Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Χωρίς νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση λειτουργεί το ΕΜΑΚ και ο ΧΥΤΑ Φυλής


Τη Δευτέρα 26/3/2018, το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ απέστειλε επιστολή στη Διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου περιβάλλοντος, με την οποία καταγγέλλεται ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων (ΕΜΑΚ) και ο ΧΥΤΑ Φυλής λειτουργούν χωρίς νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πιο συγκεκριμένα:

Από τον Ιούνιο του 2016, η ΔΙΠΑ/ΥΠΕΩ έχει απαιτήσει (α.π. 173188/27.6.2014) από τον αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) την υποβολή ΜΠΕ για την κωδικοποίηση του συνόλου των έργων της ΟΕΔΑ Φυλής, με την εξαίρεση του αποτεφρωτήρα των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Η απαίτηση αυτή επαναλήφθηκε στην τροποποίηση - ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του ΕΜΑΚ (α.π. 13121/11.3.2016, όρος Β1), της οποίας η ισχύς έληξε στις 11.3.2018, χωρίς να έχει -ως τώρα- ανανεωθεί. Στη συγκεκριμένη απόφαση είχε τεθεί σαν προϋπόθεση για την ισχύ της η υποβολή ΜΠΕ για το σύνολο των έργων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, μέχρι 11.1.2018. Η ίδια, ακριβώς, προϋπόθεση τέθηκε και για την ισχύ της τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής (α.π. 36395/25.8.2017, όρος VI.1), η οποία λήγει, τυπικά, στις 25.8.2020.

Μέχρι τη στιγμή αυτή, ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει υποβάλλει τη συνολική ΜΠΕ για την ΟΕΔΑ Φυλής. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω προϋπόθεση δεν έχει υλοποιηθεί και ότι από 11.3.2018 το ΕΜΑΚ και ο ΧΥΤΑ Φυλής λειτουργούν χωρίς νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση.


Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ζητά να ενημερωθεί αν η ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ έχει προβεί στην τυπική άρση ισχύος των συγκεκριμένων αποφάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων. Επαναφέρει, επίσης, το αίτημα της δημοσιοποίησης, από το δήμο Φυλής, των μελετών για την καταγραφή των ρυπαντικών φορτίων στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, τις οποίες αποκρύπτει από το 2015 ο δήμαρχος Φυλής κ. Παππούς.

Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο Σώμα επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων, στην Εισαγγελία περιβάλλοντος, στο Γραφείο αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος, στο ΓΓ συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων και στο Γραφείο υπουργού εσωτερικών, από τους οποίους ζητείται να προχωρήσουν στις δικές τους ενέργειες.

Η επιστολή κλείνει ως εξής:
Υποστηρίζουμε το αίτημα για το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της ΟΕΔΑ Φυλής. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων στην ΟΕΔΑ Φυλής, χωρίς καμία εξαίρεση. Δηλαδή, το ΧΥΤΑ, το ΕΜΑΚ, τον αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων, τη μονάδα καύσης βιοαερίου, τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τη μονάδα της WATT AE, με το δεδομένο ότι αποτελούν επί μέρους στοιχεία μιας ενιαίας εγκατάστασης και οι επιπτώσεις τους λειτουργούν σωρευτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου