Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Κόκκινη κάρτα στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Κόλαφο για τον ΕΔΣΝΑ (ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής, δηλαδή το φορέα διαχείρισης των αποβλήτων) και την περιφέρεια Αττικής αποτελούν οι «γνωμοδοτήσεις» των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης και του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας. Πρόκειται για προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία υλοποιείται στη φάση της οριστικής διαμόρφωσης των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), πριν από την τελική τους έγκριση από τα αντίστοιχα περιφερειακά συμβούλια. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η γνωμοδότηση των «επιτροπών διαβούλευσης» των περιφερειών.

Στην περιφέρεια Αττικής η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά, αφού η αρχική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ 28/8/2015, έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής 8/10/2015) αποδείχτηκε διάτρητη. Εκπονήθηκε ένα νέο σχέδιο αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής (απόφαση ΔΣ ΕΔΣΝΑ στις 15/3/2016), το οποίο θα τεθεί υπόψη του περιφερειακού συμβουλίου, για τελική έγκριση. Προηγουμένως (στις 30/5/2016 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 31/5/2016), καλείται η επιτροπή διαβούλευσης της περιφέρειας να γνωμοδοτήσει.

Η διαδικασία έχει καθαρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά της επιπολαιότητας με την οποία αντιμετωπίζεται είναι τα εξής:
·       Τα υλικά τα οποία τίθενται υπόψη της επιτροπής διαβούλευσης (μελέτες, πίνακες κλπ.) είναι αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί όταν συζητούνταν το αρχικό κείμενο της αναθεώρησης, το καλοκαίρι του 2015 και όχι αυτά τα οποία συζήτησε το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, στην αρχή του 2016.
·       Δε γνωστοποιούνται στα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης οι, πολύ σημαντικές, γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων εσωτερικών και περιβάλλοντος.

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ παρενέβη, ζήτησε και πήρε τα σχετικά κείμενα, τα οποία θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής διαβούλευσης και τα δημοσιοποιεί. Με τις γνωμοδοτήσεις τους οι υπηρεσίες των υπουργείων επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ -με πιο κομψό, αλήθεια, τρόπο- ότι πρόκειται για «μη σχέδιο». Τη γνωμοδότηση του υπουργείου περιβάλλοντος υπογράφει η ΓΓ κ. Χ. Μπαριτάκη και καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το υποβληθέν ΠΕΣΔΑ … εξακολουθεί να εμπεριέχει ασάφειες και αοριστίες» και «Η μελέτη του ΠΕΣΔΑ, επομένως, χρήζει συμπλήρωσης - τροποποίησης».

Παρατίθενται αυτούσια τα κείμενα, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των παρατηρήσεων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν:
·       Επισημάνσεις για λάθος στοιχεία και αυθαίρετες εκτιμήσεις
·       Απροσδιοριστία βασικών υποδομών, όπως οι ΧΥΤΑ, οι μονάδες κομποστοποίησης, οι μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων, οι σταθμοί μεταφόρτωσης κλπ.
·       Παράκαμψη της πρόβλεψης του εθνικού σχεδίου για εκτεταμένη προδιαλογή συσκευασιών
·       Μη ενσωμάτωση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης
·       Αδυναμία ουσιαστικής κοστολόγησης έργων και διαχείρισης
·       Προβλήματα στο σχεδιασμό της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ
κλπ.

Και κάτι ακόμη: ας λυθεί, επιτέλους, τι ακριβώς συμβαίνει με τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΜΑΚ Φυλής και την τερατώδη επέκτασή του. Δεν είναι δυνατό το υπουργείο εσωτερικών να καταλαβαίνει ότι θα έχει δυναμικότητα 450.000 τόνων/έτος (350.000 τ. σύμμεικτα και 100.000 τ. προδιαλεγμένα οργανικά) και το υπουργείο περιβάλλοντος ότι θα έχει δυναμικότητα 350.000 τόνων/έτος (250.000 τ. σύμμεικτα και 100.000 τ. προδιαλεγμένα οργανικά)!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου