Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Διακοπή εργασιών - αυθαίρετη η κατασκευή της WATT στη Φυλή

Οι υποψίες ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με τις δραστηριότητες της εταιρείας WATT ΑΕ, στη Φυλή, επιβεβαιώθηκαν. Από το Φλεβάρη του 2016, όταν η ΠΡΩΣΥΝΑΤ έφερε στη δημοσιότητα το θέμα, αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τους αρμόδιους φορείς τεκμηρίωσαν ότι:
·       Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της WATT ΑΕ ότι ανακατασκευάζει το παλιό ΚΔΑΥ (κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών), που υπήρχε στην ίδια θέση, μέχρι το καλοκαίρι του 2013 όταν και κάηκε ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του στις 6/11/2014.
·       Η οικοδομική άδεια (644/2007) του καμένου ΚΔΑΥ, την οποία επικαλούνταν η WATT ΑΕ, έχει λήξει από το 2009, όταν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Επιπλέον, οι εργασίες που γίνονταν υπερέβαιναν αυτές της οικοδομικής άδειας του 2007, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν αυθαίρετες και να διαταχθεί διακοπή εργασιών από την υπηρεσία δόμησης του δήμου Φυλής, στις 18/4/2016.
·       Δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση για νέες δραστηριότητες, τις οποίες η ίδια η WATT ΑΕ παραδέχεται ότι επιδιώκει και οι οποίες, στην ουσία, αφορούν σε επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων. Βεβαίως, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου, η WATT ΑΕ αναδιπλώθηκε, δηλώνοντας ότι πρόκειται για μελλοντικές δραστηριότητες και ότι, προς το παρόν, αυτό που προωθείται είναι η επαναλειτουργία του ΚΔΑΥ (κάτι που διαψεύδεται από τα ευρήματα της αυτοψίας της υπηρεσίας δόμησης).


Η σχετική έρευνα της υπόθεσης έφερε στην επιφάνεια και το καθεστώς λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας της WATT ΑΕ, η οποία έχει μετατρέψει τις αποθήκες του καμένου ΚΔΑΥ σε ένα μικρό ΚΔΑΥ. Για τη δραστηριότητα αυτή έχει δοθεί απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, καθώς παρουσιάζεται σαν δραστηριότητα χαμηλής όχλησης. Πρόσφατη αυτοψία, όμως, των επιθεωρητών περιβάλλοντος έθεσε το ερώτημα αν τηρούνται οι απαραίτητοι όροι για την απαλλαγή αυτή. Στο ερώτημα έχουν κληθεί να απαντήσουν η διεύθυνση ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης.

Το χρονικό των δραστηριοτήτων της WATT ΑΕ (πρώην ΕΠΑΝΑ ΑΕ) στη Φυλή, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια, φέρνει στην επιφάνεια τη διαχρονική προνομιακή μεταχείριση που είχε, τόσο από το δήμο Φυλής, όσο και από το φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής ΕΣΔΚΝΑ (νυν ΕΔΣΝΑ).

Το κυριότερο, όμως, σε αυτήν τη φάση δεν είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της WATT και της κάθε WATT. Το πιο σημαντικό είναι η στάση της περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της εγκατάστασης της Φυλής, αλλά και της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Ο συνδυασμός της τεράστιας ασάφειας της πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ με την εκκωφαντική σιωπή που έχουν επιδείξει στο συγκεκριμένο θέμα, δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι η επιδιωκόμενη νέα δραστηριότητα της WATT είναι επιθυμητή και ότι, σαν τετελεσμένο γεγονός, μπορεί να ενταχθεί στο νέο ΠΕΣΔΑ. Συντηρώντας, εκτός των άλλων, το «έκτρωμα» της εγκατάστασης της Φυλής.

Ακολουθεί το αναλυτικό χρονικό των δραστηριοτήτων της WAAT ΑΕ στη Φυλή. Οι σχετικές με το θέμα αναρτήσεις της ΠΡΩΣΥΝΑΤ είναι οι παρακάτω:


 Το χρονικό της δραστηριότητας της WATT ΑΕ στην ΟΕΔΑ Φυλής


17/9/2001
Το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, με την απόφασή του 48442/2001 εγκρίνει την κατασκευή ΚΔΑΥ/ΜΔΑΥ (κέντρου/μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών), δυναμικότητας 75.000 τόνων/έτος, στη Δυτική Αττική, χωροθετημένου εντός ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων).

2/7/2003
Με το ν. 3164/2003 (ΦΕΚ Α 176) καθορίζονται τα όρια των ΟΕΔΑ της Αττικής. Ανάμεσά τους και της κεντρικής ΟΕΔΑ, αυτής στη θέση «Σκαλιστήρι» της Φυλής. Στην έκταση της ΟΕΔΑ περιλαμβάνονται δημοτικές εκτάσεις, αλλά και ιδιοκτησίες ιδιωτών. Στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας.

2003
Η εταιρεία ΕΠΑΝΑ ΑΕ προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία ΜΔΑΥ στο χώρο της ΟΕΔΑ και σε τμήμα της που αποτελεί δημοτική έκταση (προφανώς, έχει λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι μπορεί να το κάνει). Με την απόφασή του 11/2003 ο δήμος Φυλής επιτρέπει στην ΕΠΑΝΑ ΑΕ, να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε δημοτική έκταση 10 στρεμμάτων.

3/12/2003
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ 135831/3-12-2003) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής», με ισχύ μέχρι 31/12/2008.

2004
Με την απόφαση 95/2004, το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών εκτάσεων της ΟΕΔΑ Φυλής (500 στρέμματα) παραχωρείται από το δήμο Φυλής στον ΕΣΔΚΝΑ (ενιαίο σύνδεσμο δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής), για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μια πολύ μικρότερη έκταση (λίγες δεκάδες στρέμματα), η οποία προβλέπονταν να παραχωρηθεί μελλοντικά στον ΕΣΔΚΝΑ, έμεινε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του δήμου Φυλής, με σκοπό να κάνει ο ίδιος χρήση της έκτασης για παρεμφερείς δραστηριότητές του. Αντί γι αυτό, όμως, επέλεξε να την εκμισθώσει (όλη ή μέρος της) στην ΕΠΑΝΑ ΑΕ. Σχετικά, με το ακριβές μέγεθος αυτής της έκτασης δεν υπάρχουν στοιχεία. Φαίνεται, ωστόσο, ότι στην ΕΠΑΝΑ ΑΕ (τώρα WATT ΑΕ) έχουν παραχωρηθεί 28 και όχι 10 στρέμματα, όπως έλεγε η αρχική απόφαση. Επίσης, δεν είναι γνωστό το συμφωνημένο τίμημα της εκμίσθωσης και αν αυτό έχει εισπραχθεί από το δήμο Φυλής.

4/10/2004
Η ΕΠΑΝΑ ΑΕ, αφού εξασφάλισε την έκταση από το δήμο Φυλής, υποβάλλει αίτημα στον ΕΣΔΚΝΑ, με το οποίο ζητά τη συνδρομή του, «ως δικαιούχο διαχείρισης της ΟΕΔΑ Φυλής», για την «απαλλαγή από τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) της Μονάδας διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (ΜΔΑΥ) που θα κατασκευάσει στην ΟΕΔΑ Φυλής».

Την ίδια μέρα, η ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ συζητά το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σαν κατεπείγον και εκδίδει την απόφαση 691/2004, με την οποία:
·       Συνηγορεί στην υλοποίηση της εγκατάστασης της ΕΠΑΝΑ ΑΕ, με τους όρους: η εποπτεία για το σχεδιασμό - υλοποίηση και μετέπειτα λειτουργία της ΜΔΑΥ θα γίνει από τον ΕΣΔΚΝΑ και για την εποπτεία αυτή ο ΕΣΔΚΝΑ θα λαμβάνει το 3% των ακαθάριστων εσόδων της συγκεκριμένης δραστηριότητας (ούτε γι αυτό υπάρχουν στοιχεία).
·       Αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει αίτημα για έκδοση θετικής γνωμοδότησης για έκδοση ΠΠΕΑ ή για απαλλαγή από τη διαδικασία αυτή.
·       Συντάσσει σχέδιο σύμβασης με την ΕΠΑΝΑ ΑΕ.

7/4/2006
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ οικ. 10298/7-4-2006) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εξειδίκευση έργων β΄ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση «Σκαλιστήρι» του δήμου Φυλής, με ισχύ μέχρι 31/12/2008. Δεν υπάρχει αναφορά στη ΜΔΑΥ.

6/12/2006
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ οικ. 109952/6-12-2006) για την τροποποίηση της ΚΥΑ Α.Π. 135831/3-12/2003 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση “Σκαλιστήρι” του δήμου Φυλής», προκειμένου να κατασκευαστεί και λειτουργήσει Μονάδα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών, με ισχύ μέχρι 31/12/2008. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΠΑΝΑ ΑΕ αποκτά περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη δραστηριότητα της ΜΔΑΥ, όχι σαν αυτόνομη δραστηριότητα, αλλά σαν τμήμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ, που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του ΕΣΔΚΝΑ.

