Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Το ΕΣΠΑ … δεν αγαπά την αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

(αναδημοσίευση από presspublica.gr)

Στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, με την εφαρμογή των μνημονίων, το ΕΣΠΑ έχει καταλήξει να αποτελεί βασικό εργαλείο των όποιων δημόσιων επενδύσεων, αλλά και των συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που υλοποιούνται σε πολλούς τομείς. Εξαίρεση δεν αποτελεί ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων, στον οποίο και οι ΣΔΙΤ αναβιώνουν -παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο- και η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ολοκληρωτική.

Αφήνουμε στην άκρη άλλες πτυχές -καθόλου αμελητέες- για να εστιάσουμε στο πως η χρηματοδότηση επηρεάζει τον προσανατολισμό της διαχείρισης των αποβλήτων, ιδιαίτερα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Η σημασία του ζητήματος έγκειται στα εξής:
·       Στη χρονική συγκυρία, αφού την περίοδο αυτή υλοποιούνται οι νέοι σχεδιασμοί στη διαχείριση των αποβλήτων (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό - δημοτικό επίπεδο) και, ταυτόχρονα, ξεκινά η προκήρυξη των πρώτων προσκλήσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
·       Στο γεγονός ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 εξαρτάται απολύτως από την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων όρων, οι οποίοι θα επηρεάσουν καθοριστικά την κατεύθυνση που θα έχει η διαχείριση των αποβλήτων τα επόμενα χρόνια.

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαχείριση των αποβλήτων

Εδώ και αρκετούς μήνες, έχει αποκτήσει πλήρη ισχύ το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Σε γενικές γραμμές, κινείται σε θετική κατεύθυνση, καθώς έχει υιοθετήσει βασικές κινηματικές διεκδικήσεις, με πυρήνα την αποκεντρωμένη διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών. Στη βάση αυτή, για το 2020, έχει τεθεί ο στόχος να προδιαλέγεται το 50% των αστικών αποβλήτων, ένα άλλο 24% να ανακτάται μέσω της μηχανικής επεξεργασίας και μόνο το 26% να οδηγείται για τελική διάθεση - ταφή. Με τάση περαιτέρω αύξησης των ποσοστών της ανάκτησης και μείωσης αυτών της ταφής.

Για να γίνει πράξη αυτή η νέα κατεύθυνση χρειάζεται: α) από τη λογική της διατήρησης των σκουπιδιών σε σύμμεικτη μορφή (ανάμεικτα) και της επεξεργασίας τους (συμπεριλαμβανομένης της καύσης), να περάσουμε στη λογική της προδιαλογής και της ανάκτησης των υλικών και β) από το συγκεντρωτισμό των φαραωνικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών, να περάσουμε σε αποκεντρωμένες υποδομές προδιαλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα σε δράσεις και υποδομές, που σχετίζονται με τοπικά συστήματα ξεχωριστής συλλογής (προδιαλογής) υλικών, με δημοτικά συστήματα συγκέντρωσης και εμπορικής αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών και αξιοποίησης οργανικών, που αποτελούν το 90% του συνόλου των στερεών αστικών αποβλήτων. Δευτερευόντως, σε δημοτικές ή διαδημοτικές μονάδες για περαιτέρω ανάκτηση υλικών από τα υπολειμματικά σύμμεικτα (δηλαδή, αυτά που δεν έχουμε καταφέρει να διαχωρίσουμε ακόμη). Τελευταίοι στην ιεράρχηση, απολύτως χρήσιμοι ωστόσο και οι χώροι υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που θα απομένουν στο τέλος του παραπάνω κύκλου διαχείρισης. Φυσικά, δεν χρειάζονται: τα ιδιωτικά (κεντρικά) συστήματα ανακύκλωσης του μπλε κάδου, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας οργανικών, οι φαραωνικές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων και οι σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), που το μόνο που κάνουν είναι να μεταφέρουν σκουπίδια στις παραπάνω (συγκεντρωτικές και αχρείαστες) εγκαταστάσεις.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Είναι η ώρα της προσωπικής ευθύνης (για τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής και της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ)

Νέα παρέμβαση για τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων πραγματοποίησε η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, την οποία παρουσίασε σε συνάντηση ενημέρωσης με εκπροσώπους των ΜΜΕ, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016. Αφορμή ήταν η (νέα) συζήτηση της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τετάρτη 22/6/2016, αλλά και η επικείμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία θα πρέπει να επικυρωθεί η τελική μορφή του κειμένου της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Η παρέμβαση έχει το χαρακτήρα ανοιχτής επιστολής προς τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής και της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, καθώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και καθώς έχει φτάσει η κρίσιμη στιγμή της προσωπικής ευθύνης τους για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων της περιφέρειας, τις επόμενες δεκαετίες. Η παρέμβαση είναι εστιασμένη στην ανάγκη των ριζικών αλλαγών που εξακολουθεί να χρειάζεται το δημοσιοποιημένο σχέδιο της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, στην αποτροπή της επέκτασης των δραστηριοτήτων στην εγκατάσταση της Φυλής και στην ανάγκη του οριστικού κλεισίματός της, στις παράνομες δραστηριότητες της εταιρείας WATT ΑΕ στη Φυλή και, φυσικά, στις τεράστιες ευθύνες που έχει η περιφέρεια της Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ για το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί.

Εκτεταμένη αναφορά έγινε και στις ευθύνες της κυβέρνησης για την ολιγωρία που έχει επιδείξει στην υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδίου, αλλά και για τα βήματα οπισθοχώρησης σε κρίσιμους τομείς, που τη χαρακτηρίζουν. Ένας τέτοιος τομέας είναι και αυτός της χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων και υποδομών, μέσω της πρόσκλησης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων του ΕΣΠΑ 2014-2015. Επισημάνθηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο, αντί να υπηρετήσει την αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση υλικών, υπηρετεί το συγκεντρωτισμό της διαχείρισης και ευνοεί την περαιτέρω διείσδυση των εργολάβων σε αυτήν.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων της Φυλής, οι οποίοι μίλησαν για τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής τους, για την ανάγκη του οριστικού κλεισίματος της εγκατάστασης της Φυλής, για το συντονισμό των δράσεών τους και για τις κινητοποιήσεις που οργανώνουν το επόμενο διάστημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της ΠΡΩΣΥΝΑΤ.

Ανοιχτή επιστολή
προς τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής και της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ

Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Αττικής, η επέκταση της Φυλής, οι νέες δραστηριότητες της WATT ΑΕ και η ένοχη σιωπή της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ

Η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Σε περιπέτειες έχει μπει η διαχείριση των απορριμμάτων, με κύρια την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής. Δυο χρόνια μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 και είκοσι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει καταφέρει να οδηγήσει σε αδιέξοδο τη διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου, από το 2006, σχεδιασμού. Το πρώτο σχέδιο της αναθεώρησης, που εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ στις 28/8/2015 και από το περιφερειακό συμβούλιο στις 8/10/2015, συνάντησε καθολική αποδοκιμασία. Αφού δεν περιέγραφε και δεν περιείχε υποδομές αποκεντρωμένης διαχείρισης, συντηρούσε το συγκεντρωτισμό και προδιέγραφε τη συνέχιση της λειτουργία της εγκατάστασης της Φυλής, άφηνε ανέπαφο το διάτρητο σύστημα της ανακύκλωσης κλπ. Με λίγα λόγια, δεν ήταν σχέδιο. Και στο βαθμό που ήταν, ήταν το παλιό, καταδικασμένο σχέδιο. Κι ας υιοθετούσε, υποκριτικά, τους στόχους του νέου εθνικού σχεδίου.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Διακοπή εργασιών - αυθαίρετη η κατασκευή της WATT στη Φυλή

Οι υποψίες ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με τις δραστηριότητες της εταιρείας WATT ΑΕ, στη Φυλή, επιβεβαιώθηκαν. Από το Φλεβάρη του 2016, όταν η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έφερε στη δημοσιότητα το θέμα, αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τους αρμόδιους φορείς τεκμηρίωσαν ότι:
·       Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της WATT ΑΕ ότι ανακατασκευάζει το παλιό ΚΔΑΥ (κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών), που υπήρχε στην ίδια θέση, μέχρι το καλοκαίρι του 2013 όταν και κάηκε ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του στις 6/11/2014.
·       Η οικοδομική άδεια (644/2007) του καμένου ΚΔΑΥ, την οποία επικαλούνταν η WATT ΑΕ, έχει λήξει από το 2009, όταν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Επιπλέον, οι εργασίες που γίνονταν υπερέβαιναν αυτές της οικοδομικής άδειας του 2007, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν αυθαίρετες και να διαταχθεί διακοπή εργασιών από την υπηρεσία δόμησης του δήμου Φυλής, στις 18/4/2016.
·       Δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση για νέες δραστηριότητες, τις οποίες η ίδια η WATT ΑΕ παραδέχεται ότι επιδιώκει και οι οποίες, στην ουσία, αφορούν σε επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων. Βεβαίως, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου, η WATT ΑΕ αναδιπλώθηκε, δηλώνοντας ότι πρόκειται για μελλοντικές δραστηριότητες και ότι, προς το παρόν, αυτό που προωθείται είναι η επαναλειτουργία του ΚΔΑΥ (κάτι που διαψεύδεται από τα ευρήματα της αυτοψίας της υπηρεσίας δόμησης).


Η σχετική έρευνα της υπόθεσης έφερε στην επιφάνεια και το καθεστώς λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας της WATT ΑΕ, η οποία έχει μετατρέψει τις αποθήκες του καμένου ΚΔΑΥ σε ένα μικρό ΚΔΑΥ. Για τη δραστηριότητα αυτή έχει δοθεί απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, καθώς παρουσιάζεται σαν δραστηριότητα χαμηλής όχλησης. Πρόσφατη αυτοψία, όμως, των επιθεωρητών περιβάλλοντος έθεσε το ερώτημα αν τηρούνται οι απαραίτητοι όροι για την απαλλαγή αυτή. Στο ερώτημα έχουν κληθεί να απαντήσουν η διεύθυνση ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης.

Το χρονικό των δραστηριοτήτων της WATT ΑΕ (πρώην ΕΠΑΝΑ ΑΕ) στη Φυλή, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια, φέρνει στην επιφάνεια τη διαχρονική προνομιακή μεταχείριση που είχε, τόσο από το δήμο Φυλής, όσο και από το φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής ΕΣΔΚΝΑ (νυν ΕΔΣΝΑ).

Το κυριότερο, όμως, σε αυτήν τη φάση δεν είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της WATT και της κάθε WATT. Το πιο σημαντικό είναι η στάση της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της εγκατάστασης της Φυλής, αλλά και της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Ο συνδυασμός της τεράστιας ασάφειας της πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ με την εκκωφαντική σιωπή που έχουν επιδείξει στο συγκεκριμένο θέμα, δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι η επιδιωκόμενη νέα δραστηριότητα της WATT είναι επιθυμητή και ότι, σαν τετελεσμένο γεγονός, μπορεί να ενταχθεί στο νέο ΠΕΣΔΑ. Συντηρώντας, εκτός των άλλων, το «έκτρωμα» της εγκατάστασης της Φυλής.

Ακολουθεί το αναλυτικό χρονικό των δραστηριοτήτων της WAAT ΑΕ στη Φυλή. Οι σχετικές με το θέμα αναρτήσεις της ΠΡΩΣΥΝΑΤ είναι οι παρακάτω:


 Το χρονικό της δραστηριότητας της WATT ΑΕ στην ΟΕΔΑ Φυλής

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ολική επαναφορά του μεγαλοεργολαβικού μοντέλου για τα σκουπίδια

της Δέσποινας Σπανούδη

Πριν από λίγες ημέρες βγήκε η πρώτη και πολυαναμενόμενη πρόσκληση ΕΣΠΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα εργαλείο που δείχνει σε ποια κατεύθυνση κινείται επί της ουσίας η κυβερνητική πολιτική και τι πρόκειται να υλοποιηθεί.

Ας πάμε όμως ένα βήμα πίσω. Όταν με την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε όλα τα όπλα στα χέρια της: την ευκαιρία να σχεδιάσει αφού το νέο 5ετές Εθνικό Σχέδιο δεν είχε ανακοινωθεί και την ευκαιρία να χρηματοδοτήσει αυτό το σχέδιο αφού το νέο ΕΣΠΑ μόλις ξεκινούσε.

Στην αρχή κάτι φάνηκε να γίνεται. Ο τομέας των απορριμμάτων ήταν από τους λίγους που ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέδιο εφαρμογής, αναλυμένο και εξηγημένο και συνεπώς σχετικά ώριμο να επηρεάσει τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Είναι αλήθεια, ότι παρά την αντίδραση από συμφέροντα, λόμπυ, υπηρεσιακούς παράγοντες, νυν και πρώην αυτοδιοικητικούς, εν τέλει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ενσωμάτωσε κινηματικές  διεκδικήσεις και επεξεργασίες που είχαν υιοθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Για παράδειγμα την απόρριψη της καύσης, τη διαλογή στην πηγή, την δημόσια διαχείριση, την αποκέντρωση, τον κοινωνικό έλεγχο, την επαναφορά του κυρίαρχου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΕΣΔΑ ξηλώνεται

Ενώ όμως ο ΕΣΔΑ ήταν ακόμη υπό διαβούλευση, την περασμένη Άνοιξη ξεκίνησε το …ξήλωμά του δια χειρός Σταθάκη, αρχικά με την υπογραφή του ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας.

Στην συνέχεια τη σκυτάλη πήραν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες μαζί με  τα συλλογικά τους όργανα.

Πρώτη και καλύτερη η ΚΕΔΕ του κ. Πατούλη που απεφάνθη ότι ο ΕΣΔΑ είναι υπεφιλόδοξος και ούτως ειπείν ανεφάρμοστος.

Παράλληλα ξεκίνησε η μάχη για τη …διάσωση των ΣΔΙΤ Πελοποννήσου Ηπείρου, Ηλείας, Σερρών, στην οποία συμμετέχουν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές: ευρωπαίοι εταίροι, εγχώριοι μεγαλοεργολάβοι, κυβερνητικοί παράγοντες του διαμετρήματος ενός Φλαμπουράρη και του οικονομικού επιτελείου, αυτοδιοικητικοί.
Για όσους αναρωτιούνται προς τι τόση φασαρία για τα σκουπίδια, ας θυμηθούν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών τελών που πληρώνουμε όλοι μέσω του λογαριασμού του ρεύματος αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Και ας σημειώσουμε ακόμη ότι, για ένα μέρος από αυτά που αφορά τις συσκευασίες,  έχουμε προπληρώσει  την ανακύκλωσή τους στην τιμή αγοράς του συσκευασμένου προϊόντος.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην επιχείρηση ξηλώματος του Εθνικού Σχεδιασμού  (ΕΣΔΑ).

Με βάση αυτό τον σχεδιασμό, έπρεπε στην συνέχεια  να συνταχθούν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί (ΠΕΣΔΑ) που εκκρεμούσαν περίπου μια 5ετια και Τοπικά Δημοτικά Σχέδια (ΤοΣΔΑ ή ΤΣΔ).

Μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΣΔΑ και των ΤοΔΣΑ, είτε είναι σε …ανομολόγητη αντίθεση με τον ΕΣΔΑ είτε είναι τόσο αόριστη ώστε να μην αποτελούν σχεδιασμό.
Ιδιαίτερα προβληματικοί είναι οι ΠΕΣΔΑ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν το 65% των παραγόμενων αστικών αποβλήτων της χώρας.

Επίσης προβληματικό είναι το γεγονός ότι το νέο νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι θα αναμόρφωνε το συγκεντρωτικό και αδιαφανές μοντέλο των περιφερειακών φορέων διαχείρισης που προέβλεπε ο Καλλικράτης εξαιρεί τις δύο αυτές περιοχές και συντηρεί την ίδια περίπου λογική στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Παράλληλα, η ίδια η Κυβέρνηση δεν προχώρησε σε θεσμικές αλλαγές και μέτρα που προέβλεπε ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός.

Ακόμη περισσότερο δεν φαίνεται να έχει σκοπό να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα υλοποίησης της διακηρυγμένης πολιτικής της.

Εργολαβιών… το ανάγνωσμα

Με την πρόσφατη  πρόσκληση χρηματοδότησης ξαναγυρίζει στην παραδοσιακή πολιτική: ξεχνάει τον αυξημένο ρόλο των Δήμων και τα τοπικά σχέδια, αποχαιρετά την αποκεντρωμένη διαχείριση και τον δημόσιο έλεγχο.

Υποθάλπει πάλι τα αδιαφανή και εντελώς αναποτελεσματικά ιδιωτικά συστήματα που νέμονται τον έμμεσο φόρο της ανακύκλωσης, μην προβλέποντας χρηματοδότηση για δημοτικά συστήματα διαλογής στην πηγή.

Συνοψίζοντας: επαναφορά των ΣΔΙΤ, διατήρηση των ιδιωτικών συστημάτων ανακύκλωσης, καθυστέρηση των αναγκαίων αλλαγών και αγνόηση του νέου ΕΣΔΑ στις χρηματοδοτήσεις.

Ένα σύνολο που προδιαγράφει νέο αδιέξοδο και ολική επαναφορά των εθνικών εργολάβων. Με όλα τα Κοινωνικά Οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που σέρνουν πίσω τους.

Η ….εμπλοκή του Εθνικού Σχεδιασμού που πρόλαβε να αλλάξει πριν το καλοκαταλάβουν οι ιθύνοντες αποτελεί πλέον ένα ανεπιθύμητο εμπόδιο. Το εργολαβικό σχέδιο είναι εδώ.


Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Η ανοχή εξαντλήθηκε - να κλείσει τώρα η Φυλή

Σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής φαίνεται να εξελίσσεται σε αρνητική κατεύθυνση, οι κάτοικοι της Φυλής και των δυτικών περιοχών καταθέτουν τη δική τους κραυγή αγωνίας και, ταυτόχρονα, δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για να αποτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης - «έκτρωμα» της Φυλής, η οποία τους τοξινώνει για δεκαετίες και έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν σε σύσκεψη φορέων και συλλογικοτήτων της περιοχής, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7/6/2016. Στη συνάντηση, πέρα από τα παραπάνω, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα της τεράστιας δυσοσμίας που έχει «εγκατασταθεί» μόνιμα τους τελευταίους μήνες, στη σχεδιαζόμενη επέκταση του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων (ΕΜΑΚ) της Φυλής, αλλά και στις παράνομες δραστηριότητες της εταιρείας WATT ΑΕ, στην ίδια περιοχή. Η συνάντηση κατέληξε στην υιοθέτηση σειράς παρεμβάσεων και δυναμικών κινητοποιήσεων, για την καλύτερη προετοιμασία των οποίων θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου που εκδόθηκε:

Σύσκεψη φορέων και συλλογικοτήτων για τον ΧΥΤΑ Φυλής 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 7/6/2016, σύσκεψη φορέων της περιοχής για το ΧΥΤΑ της Φυλής, μετά από πρόσκληση συλλογικοτήτων από την Φυλή και της ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Στη σύσκεψη, πήραν μέρος πολλοί συνδημότες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων και 3 δημοτικοί σύμβουλοι από το Δήμο Φυλής και το Δήμο Ιλίου. 

Συζητήθηκαν το μεγάλο πρόβλημα της συνέχισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της ΟΕΔΑ, καθώς και τα προβλήματα της έντονης δυσοσμίας των τελευταίων μηνών και των δραστηριοτήτων της εταιρίας WATT ΑΕ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη αναγνώρισαν ως μείζον ζήτημα την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής καθώς αυτός συντηρεί το συγκεντρωτισμό με επίκεντρο την εγκατάσταση της Φυλής και διαιωνίζει τη λειτουργία της. 

Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα. Στις 30/5/16 έγινε η 1η παρέμβαση στους επιθεωρητές περιβάλλοντος για τη συνεχή και έντονη δυσοσμία, τις μη σύννομες εργασίες στην εταιρία WATT AE και της επέκτασης των εργασιών στη χωματερή, στον ΟΕΔΑ. Ακολούθησε στη 1/6/16 η 2η παρέμβαση στην εισαγγελέα περιβάλλοντος για τα ίδια προβλήματα. Ζητήθηκε ενημέρωση για τις δραστηριότητες της WATT από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής και την πολεοδομία Φυλής. 

Το σύνολο των πολιτών που πήραν το λόγο στην σύσκεψη αναφέρθηκαν στην απαράδεκτη κατάσταση με την δυσοσμία, δήλωσαν την κατηγορηματική τους αντίθεσή στην αύξηση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έθεσαν το θέμα της οριστικής απομάκρυνσης του ΕΜΑΚ. 

Στηλίτευσαν έντονα το γεγονός πως δεν υπάρχει καμιά δέσμευση στο νέο ΠΕΣΔΑ για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής μετά την Β΄ Φάση. Ιδιαίτερα για την αύξηση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ και το ενδεχόμενο επέκτασης του ΧΥΤΑ, οι ομιλητές έλεγαν χαρακτηριστικά ότι θα είναι casus belli (αιτία πολέμου). 

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε μια σειρά αιτημάτων, που έγιναν δεκτά από τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Να υπάρξει ρητή δέσμευση στο νέο ΠΕΣΔΑ για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ με την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, να μην γίνει καμιά επέκταση του ΕΜΑΚ από τους 250.000 στους 350.00 τόνους και να σταματήσει το ΕΜΑΚ να δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα για επεξεργασία. Να γίνει μεταφορά του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων. Να δοθούν άμεσα εξηγήσεις για το πρόβλημα της δυσοσμίας. Να μην δοθεί άδεια λειτουργίας για Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων στην WATT ΑΕ. 

Για να προωθηθούν τα αιτήματά μας αποφασίστηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 
1) Να γίνει αίτηση για έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβούλιου με θέμα τον ΧΥΤΑ, η οποία κατατέθηκε την Τετάρτη, 8/6. 
2) Να οργανωθεί μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση για το ίδιο θέμα. 
3) Να γίνει παρέμβαση στον χώρο του ΧΥΤΑ. 
4) Να σταλούν επιστολές και να γίνουν επισκέψεις στα περιφερειακά σχήματα ενόψει της ψήφισης του νέου ΠΕΣΔΑ. 
5) Να γίνει μαχητική παρέμβαση στο περιφερειακό συμβούλιο τη μέρα της ψήφισης του νέου ΠΕΣΔΑ. 
6) Να γίνει παρέμβαση στα δυο συναρμόδια υπουργεία, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. 
7) Να γίνει νέα σύσκεψη των συλλογικοτήτων την Τρίτη, 14/6. 
8) Να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά και τα έντυπα ΜΜΕ. 

Οι συμμετέχοντες: 

Εκπρόσωποι φορέων: 
 • Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννη 
 • Σύλλογος «Γεννηματά» 
 • Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζωφριάς· 
 • Πολιτιστικός σύλλογος Λίμνης 
 • Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός σύλλογος Τσουκλιδίου "Η ΕΝΩΣΗ" 
 • Σύλλογος Επτανήσιων 
 • Σύλλογος τριτέκνων Δήμου Φυλής 
 • ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής 
 • Ομάδα Πολιτισμού «Τέχνης Δρώμενα» 
 • Επιτροπή αγώνα για το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής 
 • Ενεργοί Πολίτες Δήμου Φυλής 
 • «Διαρκής κίνηση Χαϊδαρίου» 
 • ΠΡΩΣΥΝΑΤ 


Δημοτικοί σύμβουλοι: 
 • Λουμιώτης Κων/νος. Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής», Δημοτικός Σύμβουλος Φυλής. 
 • Αβράμης Γεώργιος. Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εύπολις», Δημοτικός Σύμβουλος Φυλής. 
 • Κάβουρας Κων/νος. Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αλληλέγγυα Πόλη -Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης», Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου. 

 Φυλή, Τετάρτη, 8/6/2016

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Η «δυσοσμία» της Φυλής δεν ωραιοποιείται και δεν κουκουλώνεται

Με ένα πρωτοφανές κύμα δυσοσμίας συμβιώνουν οι κάτοικοι μεγάλου μέρους της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, που προέρχεται από την εγκατάσταση της Φυλής, που διαχειρίζεται ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος ΕΔΣΝΑ. Πρόκειται για φαινόμενο, που ξεπερνά τη συνήθη και γνωστή, εδώ και δεκαετίες, επιβάρυνση και τείνει να πάρει μόνιμο χαρακτήρα. Είναι βέβαιο ότι κάτι δε λειτουργεί σωστά ή γίνεται κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται. Οι υποψίες των κατοίκων στρέφονται στη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων (ΕΜΑΚ), που λειτουργεί μέσα στην εγκατάσταση και το οποίο εξακολουθεί να «παράγει», αποκλειστικά σχεδόν, δευτερογενή καύσιμα και μια κακής ποιότητας οργανική μάζα (καμία σχέση με κόμποστ – εδαφοβελτειωτικό), που θάβονται, μαζί με τα άλλα σκουπίδια. Πρόκειται για το ίδιο εργοστάσιο, τη δραστηριότητα του οποίου η περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν και να επεκτείνουν.

Τις ανησυχίες των κατοίκων επιτείνουν οι παράνομες εργασίες της εταιρείας WATT να κατασκευάσει, χωρίς οικοδομική άδεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση, μια παρόμοια μονάδα, σε χώρο μέσα στην εγκατάσταση της Φυλής. Ευτυχώς, η πολεοδομία της Φυλής, μετά από σχετική καταγγελία της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, σταμάτησε για την ώρα τις εργασίες, σαν αυθαίρετες (σημ.: πολύ σύντομα θα επανέλθουμε με πολλά στοιχεία). Με όλα αυτά να συμβαίνουν, μια σειρά από φορείς κατοίκων της περιοχής και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ αναγκάστηκαν να καταφύγουν, τις τελευταίες μέρες, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και στην εισαγγελία περιβάλλοντος, οι οποίοι υποσχέθηκαν ότι θα διερευνήσουν την υπόθεση.

Αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει την αιτία (ή τις αιτίες του προβλήματος) είναι ο ΕΔΣΝΑ και η περιφέρεια Αττικής. Κι όμως, όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, με τη σιωπή, το πρόβλημα. Έπρεπε να φτάσουμε στις παρεμβάσεις των πολιτών για βγουν από το λήθαργό τους και να εκδώσουν μια απαράδεκτη ανακοίνωση, με την οποία:
·       Προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ζήτημα και να προκαταλάβουν τους ελέγχους των επιθεωρητών και την έρευνα της εισαγγελίας περιβάλλοντος.
·       Να «διαφημίσουν» τις νέες εργολαβίες στο χώρο του ΧΥΤΑ και την απαράδεκτη επέκταση του ΕΜΑΚ, που σηματοδοτεί -μαζί με την αντίστοιχη νέα σύμβαση για τον αποτεφρωτήρα- τη διαιώνιση της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής.

Προκαλεί τη χείριστη εντύπωση ότι ο ΕΔΣΝΑ και η περιφέρεια Αττικής εξακολουθούν να τηρούν «αιδήμονα» σιγή για τις δραστηριότητες της WATT, σε χώρο της αρμοδιότητας του ΕΔΣΝΑ, σε σημείο που να μας κάνουν να υποπτευόμαστε ότι επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο σχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας. Αλλά γι αυτό, καθώς και για την αρνητική τροπή που έχει πάρει η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, θα επανέλθουμε σύντομα.

Παραθέτουμε το κείμενο – καταγγελία που κατέθεσαν οι φορείς στην εισαγγελία περιβάλλοντος:

Αθήνα, 30.5.2016
α.π. 27565/1.6.2016

Προς
την Εισαγγελία περιβάλλοντος

Θέμα: «Διερεύνηση και καταλογισμός ευθυνών για περιστατικά βλάβης της υγείας των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής»

Εδώ και αρκετές βδομάδες, κάτοικοι των περιοχών της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, εργαζόμενοι στις ίδιες περιοχές, καθώς και απλά διερχόμενοι από αυτές, είμαστε μάρτυρες και, ταυτόχρονα, θύματα μιας απαράδεκτης κατάστασης. Πρόκειται για ένα διαρκές φαινόμενο εκτεταμένης δυσοσμίας, που έχει επίκεντρο την εγκατάσταση διαχείρισης και ταφής απορριμμάτων, που λειτουργεί με ευθύνη του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), στη θέση «Σκαλιστήρη» του δήμου Φυλής.

