Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

«Αναβίωση» της ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής, μέσω προγραμματικής σύμβασης

Η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στη συνεδρίασή της, στις 29/3/2016, υπερψήφισε εισήγηση η οποία πρότεινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Αττικής, για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ Στερεών Αποβλήτων - Κατασκευή Εγκατάστασης Κομποστοποίησης - Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην ΟΕΔΑ "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού». Στο σκεπτικό της εισήγησης θεωρείται δεδομένη η λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αναφέρεται, επίσης, ότι «Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί μία μονάδα πρότυπο, όπου θα επεξεργάζεται σε τέτοιο βαθμό τα απορρίμματα, ώστε το τελικό υπόλειμμα να είναι κάτω από 10% της αρχικής ποσότητας και να είναι πλήρως αδρανοποιημένο. Αυτό ουσιαστικά θα εξαλείψει κάθε κίνδυνο ρύπανσης από τον ΧΥΤΥ, ενώ θα παρατείνει την ζωή του κατασκευασμένου κυττάρου για πάρα πολλά χρόνια, ακυρώνοντας την ανάγκη για κάθε επέκτασή του».

Καθώς αναγνωρίζεται ότι το θέμα είναι αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ, η απόφαση αιτιολογείται ως εξής:
«Συνεπώς επειδή ο ΕΔΣΝΑ, έχει την κατά νόμο αρμοδιότητα, δεν διαθέτει όμως την οικονομική επάρκεια, διαθέτει μεν υλικοτεχνικά μέσα, προσωπικό και εμπειρία, πλην όμως απαιτείται η ενίσχυσή του, έτσι ώστε να καταστεί εφικτό, τόσο η παρακολούθηση των εν λειτουργία έργων όσο και η προώθηση των νέων απαιτούμενων σύμφωνα με τον νέο ΠΕΣΔΑ έργων και δεδομένου ότι οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν δημοπρατήσει και εκτελούν το έργο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απόβλητων στην Ο.Ε.Δ.Α. βορειοανατολικής Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού» αιτείται στην Περιφέρεια τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή της ολοκλήρωσης της ΟΕΔΑ Γραμματικού (Εργοστάσιο επεξεργασίας, ΚΔΑΥ, κομποστοποίηση). Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν προς επιτυχή ανάληψη και ολοκλήρωση των αναγκαίων αυτών δράσεων».

Τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι:
1.  Υποβολή αιτήματος του ΕΔΣΝΑ προς την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής.
2.  Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) της Περιφέρειας Αττικής.
3.  Αποστολή του αιτήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και λήψη Απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ένταξη του έργου στο ΠΕΕ και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.
4.  Έλεγχος Προγραμματικής από Ελεγκτικό Συνέδριο.
5.  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης.

Πως αξιολογούμε τη συγκεκριμένη απόφαση

·       Έχουμε να κάνουμε με την «αναβίωση» της ΟΕΔΑ Γραμματικού, η οποία είναι μια από τις επιλογές του παλιού ΠΕΣΔΑ, με μόνη διαφορά τη δυναμικότητα των μονάδων. Στην εισήγηση προβλέπεται η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων να έχει δυναμικότητα 60.000 τ/έτος (αντί 127.500 τ/έτος). Στο τελικό σχέδιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ –δεν έχει εγκριθεί ακόμη- αναφέρεται το ίδιο, ενώ γίνεται λόγος και για μονάδα κομποστοποίησης, με δυναμικότητα 20.000 τ/έτος (αντί των 40.000 τ/έτος, του παλιού σχεδιασμού). Για τη μονάδα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.
·       Επιχειρείται να «νομιμοποιηθεί» η λειτουργία του ΧΥΤΑ, για τον οποίο έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει χωροθετηθεί σε ακατάλληλο σημείο.
·       Οι εγκαταστάσεις επιχειρείται να εμφανιστούν ότι υλοποιούν τη «φιλοσοφία» της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Μόνο που δεν προκύπτουν από τα τοπικά σχέδια των όμορων δήμων, ούτε και με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο από το κείμενο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Αντίθετα,  επιχειρείται να επιβληθούν «από τα πάνω», μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης ΕΔΣΝΑ - περιφέρειας Αττικής, προκαταλαμβάνοντας την τελική επιλογή της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και των όμορων δήμων και αναδύοντας «άρωμα» συγκεντρωτικής αντίληψης και πρακτικής.
·       Η συνεκτίμηση της συγκεκριμένης επιλογής με την υπόθεση των νέων μονάδων της WATT στη Φυλή και με τη μεγάλη αοριστία της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ φέρνει στην επιφάνεια μια προσπάθεια υλοποίησης ενός "νέου" ΠΕΣΔΑ μέσα από παράπλευρες και αδιαφανείς διαδικασίες. Οι διαβεβαιώσεις για υπόλειμμα 10% «μυρίζουν» προκατασκευασμένες λύσεις, από συγκεκριμένους εμπόρους, κατασκευαστές και πλασιέ, που το τελευταίο διάστημα κατακλύζουν όλη την επικράτεια και όχι μόνο την Αττική.

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ εξακολουθεί να θεωρεί λαθεμένη την επιλογή της λειτουργίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στη συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζει τον πρωτεύονται λόγο των όμορων δήμων στο που θα γίνει η χωροθέτηση των αναγκαίων δημοτικών ή διαδημοτικών υποδομών ήπιας διαχείρισης, με έμφαση στην προδιαλογή και στην ανάκτηση και απορρίπτει λογικές του τύπου «ούτε ένα κιλό σκουπίδια στον τόπο μου». Τη θέση αυτή τη διατύπωσε με απόλυτη σαφήνεια και στην παρέμβασή της για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής:

Για την εγκατάσταση του Γραμματικού

Η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού στη συγκεκριμένη θέση έχει τεκμηριωθεί και επίσημα ότι είναι λαθεμένη και, κατά συνέπεια, επικίνδυνη. Σε ότι αφορά  σε άλλου είδους δραστηριότητες (ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων), θεωρητικά, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο χώρο, με δυναμικότητες που θα αντιστοιχούν στα δεδομένα του δήμου ή των όμορων δήμων, αν αποφάσιζαν να συνεργαστούν. Αν, ωστόσο, ο δήμος Μαραθώνα ή οι όμοροι δήμοι θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι χώροι, οφείλουν να τους υποδείξουν. Κατά τα άλλα, ο δήμος Μαραθώνα και το Γραμματικό αξίζουν την ίδια περιβαλλοντική προστασία με τον Ελαιώνα, το Σχιστό ή το Ελληνικό, όπου σχεδιάζονται και μπορούν να φιλοξενηθούν αντίστοιχες δραστηριότητες.


30.3.2016


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου