑΥ άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές του 2009, αφού έγινε αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας στις 3/3/2009, χωρίς να αλλάξει ο χρόνος ισχύος της. Το αξιοπερίεργο είναι ότι, σύμφωνα με την άδεια, κατά την αναθεώρηση το έργο βρίσκονταν στο στάδιο των εκσκαφών και μέσα σε 27 μέρες (30/3/2009) είχαν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες!
·       Δεν υπάρχει καμία νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, που να αφορά στο νέο κτήριο και στη δραστηριότητα της επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων για την οποία προορίζεται.
·       Υπάρχει μόνο η περιβαλλοντική αδειοδότηση του παλιού ΚΔΑΥ, στην οποία στηρίζεται, απ’ ότι φαίνεται, και η σημερινή δραστηριότητα της WATT AE, στο κτήριο των παλιών αποθηκών. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος πραγματοποίησαν έλεγχο, πολύ πρόσφατα, στην εγκατάσταση, το αποτέλεσμα των οποίων θα άξιζε να το πληροφορηθούμε.
·       Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στην υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΚΔΑΥ: είναι ενσωματωμένη στην αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Φυλής (ΚΥΑ 135831/3.12.2003) και στις τροποποιήσεις - ανανεώσεις της, που ακολούθησαν (ΚΥΑ 10298/7.4.2006, ΚΥΑ 109952/6.12.2006, ΚΥΑ 138946/24.4.2009, ΚΥΑ 127164/23.6.2010 και ΚΥΑ 201706/11.11.2012).
·       Η παραχώρηση χώρου της ΟΕΔΑ Φυλής και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας του ΚΔΑΥ (της ΕΠΑΝΑ, τότε) στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΔΚΝΑ, του δήμου Φυλής και της ΕΠΑΝΑ. Επικυρώθηκε με απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ, που πάρθηκε στις 4/10/2004. Αυτό έγινε σκόπιμα, για να γίνει πιο εύκολα η υλοποίηση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας ιδιωτικής, καθαρά κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Το αντίτιμο της «εξυπηρέτησης» ήταν η παραχώρηση στον ΕΣΔΚΝΑ του 3% των ακαθάριστων εσόδων του ΚΔΑΥ (δεν είναι γνωστό αν υλοποιήθηκε).
·       Ακόμη κι έτσι, όμως, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΚΔΑΥ προέβλεπε (σημείο Α.2.1) ότι: «τα απόβλητα που θα οδηγούνται στη μονάδα, θα είναι εμποροβιομηχανικής προέλευσης …». Αναφέρει (σημείο Α.2.4), επίσης, ότι: «η μονάδα θα λειτουργεί με ωριαία δυναμικότητα 10 τόνων/ώρα και ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 50.000 τόνων μη επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων …». Για πολλά χρόνια, όμως, η μονάδα λειτουργούσε κυρίως με αστικά-δημοτικά απόβλητα (μπλε κάδο). Δεν υπάρχει παραβίαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης; Είναι γνωστό ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν πραγματοποιήσει και παλιότερα ελέγχους, για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2013, στη συγκεκριμένη μονάδα. Βρέθηκαν παραβιάσεις, συντάχθηκαν πορίσματα, επιβλήθηκαν πρόστιμα. Και, όμως, δε δημοσιοποιήθηκε τίποτα. Γιατί, άραγε;
·       Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε άλλο σημείο (Α.2.5) αναφέρει: «Η εν λόγω μονάδα δεν θα δέχεται αστικά/δημοτικά απορρίμματα που αποτελούν αντικείμενο του 1ου Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) των Άνω Λιοσίων, δεδομένου ότι το είδος των απορριμμάτων που δέχεται η προτεινόμενη μονάδα και η πραγματοποιούμενη επεξεργασία σε αυτή, διαφέρουν πλήρως από τα απορρίμματα και την επεξεργασία που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ». Ας το έχουν υπόψη τους, όσοι/ες θα επιχειρήσουν να ισχυριστούν ότι η ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση καλύπτει τη λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.

Γιατί σιωπούν δήμος Φυλής, περιφέρεια Αττικής και ΕΔΣΝΑ;

Με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα -σίγουρα, θα ακολουθήσουν και άλλα- είναι άξιο απορίας το γιατί αποφεύγουν να τοποθετηθούν και να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις:
·       Ο δήμος Φυλής, που φαίνεται ότι έχει άμεση συμμετοχή στο σχέδιο. Άλλωστε, το σχέδιο στηρίζεται στην «αξιοποίηση», κυρίως, των απορριμμάτων του δήμου Φυλής και, επιπλέον, έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαχείριση των προτεινόμενων χώρων.
·       Η περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, που φέρονται σαν εταίροι μιας δραστηριότητας, που ήδη αναπτύσσεται στην ΟΕΔΑ Φυλής, ενδεχομένως με προκάλυμμα την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Φυλής και που σχετίζεται άμεσα με το νέο περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής.

Θα συμπληρώσουμε ότι και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις τυπικότητες και να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τα πορίσματα και τις αποφάσεις τους, που σχετίζονται τόσο με τη δραστηριότητα των ΚΔΑΥ της WATT AE, όσο και με τη δραστηριότητα και των υπόλοιπων ΚΔΑΥ της Αττικής. Δε γίνεται να ελέγχουν, πριν από λίγο καιρό, την εγκατάσταση της WATT AE στη Φυλή και να μην αναρωτιούνται τι είναι αυτό το τεράστιο κτήριο, είκοσι μέτρα πιο μακριά, στη θέση ενός άλλου κτηρίου, που αποτελούσε μέρος της ελεγχόμενης εγκατάστασης. Να θυμίσουμε ακόμη ότι η ΠΡΩΣΥΝΑΤ περιμένει από το 2013  -και επιμένει-, απάντηση στις καταγγελίες της για την παράνομη διακίνηση σύμμεικτων απορριμμάτων της Μυκόνου, μέσω του ΚΔΑΥ της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ, στον Ασπρόπυργο (άλλο ένα ΚΔΑΥ, που κάηκε, το καλοκαίρι του 2015).

(τα έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο/η)

5/3/2016

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Οι πλασιέ της καύσης ξαναχτύπησαν - καταγγελία της ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Με αφορμή κάποιες νέες εμετικές παρεμβάσεις στο διαδίκτυο, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εξέδωσε την παρακάτω καταγγελία:

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ είναι αναγκασμένη να καταγγείλει δημόσια μια ορισμένη δραστηριότητα ελάχιστων, πλην συγκεκριμένων, μελών των επιτροπών αγώνα Γραμματικού και Φυλής. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται με συνεχή ηλεκτρονικά μηνύματα, σε μια ετερόκλητη λίστα διευθύνσεων και με σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δραστηριότητας είναι:
·       η δημόσια σπίλωση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και μελών της ΠΡΩΣΥΝΑΤ
·       το απροκάλυπτο πλασάρισμα εργολαβικών επιλογών στη διαχείριση των αποβλήτων (εξαγωγή σκουπιδιών και καύση)
·       η γενικευμένη επίθεση κατά κινημάτων, συνδικαλισμού, πολιτικών χώρων και της πολιτικής γενικά, με τρόπο που παραπέμπει στη ρητορική της ακροδεξιάς

Σε ότι αφορά στις αήθεις επιθέσεις κατά της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, αυτές πολλαπλασιάστηκαν αφότου η ΠΡΩΣΥΝΑΤ στηλίτευσε δημόσια, σαν επιλογή που εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των εργολάβων, την καινοφανή ιδέα για την εξαγωγή των σκουπιδιών στο εξωτερικό και την καλλιέργεια ανοχής στην καύση τους.

Επειδή ο λόγος και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως ξένος και εχθρικός με το ήθος, το λόγο και τις πρακτικές των κινημάτων, καλούμε όλους/ες όσους/ες έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα να διαχωρίσουν τη θέση τους και να καταδικάσουν τα μέσα που χρησιμοποιούν. Ιδιαίτερα, τις επιτροπές αγώνα Γραμματικού και Φυλής, στο όνομα των οποίων φαίνεται να ενεργούν.

Θεωρούμε υποχρέωση όλων όσοι/ες κινούνται στο χώρο των κινημάτων να υπερασπιστούν την ελεύθερη έκφραση και αντιπαράθεση απόψεων, απορρίπτοντας ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα σπίλωσης και συκοφαντίας.

Η αλητεία και οι ακροδεξιές πρακτικές δεν έχουν καμία θέση στα κινήματα.

4/3/2016

 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
prosynat.blogspot.gr  -  prosynat@gmail.com