Το φαινόμενο εκδηλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα όμως τις ώρες που εκτελούνται εργασίες στην εγκατάσταση. Ανάλογα με τη φορά του ανέμου, οι οσμές μεταφέρονται σε ακτίνα χιλιομέτρων και επηρεάζουν την ατμόσφαιρα στους δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Αγ. Αναργύρων - Καματερού και Πετρούπολης. Άμεσα αντιληπτές γίνονται ακόμη και στους διερχόμενους από την Αττική οδό. Η δυσοσμία είναι τόσο έντονη, ώστε προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή, προβλήματα στις αναπνευστικές οδούς (έντονο κάψιμο) και γενική δυσφορία. Τα προβλήματα αυτά επιβαρύνουν περισσότερο τα παιδιά, καθώς και άτομα  μεγάλης ηλικίας και με άλλα προβλήματα υγείας.

Πιθανολογούμε ότι η δυσοσμία προέρχεται από το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης – κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), που υποδέχεται, κυρίως, σύμμεικτα απορρίμματα. Η επεξεργασία εντός του εργοστασίου οδηγεί, εκτός των άλλων «προϊόντων», σε μια διαχωρισμένη μάζα οργανικής ύλης, η οποία παραμένει σε ανοιχτό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της κακής της ποιότητας (προέρχεται από σύμμεικτα απορρίμματα), εδώ και πολλά χρόνια, οδηγείται για ταφή στον παρακείμενο χώρο. Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, το ΕΜΑΚ έχει αρχίσει να υποδέχεται κλαδέματα από τους δήμους και μη αναμεμειγμένα οργανικά, από χώρους όπως οι λαϊκές αγορές, την ποιότητα των οποίων δε γνωρίζουμε. Θα περίμενε κανείς η ποιότητα της διαχωριζόμενης οργανικής μάζας να έχει βελτιωθεί. Παρόλα αυτά, όχι μόνο εξακολουθεί να θάβεται, αλλά συνοδεύεται και από την απίστευτη δυσοσμία, που περιγράψαμε παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της κατάστασης είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση της Φυλής. Όλα αυτά δείχνουν ότι επιβάλλεται να μην διαιωνιστεί η λειτουργία της εγκατάστασης αυτής. Αντίθετα, είναι ανάγκη να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για το άμεσο κλείσιμο των κυττάρων της χωματερής, όπως επίσης και για τη μεταφορά του ΕΜΑΚ εκτός οικιστικού ιστού.

Επειδή η συνεχιζόμενη διάχυση της δυσοσμίας βάζει σε σοβαρό κίνδυνο, κατ’ εξακολούθηση, την υγεία χιλιάδων πολιτών και εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, σας παρακαλούμε να διερευνήσετε άμεσα τις αιτίες που τη δημιουργούν, να εντοπίσετε τις ευθύνες που υπάρχουν και να δρομολογήσετε, όσο γίνεται πιο γρήγορα, όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την απόδοσή τους και για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε την ανέγερση, στα όρια της εγκατάστασης (ΟΕΔΑ) Φυλής και σε τμήμα της που διαχειρίζεται ο δήμος Φυλής, νέας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της εταιρείας WATT ΑΕ, χωρίς την απαραίτητη πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωρίς να περιλαμβάνεται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής ή στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Φυλής. Σας παρακαλούμε να διερευνήσετε άμεσα και αυτό το ζήτημα γιατί η υλοποίηση της παραπάνω μονάδας και, μάλιστα, με μη σύννομο τρόπο θα διαιωνίσει τη λειτουργία της εγκατάστασης της Φυλής. Επιπλέον, θα δημιουργήσει πρόσθετες προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων που πλήττουν την υγεία και την ποιότητα του περιβάλλοντος, σαν αυτό που σας καταγγέλλουμε.

Με εκτίμηση
Οι καταγγέλοντες/ουσες

1. Λουμιώτης Κωνσταντίνος
    Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής» - Δημοτικός σύμβουλος

2. Νικολόπουλος Νικόλαος
     Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Τσουκλιδίου» δήμου Φυλής

3. Μιχαηλίδης Μιχάλης
     Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Λίμνης» δήμου Φυλής
     Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων

4. Δελαπόρτα Αικατερίνη
    Πρόεδρος του Συλλόγου Επτανήσιων του δήμου Φυλής

5. Κουρνιώτης Χρήστος
    ΕΛΜΕ Α. Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής

6. Βαρλόκωστας Νείλος
     Πρόεδρος Συλλόγου Γεννηματά

7. Μπένος Ιωάννης
    Πρόεδρος Αγ. Ιωάννη

8. Κεφαλάς Αναστάσιος
    Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)