21/5/2007
Η ΕΠΑΝΑ ΑΕ υποβάλλει αίτηση έκδοσης άδειας οικοδομής στη διεύθυνση πολεοδομίας Ελευσίνας, η οποία εκδίδει την άδεια 644/17-10-2007, που έχει ισχύ για τέσσερα (4) χρόνια.

17/2/2009
Η πυροσβεστική υπηρεσία χορηγεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας με α.π. 450 Φ.701.4/17-2-2009. Σημειώνουμε ότι η κατασκευή της εγκατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί.

3/3/2009
Η άδεια αναθεωρήθηκε στις 3-3-2009 (αριθμός απόφασης 9), για αλλαγή μελετών και μηχανικών, χωρίς να αλλάξει ο χρόνος ισχύος της (17-10-2011). Μέσα σε χρόνο - ρεκόρ, το έργο ολοκληρώνεται και, στις 30-3-2009, η άδεια θεωρείται για την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, χωρίς να έχει υπάρξει θεώρηση για οριστική ηλεκτροδότηση, κατά τη συνήθη πρακτική. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το κεντρικό κτήριο και δύο αποθήκες.


24/4/2009
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ οικ. 138946/24-4-2009), με την οποία ανανεώνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και Κατασκευή, λειτουργία Μονάδας Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών, στη θέση Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής»,  μέχρι 31/12/2013.

24/4/2009
Από τη διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής χορηγείται άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών αχρήστων υλικών για ανακύκλωση (α.π. 754/Φ14.ΦΥΛΗ 1537/24-4-2009), διάρκειας οκτώ (8) ετών.

23/6/2010
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ οικ. 127164/23-6-2010), για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθ. οικ. 135831/3-12/2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση “Σκαλιστήρι” του δήμου Φυλής», και τροποποίηση της ΚΥΑ 102998/7.4.2006 «Εξειδίκευση έργων β΄ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση “Σκαλιστήρι” του δήμου Φυλής», με ισχύ μέχρι 30/6/2020.

11/11/2012
Εκδίδεται η KYA (α.π. ΕΥΠΕ οικ. 201706/11-11-2012), για την τροποποίηση – συμπλήρωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με α.π. 135831/3-12-2003 του έργου «Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση “Σκαλιστήρι” του δήμου Φυλής», της α) εξειδικεύτηκε για τα έργα β΄ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής με την ΚΥΑ 109952/6-12-2006, β) τροποποιήθηκε με την 109952/6-12-2006 και γ) ανανεώθηκε με την ΚΥΑ 138946/24-4-2009. Η απόφαση αφορά, αποκλειστικά, τη Μονάδα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών, με ισχύ μέχρι 11/11/2022.

24/1/2013
Από τη διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής τροποποιείται η άδεια λειτουργίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα της, σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο WATT ΑΕ (α.π. 9960/Φ14.ΦΥΛΗ 1537/24-1-2013).

23/6/2013
Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολοσχερώς το κεντρικό κτήριο του ΚΔΑΥ της ΕΠΑΝΑ ΑΕ.

27/3/2014
Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακαλεί το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας του 2009 (α.π. 1197 Φ.701.4/27-3-2014), καθώς μεταξύ των άλλων διαπίστωσε ότι το κτήριο διαλογής και ανάκτησης υλικών έχει καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

19/9/2014
Μετά από έξι (6) μήνες (!), η διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής πραγματοποιεί αυτοψία, «στην οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε λειτουργία δραστηριότητας».

6/11/2014
Με την απόφαση 2599/Φ14.ΦΥΛΗ 1537/6-11-2014, η διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και την απόφαση τροποποίησης.

27/11/2014
Η εταιρεία WATT ΑΕ καταθέτει, στη διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής, «υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου/αποθήκης, του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011», στα κτήρια των παλιών αποθηκών του ΚΔΑΥ, τα οποία δεν επλήγησαν από την πυρκαγιά, με α.π. 9839. Η εγκατάσταση περιγράφεται σαν «μονάδα αποθήκευσης - διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας (δεματοποίηση χάρτου, χαρτονιών, πλαστικών κλπ.) ανακυκλώσιμων υλικών». Με την υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η υποχρέωση τήρησης των τυποποιημένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ΥΑ Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275Β/11-4-2013).

9/12/2014
Η διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής εκδίδει βεβαίωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας, με την οποία η WATT ΑΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας. Η διαδικασία της απαλλαγής προβλέπεται από το ν. 3982/2011, άρθρο 19, παρ, 1, για τα επαγγελματικά εργαστήρια, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και τις αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς τού μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 (22 KW και 50 KW, αντίστοιχα).

26/10/2015
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος πραγματοποιούν αυτοψία στην εγκατάσταση και συντάσσουν τη σχετική έκθεση αυτοψίας. Ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία η WATT ΑΕ υποβάλλει στις 3/11/2015 (α.π. 2730/3-11-2015).

12/2/2016
Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ δημοσιοποιεί σχέδιο νέων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Φυλής και σε όμορη έκταση του δήμου Φυλής. Στις δραστηριότητες αυτές, ο συντάκτης του σχεδίου καθηγητής του ΕΜΠ κ. Α. Ανδρεόπουλος, περιλαμβάνει «υπό κατασκευή σύγχρονο εργοστάσιο Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ), δυναμικότητας  100.000 τόνων σύμμεικτων ή προδιαλεγμένων απορριμμάτων». Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό, το οποίο τεκμηριώνει ότι η νέα κατασκευή γίνεται στη θέση του καμένου κτηρίου του ΚΔΑΥ. Η κατασκευή επιβεβαιώνεται με νέο, αδιάψευστο φωτογραφικό υλικό της ΠΡΩΣΥΝΑΤ.


Φλεβάρης 2016
Παράλληλα με την αποκάλυψη του σχεδίου νέων δραστηριοτήτων στη Φυλή, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ απευθύνεται στα εμπλεκόμενα μέρη (δήμο Φυλής, περιφέρεια Αττικής, ΕΔΣΝΑ) και σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την οικοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση και για το σχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων, με σκοπό να διερευνηθεί η νομιμότητα της κατασκευής και η συμβατότητά της με το νέο εθνικό σχεδιασμό και τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ως τώρα, είναι τα εξής:

Το σχέδιο των νέων δραστηριοτήτων

Η ύπαρξη του σχεδίου δεν αμφισβητήθηκε. Άλλωστε, ο κ. Ανδρεόπουλος το υπέβαλλε επίσημα στην κ. Δούρου και, μέσω αυτής, στην περιφέρεια Αττικής και στον ΕΔΣΝΑ. Οπότε, επιλέχθηκε η τακτική της υποβάθμισης -ακόμη και από το συντάκτη του-, της αποστασιοποίησης ή της αποσιώπησής του. Ειδικά για την, υπό κατασκευή, εγκατάσταση της WATT ΑΕ:
·       Ο δήμος Φυλής (εκμισθωτής του χώρου), η περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ (διαχειριστής της ΟΕΔΑ Φυλής) δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια και υπεύθυνα, παρόλο που φέρονται σαν βασικοί εταίροι του σχεδίου. Η σιωπή τους δημιουργεί την υπόνοια ότι, ενδεχομένως, θα επιθυμούσαν την ένταξη της συγκεκριμένης μονάδας στον υπό αναθεώρηση περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Σημειώνουμε, ακόμη, ότι ο δήμος Φυλής είναι από τους ελάχιστους δήμους της Αττικής που δεν έχουν εκπονήσει και υποβάλλει τοπικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων (ελπίζοντας ότι τα σκουπίδια του θα καταλήγουν στη μονάδα της WATT ΑΕ;).
·       Η εταιρεία WATT ΑΕ δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο. Ωστόσο, στις επιστολές της με τις οποίες δίνει εξηγήσεις στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ -έμμεσα και στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ- παραδέχεται ότι είναι επιδίωξή της η ανάπτυξη δραστηριότητας, με την ίδια δυναμικότητα και τα ίδια, σχεδόν, χαρακτηριστικά με τη δραστηριότητα που της αποδίδει το σχέδιο του κ. Ανδρεόπουλου. Παραδέχεται ότι για το σκοπό αυτό έχει καταθέσει σχετικό φάκελο αδειοδότησης στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ο οποίος της έχει επιστραφεί. Χρησιμοποιεί τον ισχυρισμό ότι ξανακατασκευάζει το παλιό ΚΔΑΥ, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, η οποία θεωρεί ότι εξακολουθεί να ισχύει. Επικαλείται, επίσης, την παλιά περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποκρύπτοντας ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ΚΔΑΥ. 

Η οικοδομική αδειοδότηση

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Φυλής επιβεβαίωσε στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ ότι δεν έχει εκδοθεί καμία νέα οικοδομική άδεια για το νέο κτήριο της WATT ΑΕ. Με έγγραφό της (α.π. 721/25-2-2016) ζητά τη γνώμη της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής για το αν εξακολουθεί να ισχύει η οικοδομική άδεια 644/2007. Η ΔΙΠΕΧΩΣ απαντά (α.π. 15963/1203/25-4-2016) ότι η οικοδομική άδεια 644/2007 έχει λήξει. Στο μεταξύ (18/4/2016), αυτοψία της υπηρεσίας δόμησης του δήμου Φυλής τεκμηρίωσε ότι εκτελούνταν εργασίες πέραν αυτών που προέβλεπε η οικοδομική άδεια 644/2007. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν η άδεια εξακολουθούσε να ισχύει, οι εργασίες ήταν αυθαίρετες. Με βάση τα παραπάνω, διατάχθηκε διακοπή εργασιών. Επιβεβαιώθηκε, συνεπώς, ότι οι ισχυρισμοί της WATT ΑΕ για ανακατασκευή του ΚΔΑΥ δεν είναι αληθείς και ότι, στην πραγματικότητα, το υπό κατασκευή κτήριο προορίζεται να φιλοξενήσει τις νέες δραστηριότητες.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται καμία νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Διαβίβασε στην ΠΡΩΣΥΝΑΤ τις εξηγήσεις της WATT ΑΕ, που προαναφέρθηκαν. Σημειώνουμε ότι (και) η διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, όπως και ο ΓΓ συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων ζήτησαν τη θέση της περιφέρειας Αττικής, χωρίς ανταπόκριση. Με εξαίρεση μια επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου, προς το ΓΓ συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, με την οποία θεωρείται ανύπαρκτο το θέμα. 

Η υφιστάμενη δραστηριότητα της WATT ΑΕ

Στις 19/4/2016, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εκδίδουν την έκθεση μερικού ελέγχου (α.π. 878/19-4-2016), που πραγματοποίησαν στις 26/10/2015, στο χώρο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της WATT ΑΕ, στα κτήρια των παλιών αποθηκών του (καμένου) ΚΔΑΥ. Στις διαπιστώσεις τους περιλαμβάνονται:
·       Η διενέργεια οικοδομικών εργασιών στο χώρο του καμένου εργοστασίου. Ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης να προχωρήσει στις πιθανές δικές της ενέργειες (αναφέρθηκε ότι διατάχθηκε διακοπή εργασιών).
·       Η χρήση των παλιών αποθηκών για εργασίες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας και όχι για αποθήκευση υλικών. Ζητούν  από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης να ενεργήσει στην περίπτωση αλλαγής χρήσης των αποθηκών. Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Φυλής, απ’ όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχει απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα.
·       Η ύπαρξη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατ’ ελάχιστον και κατ’ εκτίμηση, τουλάχιστον 30 KW. Ζητούνται από τη διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δ. Αττικής οι πιθανές, κατά την κρίση της, ενέργειες. Αν έχει βάση η εκτίμηση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, τότε δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.Σε σχετικά ερωτήματα της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, η απάντηση της διεύθυνση ανάπτυξης της ΠΕ Δ. Αττικής (α.π. 3627/Φ14.ΦΥΛΗ 1537/6/6/2016) αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία, στις 16/3/2016 και ότι διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα που ασκείται είναι αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Προστίθεται ότι: «Στο υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 878/19-4-2016 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας δεν αναφέρεται ότι η ασκούμενη δραστηριότητα δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας». Στο θέμα του της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού δε γίνεται καμία αναφορά.

Υπεργολαβική δραστηριότητα της WATT ΑΕ

Στην έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος αναφέρεται και το εξής: «Η εταιρεία (σημ. WATT ΑΕ) παρέχει υπηρεσίες διαλογής, για λογαριασμό της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο VA.STE ECO EVOLUTION”, με την οποία διαθέτει σύμβαση από τις 6/11/2014 και η οποία έχει την ευθύνη για την τελική διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία και είναι ιδιοκτησία της. Με άλλα λόγια, από την έναρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η WATT ΑΕ λειτουργεί σαν υπεργολάβος άλλης εταιρείας, η οποία διαθέτει ΚΔΑΥ, συνεργαζόμενο και με την ΕΕΑΑ ΑΕ, για την υποδοχή του μπλε κάδου (στο Σχηματάρι Βοιωτίας).15/6/2016


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου